Tag Archives: úklid

Zápis z jednání výboru konaného dne 26.11.2014

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU Č. 26 / 2014 Přítomni: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Miroslava Voříšková (MV), Michal Zamrazil (MZ), Jan Marek (JM) Nepřítomni: Michaela Třísková (MT) Jednání: Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele: MZ Podpis zápisu ze schůze výboru č. 25 / 2014

Záznam ze shromáždění SVPH dne 24.9.2014

Záznam z 8. shromáždění vlastníků jednotek Park Hostivař Mattioliho 3274, konaného dne: 24.09.2014 v sále SBD Zahradní Město, Zvonková 2 Přítomní členové výboru:J. S. Marek (JSM), K. Polák (KP) , T. Moudrý (TM), M. Voříšková (MV) Omluvení členové výboru:M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), M. Třísková (MT) Hosté shromáždění: Roman Hrouda (domovník),

Záznam z jednání výboru konaného dne 10.9.2014

Záznam ze schůze výboru č. 21/2014 Datum: 10.09.2014 Přítomní:J. S. Marek (JSM), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK) Omluveni:M. Třísková (MT), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP) , T. Moudrý (TM) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.  

Zápis z jednání výboru konaného dne 23.7.2014

Zápis ze schůze výboru č. 19 / 2014 Termín: 23. 7. 2014 od 18:30, pizzerie a kavárna Rotondo, Mattioliho 2, Praha 10 Přítomni: J. Marek (JM), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), M. Třísková (MT) Omluveni: M. Voříšková (MV) Hosté: Roman Hrouda – domovník,

Zápis z jednání výboru konaného dne 14.05.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Omluvili se: M. Třísková (MT), K. Polák (KP) Hosté: Roman Hrouda, domovník (RH), Hnízdil – TECHEM (PH), Koutský – TECHEM. Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: TM Schválení zápisu z předcházejícího

Zápis z jednání výboru konaného dne 02.04.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Voříšková (MV), M. Zamrazil (MZ) Omluvili se: M. Třísková (MT) Hosté: členové SVJ – Irena Knausová, Markéta Benešová, Zuzana Chaloupková a další (celkem 10 maminek) Jednání: Volba předsedajícího: PK Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: KP Schválení

Zápis z jednání výboru konaného dne 26.02.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Omluveni: K. Polák (KP), M. Třísková (MT) Zápis vytvořil: JSM Termín následující schůzky: 12.03.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: PK Schválení zápisu z předcházejícího

Zápis z jednání výboru konaného dne 23.01.2014

Datum: 23.01.2014 Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Omluveni: M. Třísková (MT) Zápis vytvořil: JSM Termín následující schůzky: 12.02.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Jednání: Volba předsedajícího: PK Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: KP Schválení zápisu

Zápis z jednání výboru konaného dne 08.01.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Třísková (MT) Omluveni: T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Zápis vytvořil: JSM Termín následující schůzky: 23.01.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Revize úkolů z minulého setkání výboru 09/2013. Výměna měřidel studené a teplé vody a tepla

Zápis z jednání výboru konaného dne 11.12.2013

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK) Omluven: M. Třísková (MT) Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující schůzky mimořádně: 08.01.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Revize úkolů z minulého setkání výboru 07/2013 a 08/2013. Úkoly z 07/2013:

V čem mají být žabáci jiní?

Pár lidí se ptalo: V čem jsou Zelení žabáci, a.s. jiní od původní úklidové firmy, kterou pro nás najímal JiViŠ, když finální cena je téměř stejná? Přináším vám proto přehled rozdílů v úkolech. Červenou barvou jsou úkoly, které původní paní uklízečka buď nestíhala nebo nevykonávala vůbec:   1x denně Zametení a vymopování

Zelení žabáci: Nová úklidová firma

Výbor na svých předchozích jednáních rozhodl o změně úklidové firmy. Hlavními motivy bylo zvýšit kvalitu odvedené práce za rozumné peníze. Toho podařilo dosáhnout domluvou s firmou Zelení žabáci, a.s., se kterými jsme uzavřeli smlouvu. Cena za běžný úklid nás v podání JiViŠ stála 29040 Kč s DPH/měsíc. Se Zelenými žabáky jsme se

Zápis z mimořádného jednání výboru konaného dne 20.11.2013

Datum: 20.11.2013 Přítomní: M. Voříšková, K. Polák, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil, M. Třísková, P. Korman Omluven: nikdo Hosté za JiViŠ, s.r.o.: Karel Brož, Vladimíra Šímová, Viktor Šíma Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující schůzky mimořádně: 11.12.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: V. Šíma seznámil členy

Smlouva s úklidovou firmou Zelení žabáci, a.s.

Abstrakt smlouvy: Poskytovatel se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat objednateli služby spočívající v úklidu prostor specifikovaných v článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za tyto služby řádně a včas hradit smluvenou odměnu. Rozsah prací: 2x týdně Zametení a vymopování  podlah v celém domě (i pod rohožkami obyvatel

Zápis z jednání výboru konaného dne 21.10.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil Omluven: M. Třísková, K. Polák Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující řádné schůze: 14.11.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo   Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Pavel Korman Volba zapisovatele jednání výboru – Jan S. Marek Volba

Smlouva s domovníkem – Romanem Hroudou

Dne 10.10.2013 opět nastoupil do našeho objektu (staro)nový domovník, pan Roman Hrouda. Výbor se rozhodl přímo s ním uzavřít Smlouvu o dílo. Oproti dřívější praxi bude domovník na objektu každý pracovní den. V případě neschopnosti, nebo pracovního volna pošle za sebe zástupce. Ze smlouvy vyplývá následující rozsah činností: drobné zednické práce drobné

Katastrální mapy našich pozemků

Objekt patřící SVHP se nachází na několika pozemcích katastrálního území Záběhlice (okres Hlavní město Praha);732117. Přinášíme vám náhled z katastrálních map. 669/4 – travnatá plocha směrem k Botiči Výměra: 5354 m2 Vlastnická práva: členové SVPH   669/121 – zastavěná plocha (garáže a budovy I, J, K) Výměra: 4525 m2 Vlastnická

Výzva k vyklizení společných prostor (aktualizována galerie nalezených věcí)

Na základě schváleného rozhodnutí výboru ze dne 16.07.2013 žádáme vlastníky, aby odstranili své věci ze společných prostor (zejména na parkovacích stáních a v kočárkárnách) a to nejpozději do 31.08.2013. Pokud se tak nestane, budou prostory následujícím dnem vyklizeny na náklady společenství. Zejména na tuto akci upozorňujeme majitele věcí, které jsou

Provozní řád podzemních garáží

I. Úvodní ustanovení 1.         Zaparkování vozidel je umožněno na očíslovaném otevřeném či uzavřeném garážovém stání, které je umístěno v prvním podzemním a druhém podzemním podlaží domů na adrese Mattioliho 3274/1, 3, 5 a 7. 2.         Garážovým stáním se rozumí otevřené parkovací stání nebo

Jak nahlásit závadu?

Pokud zjistíte, že ve společných prostorách došlo k nějaké závadě nebo v okolí našeho domu, napište zprávu o této události prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Nebo pokud si nejste jistí závažností problému, napište nám do diskusního fóra. Určitě budeme rádi, když nám nahlásíte: prosakování vody nefungující světla prasklá omítka poruchy ve