Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 22.03.2023

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 17:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Jan S. Marek (JSM). Jako host Roman Hrouda (RH), Jan Toman (JT; First s.r.o.). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

Shromáždění 2023

Výbor diskutoval nejprve o termínu konání shromáždění, bylo odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) 18.05. od 18:00hod. v zasedací místnosti budovy na adrese Zvonková 4, Praha 10.

Následně byla vedena diskuze k programu shromáždění. Oficiální program bude odsouhlasen na jednání výboru dne 19.04.2023, nicméně rámcově došlo ke shodě, že program by měl obsahovat následující body:

 • Bezplatná přeregistrace čipů (postačí min. 1 čip za byt), po přechodné době pak hrozí, že nebudou fungovat a vlastníci si poté přeregistraci budou muset řešit individuálně sami,
 • Správa o stavu domu a plán oprav,
 • Schválení účetních závěrek za roky 2020-2022,
 • Schválení samostatného vyúčtování spotřeby elektrické energie v garážích za rok 2022,
 • Zpráva o stavu dlužníků SVJ,
 • Navýšení záloh na služby,
 • Volba výboru v důsledku konce mandátu (aktuální 3 členové výboru – Ing. Michal Zamrazil, JUDr. Karel Polák a Ing. Jan S. Marek budou jako celek kandidovat, hodlají tedy pokračovat ve výboru, to však nebrání novým zájemcům, aby se přihlásili – postačí nejpozději na shromáždění),
 • Navýšení odměn výboru,
 • Odsouhlasení patní přípojky pro dobíjení elektromobilů – pokud nebude odsouhlaseno, pak by mělo být hlasování o pověření výboru k jednání s min. 7 vlastníky (sdruženými) jakožto zájemci o elektromobilitu, kteří prozatím deklarují, že by v každém z domů nechali na své náklady zajistit a zřídit zařízení pro dobíjení aut silovou elektřinou.

 

E-mobilita

Výbor byl informován o stále trvajícím zájmu 7 vlastníků BJ na zřízení dobíjecích stanic pro e-auta. Předložili výboru vlastní variantu řešení s tím, že jsou ochotni zajistit její realizaci a financování ve vlastní režii. Výbor iniciativu uvítal a stanovil si na doporučení JSM následující podmínky:

 1. Téma bude projednáno v každém případně na shromáždění SVJ a to i přestože samotnému SVJ s předloženým řešením nevznikají žádné náklady.
 2. Realizaci takového řešení musí 100% hradit navrhující skupina vlastníků BJ.
 3. Skupina si zvolí zástupce, který bude za ni mluvit s výborem.
 4. Skupina předloží kompletní projektovou dokumentaci realizace k odsouhlasení výboru a správní firmě FIRST (kvůli vyúčtování spotřeby elektřiny).
 5. Projekt musí projít přes revizního elektrikáře, kterého určí výbor (již provádí revize elektroinstalací v našich objektech). Náklady na jeho práci opět hradí skupina.

 

Aktuální opravy, úpravy a modernizace + různé

 1. Výbor informuje, že byla dokončena oprava chodníku před domem 5I.
 2. Výbor sděluje, že v technické místnosti 1K1PP TECH byly dokončeny zednické práce na začištění odbourané příčné zdi.
 3. Byla dokončena elektroinstalace odvětrání technické místnosti 7I1PP TECH.
 4. RH informoval výbor, že došlo k výsadbě keřů, včetně doplnění mulčovací kůry a hlíny na ostrůvek před objektem 7I.
 5. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 19.04.2023 od 17:00hod. v restauraci Rotondo.

Dne 22.3.2023 zapsal a ověřil KP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..