Časté otázky

Varování před podomními dealery a prodejci

Výbor byl některými obyvateli našeho SVJ informován, že se po objektech IJK pohybují neznámé osoby, které někdo musel pustit dovnitř. Mají údajně jmenný seznam a čísla bytových jednotek. (Tyto informace lze získat volně z katastru.) Osoba se představí jménem nějaké firmy (v jednom případě nabízela seřízení oken) a tváří se,

Mávám kartou před vraty a nic

Vážení sousedé, dovolte mi znovu připomenout korektní postup umístění parkovací karty: Karta má být umístěna za předním sklem vašeho vozidla a to na jednom z míst: levý dolní roh levý horní roh střed za zpětným zrcátkem (doporučujeme) Každé vozidlo má svá specifika, proto volte takovou variantu, kde máte nejlepší odezvu

Projíždějte garážová vrata jednotlivě!

Opět jsme tu měli incident, kdy jeden ze sousedů nerespektoval značení STOP umístěné na vratech a způsobil tak jejich poškození. Znovu proto připomínám všem, že vrata počítají primárně s průjezdem jednoho vozidla najedou. Míjení dvou vozidel ve vratech je teoreticky možné, pokud to šířka dovolí. Projíždět vrata těsně za sebou na

Kupuji byt ve vašem SVPH

Chystáte se koupit byt nebo jste se stali nově již majitelem bytu v našem SVPH? Tady je pár užitečných informací, které vám mohou pomoci se začlenit do našeho kolektivu: Naší správní firmou je FIRST, s.r.o. U něj se můžete informovat, zda předchozí majitel BJ není dlužníkem. U správní firmy je

Zákaz dobíjení elektromobilů v garážích Mattioliho 3274

Velmi nás těší, že myslíte ekologicky a pořizujete si auta, motorky, skútry, které jsou již na elektřinu. Přesto vás touto cestu musíme vyzvat, abyste vaše vozidla nenabíjeli ze zásuvek společných prostor, které jsou umístěny v garážích nebo přímo garážových stáních! Nepovažujeme za férové, aby spotřebu elektřiny na dobíjení platili všichni bez

Zákaz procházení garážových vrat GV1K směr Obchodní centrum

V souladu s předchozími usneseními schválenými jak výborem tak celým společenstvím bude v součinnosti s ukončením fungování dálkových ovladačů k vratům a jejich náhradou na parkovací karty též technicky zakázán průchod osob skrze garážová vrata GV1K směr Obchodní centrum. Vraty bude možné pouze projíždět motorovými vozidly případně s kolem. Vyzýváme

Žádost o vydání parkovací karty

Jste-li majitelem parkovacího nebo garážového stání v domě SVPH Mattioliho 3274, pak máte bezplatně nárok na jednu parkovací kartu na každé stání. O vydání karty je třeba zažádat níže uvedeným formulářem a kartu si vyzvednout v řádném termínu uvedeném v kalendáři. Individuální termíny nejsou z technických důvodů možné!

Výhodné připojení do internetu v objektech Mattioliho 3274

CZNet.cz je jedním z operátorů, který zajišťuje připojení do internetu v našem domě od 2013. Funguje v našem domě již řadu let a je důstojným konkurentem. Připojení do internetu (jediná možná rychlost) rychlostí 1000/1000 Mbps za 350 Kč/měsíc. [ Kompletní ceník ] Výbor využívá služeb CZNET jako primárního poskytovatele pro připojení bezpečnostních

Konec platnosti neregistrovaných čipů k 01.09.2019

Usnesením výboru z 17.07.2019 byl stanoven konečný termín registrace starých čipů a aktivace nově vydaných čipů a to k 01.09.2019 (neděle). Po tomto datu čipy, které nebyly od 01.01.2019 do 21.08.2019 zaevidovány, nebude možné použít pro přístup do objektů SVPH. Připomínáme, že v případě nouze můžete použít náhradní klíč, který

Uzamčení kontejnerů odpadu

Stále se opakuje nešvar, že naše kontejnery na odpadky využívají i sousední domy přes ulici. Nejde o nic víc než prostý fakt, že kontejnery jsou pak přeplněné a my bychom museli platit za jejich častější vyvážení. Snažili jsme se vyzvat výbory sousedních domů, aby informovali své obyvatele, že je třeba

