Tag Archives: garáže

Kryt detektoru kouře

Vážení sousedé, při kontrole EPS bylo zjištěno, že některé detektory kouře jsou zakryty. Takový detektor samozřejmě nemůže plnit svou protipožární funkci. Pokud vlastníte uzavřené garážové stání nebo sklepní kóji, zkontrolujte si prosím, zda váš senzor kouře má sejmutý kryt. Krytem byl detektor chráněn při montáži a je možné, že některé

Techniserv: dodatek č. 2 ke smlouvě

Abstrakt smlouvy: Zhotovitel se zavazuje provádět následující činnosti držet servisní pohotovost a poskytovat 24 hodinovou službu HOT-LINE provádět povinnou roční kalibraci detektorů CO provádět roční kalibraci detektorů vlhkosti provádět roční kontrolu řídících jednotek systému detekce CO provádět roční kontrolu řídících jednotek dálkového monitoringu provádět roční kontrolu funkce odvětrávání provádět roční

Krádeže v garážích a sklepích

Ve dnech (čtvrtek) 11.07., 12.07. a (sobota) 13.07. nás domovník, pan Roman Hrouda informoval, že při pochůzce naším objektem zjistil neoprávněné vniknutí do prostor garáží a zejména pak do prostoru některých sklepů: Čtvrtek: …dnes bylo zjištěno vylomení a vniknutí do některých uzamčených sklípků a sklepních prostor,  dva sklepy byly opatřeny

Techniserv: dodatek č.1 smlouvy o dílo – detekce plynů

Abstrakt smlouvy: Mění se termín provedení práce – firma se zavazuje že do 6 týdnů, nejpozději však do 14.5.2014 provede práce „Detekce plynů CO a vlhkosti v objektu hromadných garáží“. Text dodatku je ke stažení ve formátu PDF.

Techniserv: Smlouva o dílo – detekce plynů

Abstrakt smlouvy: Firma se zavazuje že do 4 týdnů, nejpozději však do 30.4.2014 provede práce „Detekce plynů CO a vlhkosti v objektu hromadných garáží“. Text smlouvy je ke stažení ve formátu PDF.

Zápis z jednání výboru konaného dne 14.11.2013

Přítomní: M. Voříšková, K. Polák, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil Omluven: M. Třísková, P. Korman Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující schůzky mimořádně: 20.11.2013 v 18:00, Pizzerie Rotondo Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Karel Polák Volba zapisovatele jednání výboru – Jan S. Marek Volba ověřovatele zápisu

Zápis z jednání výboru konaného dne 21.10.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil Omluven: M. Třísková, K. Polák Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující řádné schůze: 14.11.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo   Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Pavel Korman Volba zapisovatele jednání výboru – Jan S. Marek Volba

Zápis z jednání výboru konaného dne 07.10.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Třísková, M. Zamrazil Omluven: K. Polák Zápis vytvořila: M. Třísková Termín následující řádné schůze: 21.10.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Pavel Korman       J.S.Marek se zdržel hlasování. Volba zapisovatele jednání výboru

Vyklizení společných prostor

Správce byl výborem pověřen, aby provedl vyklizení společných prostor (garáže, kočárkárny) od věcí, které poručují požární bezpečnost. Drobné věci, které jsou prokazatelným odpadem, budou vyneseny do kontejnerů směsného odpadu. Ostatní budou přesunuty do Skladu 2 – tzv. Kancelář výboru. Pokud zjistíte ztrátu vašich věcí ve společných prostorách, obraťte se na

Zápis z jednání výboru konaného dne 11.09.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek,  K. Polák, T. Moudrý, M. Třísková Zápis vytvořil: M. Třísková Body jednání: 1)      Prosíme informovat předem o distribuci čipů a klíčů, které nejsou na objednávku výboru. 2)      Výbor rozhodl, že si již nepřeje, aby správce zadával firmě COFELY a.s. další zakázky ve

