Mimořádná dezinfekce veřejných prostor

Na základě podnětu členů společenství výbor zajistil na neděli, 15.03.2020 mimořádný úklid společných prostor z důrazem na dezinfekci. Týká se zejména dveří, klik, chodeb a výtahů. Současně bude v budově 7I na chodbách zajištěno intenzivní větrání.

Zápis z jednání výboru konaného dne 15.01.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 15.1.2020 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). Jako hosté pak domovník Roman

Pohledávky SJV Rezidence park Hostivař – zpráva pro Shromáždění vlastníků SJV

Pohledávky SJV Rezidence park Hostivař – zpráva pro Shromáždění vlastníků SJV Dne 1. 10. 2009 byla naším společenstvím, resp. konkrétními představiteli výboru SJV podepsána Smlouva o poskytování právní pomoci s Mgr. Ing. Janem Drobným, advokátem, se sídlem: Šaldova 466/34, 186 00 Praha 8 – Karlín, ve věci vymáhání pohledávek za neuhrazené

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ konaného dne 17.12.2019

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 konaného dne 17.12.2019 od 18:00 na adrese Zvonková 3048/2, Praha 10 – Záběhlice Program shromáždění:  Prezence vlastníků jednotek, případně jejich zástupců (zákonných, či na základě plné moci) Zahájení shromáždění SVJ Volba předsedajícího shromáždění SVJ, skrutátora, ověřovatele, zapisovatele Rozhodnutí o programu

GV7I: Využívejte parkovací karty

Dne 11.12.2019 byla dokončena instalace proudových smyček u garáží GV7I a jejich zapojení místo nespolehlivých pobytových detektorů. Též byly na zem namalovány šipky, které vás navádějí, kudy máte jezdit. Vrata GV7I se otevírají na parkovací kartu po průjezdu vozidla přes místo proudové smyčky a to platí jak při výjezdu z

Úprava cen za služby PCO HZS hlavního města Prahy

Cenu za planý výjezd stanovil Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy od 01.01.2020 od výše 2.955,- Kč. Tento poplatek však bude HZS hl. m. Praha požadovat již za první a každý další marný výjezd. V případě planého výjezdu jednotek HZS hl. m. Praha Vám následně tento poplatek bude z naší

Informace o výměně vodoměrů

Dobrý den, prosíme o trpělivost při výměně měřičů a uzávěrů, může dojít k časovému posunutí termínu napouštění a to i po 16.00 hod. Za tyto komplikace se velice omlouváme. S pozdravem Jan Toman technik FIRST s.r.o., středisko Zahradní město Jahodová 2889/42, 106 00 Praha 10 Email : technik20@firstsro.cz Tel. : 272652580, 607572154 www.firstsro.cz

Výměna měřičů tepla a vodoměrů 3274/5 a 3274/7

Oznámení o výměně měřičů tepla a vodoměrů SV, TUV, včetně kulových uzávěrů u vodoměrů Dne: 4. 12. 2019 od 8:00 – 16:00 Ulice: Mattioliho 3274 / 5 Byty č. : 12, 13, 14, 27, 28, 29, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 58, 59, 60. Dne: 5. 12. 2019 od

Výměna měřičů tepla a vodoměrů Mattioliho 3274/1

Oznámení o výměně měřičů tepla a vodoměrů SV, TUV, včetně kulových uzávěrů u vodoměrů Dne: 29. 11. 2019 od 8:00 – 16:00 Ulice: Mattioliho 3274 / 1 Byty č. : 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 53, 54. Dne: 2.

Výměna měřičů tepla a vodoměrů Mattioliho 3274/3

Oznámení o výměně měřičů tepla a vodoměrů SV, TUV, včetně kulových uzávěrů u vodoměrů Dne: 26. 11. 2019 od 8:00 – 16:00 Ulice: Mattioliho 3274 / 3 Byty č. : 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 48 a 52. Dne: 27.

Zápis z jednání výboru konaného dne 02.10.2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 2.10.2019 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). Jako host pak domovník Roman

Pojistná smlouva pro pojištění bytového domu

Vážení sousedé, předkládáme vám aktuální platnou smlouvu na pojištění celého domu. Pokud zvažujete inidivudální pojištění bytu, pak si prosím nejdříve přečtete text smlouvy za celý dům. Pojistná smlouva Všeobecné pojistné podmínky Asistence Doplňkové pojistné podmínky Informace pro klienta    

Kontejnerová stání: stanovisko MČP10 k záměru stavby

Hlavní město Praha, zastoupené oborem evidence majetku MHMP… souhlasí s realizací stavby za předpokladu splnění podmínek: Dodržení zásad pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů Investor uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s HMP Pořadujeme, aby min. jeden měsíc před zahájem prací na pozemku k. ú. Záběhlice

Mávám kartou před vraty a nic

Vážení sousedé, dovolte mi znovu připomenout korektní postup umístění parkovací karty: Karta má být umístěna za předním sklem vašeho vozidla a to na jednom z míst: levý dolní roh levý horní roh střed za zpětným zrcátkem (doporučujeme) Každé vozidlo má svá specifika, proto volte takovou variantu, kde máte nejlepší odezvu

GV1K: ukončení fungování ovladačů

Dne 02.10.2019 po 10:00 byla definitivně zrušena možnost otevírat garážová vrata GV1K dálkovým ovladačem nebo najetím na proudovou smyčku. Vrata budou dále průjezdná pouze s použitím platné parkovací karty. Parkovací karty vydané do 30.09.2019 byly dnes 01.10.2019 ve 22:00 aktivovány. Vrata GV7I budou nouzově fungovat na ovladač ještě minimálně do

Projíždějte garážová vrata jednotlivě!

Opět jsme tu měli incident, kdy jeden ze sousedů nerespektoval značení STOP umístěné na vratech a způsobil tak jejich poškození. Znovu proto připomínám všem, že vrata počítají primárně s průjezdem jednoho vozidla najedou. Míjení dvou vozidel ve vratech je teoreticky možné, pokud to šířka dovolí. Projíždět vrata těsně za sebou na

Zápis z jednání výboru konaného dne 21.08.2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 21.8.2019 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). Jako host pak domovník Roman

Aktivace parkovacích čipových karet (3. vlna)

Vážení sousedé, tímto vám oznamujeme, že všechny parkovací karty vydané do 21.08.2019 byly dne 23.08.2019 v 17:00 aktivovány. Připomínám, že kartu je třeba v autě umístit podle instrukcí uvedených v níže uvedeném formuláři! Pokud máte dotazy přístupovým oprávněním, kontaktujte mne na adrese vybor@svph.cz Do zprávy pro příjemce uveďte „čip“ nebo „parkovací karta“, ať

Kupuji byt ve vašem SVPH

Chystáte se koupit byt nebo jste se stali nově již majitelem bytu v našem SVPH? Tady je pár užitečných informací, které vám mohou pomoci se začlenit do našeho kolektivu: Naší správní firmou je FIRST, s.r.o. U něj se můžete informovat, zda předchozí majitel BJ není dlužníkem. U správní firmy je

Změny ve vyúčtování služeb

Po mnoha letech došlo k podrobném rozboru předpisu služeb, který provedla správní firma za účasti výboru SVJ a bylo zjištěno, že v minulosti nastavené předpisy v některých položkách neodráží účely, pro které jsou zálohy používány. Proto, při zachování stejné výše předpisu, došlo od ledna 2019 k přejmenování položky Provozní zálohy