Parkovací karty

Na poslední chůzi výboru (19.12.2018) bylo usnesením rozhodnuto o pozvolném vydávání parkovacích karet, které nahradí dálkové ovladače ke garážovým vratům. Před samotným vydáním karty je nutné vyplnit níže uvedený formulář pro vytvoření žádosti o ni. Pokud vlastníte více jak jedno PS/GS proveďte registraci pro každé stání zvlášť! Karty budou k

Poskytovatelé internetu v domech SVPH

Často se dotazujete na to, jaké poskytovatele internetu v našem domě máme. V současnosti jsou pouze dva: T-Systems (alias T-Mobile): Tohoto poskytovatele mají všichni, kteří se nerozhodli provést změnu. Připojení do internetu je řešeno pomocí optických kabelů, které jsou přivedeny až k patě domu. Připojení do internetu rychlostí 50/50 Mbps za

Registrace do zpravodaje

Buďte stále v obraze a mějte přehled o dění našem Společenství. Přihlášení do newsletteru je obnoveno. Využijte prosím registrací formulář v pravém sloupci našeho webu. Je třeba uvést vaše jméno, příjmení, email a zpravodajský okruh. Svoji registraci musíte potvrdit odkazem, který je vám zaslán na vámi uvedený email. Jinka registrace

Přijímáme signál DVB-T2

Počínaje 25.06.2018 přijímáme signál DVB-T2 na všech našich objektech IJK. Pokud vaše televize má podporu pro toto kódování, můžete si již naladit stanice v tomto formátu.

Umísťování parkovacích karet a GPS na přední sklo auta

Stanovisko Ministerstva dopravy k umísťování navigačních systémů, parkovacích karet a kamer na předním skle vozidla uvádí, že: Obecné určení míst, kde je možné umístit navigační systém připevněný přísavkou na čelní sklo, není možné, protože zorné pole řidiče, tj. pole výhledu řidiče, je nutno posuzovat pro každý typ vozidla individuálně. Plocha

Reklamní kampaně na připojení nového operátora internetu

Dne 08.02.2017 kontaktoval výbor prostřednictvím emailu zástupce společnosti Rychlý drát, s.r.o. a nabídl našemu domu připojení dalšího operátora internetu. Podobně jako v předchozím případě (operátor UPC) jsem informoval zástupce této společnosti pana Jelínka, že instalace třetího operátora není možná, a že již existence současného druhého operátora vyžadovala značné úsilí, aby se

Automatické zavírání garážových vrat

Na základě připomínek členů SVJ jsem se informoval, jak funguje automatické zavírání garážových vrat po průjezdu vozidla. Na úrovni vrat je fotobuňka, která detekuje obsazení prostoru vrat vozidlem. Pokud dojde k průjezdu vrat v momentě, kdy nejsou ještě v krajní poloze, pak se automatické zavření vrat spustí až 30 sekund

Nemůžete se zúčastnit shromáždění? Dejte plnou moc.

Jestliže se nemůžete zúčastnit shromáždění vlastníků jednotek, zmocněte prosím rodinného příslušníka nebo souseda anebo člena výboru, aby vás při hlasování zastoupil na základě plné moci ve formátu PDF. Plná moc nemusí být ověřená, ale musí být na ní uvedeno datum schůze nebo do kdy platí. Datum schůze si prosím zkontrolujte!

Ventilátor v koupelně nebo na záchodě se nevypne

Co mám dělat, když se mi přestane vypínat ventilátor na záchodě nebo v koupelně? Jediné, jak jej lze vypnout, je nutné vypnout pojistky. Ve ventilátoru je kondenzátor, který způsobuje, že se ventilátor vypne po čase sám. Pokud se ventilátor přestal sám vypínat, znamená to, že kondenzátor přestal fungovat. Řešením je: Kondenzátor vyměnit

Změnili jsme správní firmu. Kam posílat zálohy?

Současnou správní firmou je First, s.r.o. Bankovní účet pro platbu záloh vedený u Komerční banky zůstává stejný: 43–1417 030 277/0100. Stejně tak transparentní účet pro provoz a údržbu dětského hřiště u FIO Banky: 2600 585 945/2010. Své trvalé příkazy pro platbu záloh tedy ponechejte bez změny.