Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 06.10.2022

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“), jako host p. Toman ze správcovské firmy a pan Hrouda. MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).  

 

Modernizace a oprava výtahů v našich domech 

Výbor byl seznámen s aktuálním stavem funkčnosti výtahů a na podkladě četných oznámení členů SVJ k nepříjemnostem utrpěným ve vztahu k zavírání výtahů usnesením jednomyslně rozhodl (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti): 

 1.  o přijetí cenové nabídky spol. Výtahy VMC s.r.o. (214.000,-Kč+DPH) na schválení modernizace všech výtahů v nichž bude vybudována optická celoplošná závora (na infrapaprsky), mající za cíl zvýšení bezpečnosti týkající se nemožnosti přivření při zavírání výtahu s tím, že práce na této zakázce budou provedeny postupně po jednotlivých domech,
 2. opravu vadné vložky výtahové kabiny u výtahu v domě č.1 dle cenové nabídky shodné firmy na 12.000,-Kč.

 

Příspěvek na úhradu nákladů za teplo 

Výbor projednal aktuální situaci a usnesením jednomyslně rozhodl (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že skrze Pražskou teplárenskou s.r.o. zažádá elektronicky o příspěvek na úhradu nákladů za teplo.

 

Příprava shromáždění

Výbor s ohledem na onemocnění covid v uplynulých 2 letech projednal možnost konání shromáždění, a to termínově někdy na konci listopadu 2022, zejména vzhledem k tomu, že jednak za uplynulé 2 roky (za dobu nemožnosti konat shromáždění) nebyly odsouhlaseny účetní závěrky, dále pak i z důvodu navýšení odměn pro výbor jako celek, když naposledy byla částka stanovena zhruba před 10 lety. O konkrétní podobě a programu shromáždění bude diskutováno a rozhodnuto na listopadové schůzi výboru.

 

Elektormobilita

Výbor vyslechl informace od JSM týkající se této problematiky, a to zejména v souvislosti s páteřním rozvodem elektřiny pro dobíjení. JSM informoval výbor, že v současné době existuje reálný zájem 7 obyvatel SVJ, kteří využívají eauta.

Výbor si je vědom, že elektromobilita je teprve v začátcích, nicméně je vhodné na ni vhodným způsobem být připraven. JSM a pan Toman (First) oslovili PRE a E.On, aby našemu SVJ předložili nabídku na instalaci tzv. WallBox pro silové nabíjení e-aut.

Projekt má mít několik fází:

 1. Páteřní rozvody v prostorách garáží navržené tak, aby do budoucna dokázaly obsloužit 100% garážových stání. Toto náklad který bude hradit SVJ a současně si zažádá o dotaci od státu, která je kolem 50% koncové ceny.
 2. Od páteřních rozvodů k jednotlivým garážovým stáním (GS) bude pak cíleně instalován rozvod už jen těm, kteří o Wallbox projeví aktivní zájem. Toto je náklad, který si bude hradit každý budoucí uživatel sám. (V první vlně jde o 7 uživatelů.)
 3. Pro řešení celé věci je nutné zřídit samostatnou přípojku elektrické energie, která vznikne na pomezí domu 3J. Rozúčtování nákladů na spotřebu elektrické energie pak jde za konkrétními uživateli e-aut podle jejich reálné spotřeby.

Podle nejposlednějších informací, dává E.On dohromady aktuální kalkulaci cen nákladů a připraví formulář pro podání žádosti ke zřízení elektrické přípojky.

 

Ochrana majetku

 1. Výbor vyzývá obyvatele našeho SVJ, aby dbali zvýšené opatrnosti a nepouštěli do domu osoby, které k našemu objektu nemají oprávnění (čip nebo kartu)!
 2. JSM informoval výbor, že došlo ke krádežím kol z kočárkáren na 1K a 5I.
 3. JSM dále informoval výbor, že do objektu vnikla neznámá osoba, která vykradla dvě nezamčená osobní auta. Žena vstoupila do garáží právě v momentu, kdy z vrat vyjíždělo auto. Případ je předán PČR. Tímto znovu připomínáme, že skrze garážová vrata nemá nikdo bezdůvodně procházet!

 

Aktuální opravy, úpravy a modernizace + různé

 1. Výbor informuje instalace digitálních domovních telefonů (DT) byla dokončena a až pár případů jsou všechny BJ napojeny na nový systém. Starý systém DT je již zcela nefunkční. Případné závady na novém systému hlastně běžným způsobem výboru.
 2. Výbor oznamuje, že spotřeba el. energie v uzamykatelných garážových stáních jde pouze za vlastníkem bytu, který takové to garážové stání má ve výlučném užívání, neboť nikdo jiný k němu nemá přístup, kdy zajištění měření takovéto spotřeby bylo učiněno, a to zejména v důsledku aktuální energetické krize a zároveň i zvýšené spotřeby elektřiny v těchto prostorech. Do budoucna se tak již nebude stávat, že spotřeba el. energie půjde na úkor všech členů SVJ.
 3. Bude učiněna oprava zámkové dlažby před domem 5I a to na podkladě CN, která bude v nejbližší době předložena. 
 4. Výbor dává na vědomí, že dojde k výměně světel na LED osvětlení ve všech uzamykatelných garážích a sklepech. Vlastníci se v tomto směru vyzývají k součinnosti a jejich zpřístupnění. Všechny GS, kde výměna ještě neproběhla, mohou být dočasně odpojeny od elektrické energie. V takovém případě nahlaste výboru závadu.
 5. Výbor informuje, že na podkladě schválených CN dojde v technické místnosti domu 7I k vybudování odvětrávání ke snížení teploty, aby nedocházelo k přehřívání zde umístěných technologií. Ze stejného důvodu dojde v technické místnosti domu 1K k odbourání kusu příčné zdi, aby bylo možné otevřít okno do ulice.
 6. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách. 

 

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny. 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 3.11.2022 od 18:00 hod. v restauraci Rotondo. 

Dne 6.10.2022 zapsal KP

Jeden myslel na “Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 06.10.2022

 • avatar
  17.11.2022 (14:18)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,
  s odvoláním na schůzi výboru ze dne 6.10.2022 – elektromobilita bod 2/, sděluji, že budu mít zájem o instalaci rozvodu /nabíjecí stanice do mého GS.
  S pozdravem,
  Jiří Chládek

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..