Hlodavci v okolí domu

Cituji z diskusního fóra: „Chci touto cestou výbor SVJ a všechny spolubydlící informovat, že jsem v tomto týdnu v noci ze středy na čtvrtek (29.08.2013) cca v 00:30 hodin z okna zahlédl hlodavce (krysa?, potkan?) přeběhnout chodník přímo před vchodem č. 7 směrem od nově instalovaného zeleného odpadkového koše mezi keře

Výkaz práce domovníka k 31.07.2013

S ohledem na časté dotazy ohledne efektivity funkce domovníka, se výbor rozhodl vyžádat si každý měsíc výkazy práce. Ty budou počínaje dneškem pravidelně předkládány na tomto webu ve formátu PDF. Pokud zjistíte ve výkazech činnosti nějaké nesrovnalosti, kontaktujte prosím výbor. 20130805 – Vykaz prace domovnika  

Zápis z jednání výboru konaného dne 27.08.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. Marek,  K. Polák, T. Moudrý, M. Třísková, M. Zamrazil Zápis vytvořil: M. Třísková Termín následující schůze: 11. 9. 2013  18:30, Rotondo Body jednání: Zveřejnit na web: Byla provedena bezplatná kampaň formou poštovních obálek informující o novém výboru a nových internetových stránkách. Jednací řád: Důrazně

Zákaz parkování mimo vyhrazená místa

V souladu s provozním řádem garáží a platnými dopravními předpisy České republiky je zakázáno zastavovat mimo vyhrazená parkovací nebo garážování stání a to zejména v místech označeních podélným dopravním značením Zákaz zastavení. Důvody tohoto opatření: Plynulost provozu. Nebezpeční srážky vozidel. V případě špatného zajištění vozidla a jeho následné havárie do konstrukce domu, může

Domovní řád

Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v obytném bytovém domě, v zájmu lepšího sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů, společných prostorů a zařízení domu vydává Společenství vlastníků Park Hostivař se sídlem Mattioliho 3274 tento domovní řád: Část I.: OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1: Užívání bytů (místností nesloužících

Jak postupovat, pokud nefungují garážová vrata?

Vjezd do garáží pod blokem K

Tento postup vás provede všemi úkony, které byste měli vyzkoušet k obnovení provozu garážových vrat. Není-li uvedeno jinak, pak postup obecně platí pro vrata jak pod blokem I, tak blokem K. Pokud přijedete k vratům zvenku a nereagují na stisk tlačítka na dálkovém ovládání, zkontrolujte si, že při stisknutí se současně na

Havárie v garáži s vjezdem pod blokem I

Poničené obložení potrubí po nárazu autem

Dnes 02.08.2013 přibližně mezi 10:00 a 12:00 vjelo neznámé vozidlo do garáží vjezdem pod blokem I. Vozidlo zjevně nesplňovalo některou ze svých částí výškový limit 2,1 metrů. Následkem toho došlo k nárazu vozidla do rozvodů vody a tepla, jak můžete vidět na fotografii. Uvolnily se odvzdušňovací ventily na potrubí a

Výzva k vyklizení společných prostor (aktualizována galerie nalezených věcí)

Na základě schváleného rozhodnutí výboru ze dne 16.07.2013 žádáme vlastníky, aby odstranili své věci ze společných prostor (zejména na parkovacích stáních a v kočárkárnách) a to nejpozději do 31.08.2013. Pokud se tak nestane, budou prostory následujícím dnem vyklizeny na náklady společenství. Zejména na tuto akci upozorňujeme majitele věcí, které jsou

Provozní řád podzemních garáží

I. Úvodní ustanovení 1.         Zaparkování vozidel je umožněno na očíslovaném otevřeném či uzavřeném garážovém stání, které je umístěno v prvním podzemním a druhém podzemním podlaží domů na adrese Mattioliho 3274/1, 3, 5 a 7. 2.         Garážovým stáním se rozumí otevřené parkovací stání nebo

Zápis z jednání výboru konaného dne 16.07.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. Marek,  K. Polák, T. Moudrý, M. Třísková Omluven: M. Zamrazil Body jednání: Organizace setkání – dohodli jsme se, že na budoucí schůze stanovíme vždy předem termín pro sestavení agendy schůze. Termín a návrh agendy bude zadán předsedou výboru, ostatní členové do stanoveného termínu dodají