Tag Archives: společné prostory

Zápis z jednání výboru konaného dne 21.10.2020

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní

Výměna měřidel SV, TV a T: II. kolo – náhradní termín

Ulice: Mattioliho 3274 /1 Dne: 27. 8. 2014 od 8:00 do 12:00 Jedná se o tyto byty: 8, 10, 14, 16, 19, 20, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 42, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56 a 61. Ulice: Mattioliho 3274/3 Dne: 27. 8. 2014 od 11:30 do

Krádeže v garážích a sklepích

Ve dnech (čtvrtek) 11.07., 12.07. a (sobota) 13.07. nás domovník, pan Roman Hrouda informoval, že při pochůzce naším objektem zjistil neoprávněné vniknutí do prostor garáží a zejména pak do prostoru některých sklepů: Čtvrtek: …dnes bylo zjištěno vylomení a vniknutí do některých uzamčených sklípků a sklepních prostor,  dva sklepy byly opatřeny

Kočárkárna č. 5

Ve středu 19.03.2014 nainstaloval pan domovník Hrouda na pokyn výboru nové závěsy na kola do kočárkárny č. 5. Díky tomu je v kočárkárně konečně více místa. Demontované původní stojany budou následně přesunuty do kočárkárny ve vchodě č. 7. Prosíme uživatele kočárkárny, aby v daném prostoru udržovali pořádek a pro umístění

Nano Energies: Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

Výbor uzavřel smlouvy se společností Nano Energies Trade, s.r.o. s účinností od 01.05.2014 na dodávku elektrické energie pro společné prostory našich domů. Předpokládaná úspora změnou distributora o proti PRE, a.s. je v řádech 25 až 27000 Kč/rok a to po dobu minimálně dvou let. Texty smluv ve formě PDF: Smlouva

Instalace zábran proti holubům

Dle rozhodnutí výboru na schůzi 09/2013 bude provedena instalace zábran proti holubům a to ve dvou fázích: instalace zábran do okapových truhlíků v termínu 08.01.2014 instalace zábran na místa, která určí dotčení obyvatelé domu – termín realizace přelom zima/jaro 2014.   Tímto vyzýváme obyvatele domu, aby informovali výbor, pokud mají na

Nové pouliční osvětlení

Za účelem zvýšení bezpečnosti členů SVJ na málo osvětlených místech chodníků k domům výbor rozhodl o instalaci halogenového osvětlení s čidlem detekujícím pohyb. V případe vchodu č. 3 a 5 bylo světlo umístěno do rohu blíže soukromému trávníku na roh travnatého pozemku. V případě vchodu č. 1 bylo světlo umístěno

Žádost o zvýšený dohled MP Praha v nočních hodinách

Z podnětu obyvatel SVJ jsme zaslali žádost Městské Polici Praha: Obracíme se na Vás se žádostí o rozšíření dohledu městské policie v naší lokalitě, konkrétně u retenční nádrže a dětského hřiště, které se nacházejí ve spodní části sídliště směrem k pozemkům u Botiče. Naše hřiště je oplocené, avšak neuzamčené. Jedná

Hlodavci v okolí domu

Cituji z diskusního fóra: „Chci touto cestou výbor SVJ a všechny spolubydlící informovat, že jsem v tomto týdnu v noci ze středy na čtvrtek (29.08.2013) cca v 00:30 hodin z okna zahlédl hlodavce (krysa?, potkan?) přeběhnout chodník přímo před vchodem č. 7 směrem od nově instalovaného zeleného odpadkového koše mezi keře

Výkaz práce domovníka k 31.07.2013

S ohledem na časté dotazy ohledne efektivity funkce domovníka, se výbor rozhodl vyžádat si každý měsíc výkazy práce. Ty budou počínaje dneškem pravidelně předkládány na tomto webu ve formátu PDF. Pokud zjistíte ve výkazech činnosti nějaké nesrovnalosti, kontaktujte prosím výbor. 20130805 – Vykaz prace domovnika  

Nový písek na pískovišti

V pátek, 09.08.2013 byl navezen nový písek na pískoviště a ve středu 14.08.2013 bylo provedeno vypletí plevele pod herními prvky.

Zákaz parkování mimo vyhrazená místa

V souladu s provozním řádem garáží a platnými dopravními předpisy České republiky je zakázáno zastavovat mimo vyhrazená parkovací nebo garážování stání a to zejména v místech označeních podélným dopravním značením Zákaz zastavení. Důvody tohoto opatření: Plynulost provozu. Nebezpeční srážky vozidel. V případě špatného zajištění vozidla a jeho následné havárie do konstrukce domu, může

Satelitní příjem TV programů

V našem domě lze přijímat signál ze satelitní družice Astra 3A. Signál vysílaný touto družicí přijímá společná anténa – parabola umístěná na střeše našeho objektu. Samotný satelitní přijímač si musí uživatel bytu vybrat a zakoupit sám. Přijímač se připojí do prostřední dírky anténní zásuvky pomocí příslušného koaxiálního kabelu se šroubovacími konektory.

Katastrální mapy našich pozemků

Objekt patřící SVHP se nachází na několika pozemcích katastrálního území Záběhlice (okres Hlavní město Praha);732117. Přinášíme vám náhled z katastrálních map. 669/4 – travnatá plocha směrem k Botiči Výměra: 5354 m2 Vlastnická práva: členové SVPH   669/121 – zastavěná plocha (garáže a budovy I, J, K) Výměra: 4525 m2 Vlastnická

Kouření nejen zabíjí, ale může způsobit požár(ní poplach)

V souladu s domovním řádem dle článku 16 o požární bezpečnosti je přísně zakázáno kouřit a používat otevřený oheň ve všech společných prostorách domu, zejména v parkovacích a garážových stání. Objekt je vybaven kouřovými čidly a systémem EPS. Nedodržením zákazu kouření je možné způsobit falešný poplach s výjezdem Hasičského sboru. Je též

Domovní řád

Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v obytném bytovém domě, v zájmu lepšího sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů, společných prostorů a zařízení domu vydává Společenství vlastníků Park Hostivař se sídlem Mattioliho 3274 tento domovní řád: Část I.: OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1: Užívání bytů (místností nesloužících

Výzva k vyklizení společných prostor (aktualizována galerie nalezených věcí)

Na základě schváleného rozhodnutí výboru ze dne 16.07.2013 žádáme vlastníky, aby odstranili své věci ze společných prostor (zejména na parkovacích stáních a v kočárkárnách) a to nejpozději do 31.08.2013. Pokud se tak nestane, budou prostory následujícím dnem vyklizeny na náklady společenství. Zejména na tuto akci upozorňujeme majitele věcí, které jsou

Provozní řád podzemních garáží

I. Úvodní ustanovení 1.         Zaparkování vozidel je umožněno na očíslovaném otevřeném či uzavřeném garážovém stání, které je umístěno v prvním podzemním a druhém podzemním podlaží domů na adrese Mattioliho 3274/1, 3, 5 a 7. 2.         Garážovým stáním se rozumí otevřené parkovací stání nebo

Zprovozněno diskusní fórum

Vážení sousedé! Zřídili jsme pro Vás diskusní fórum na adrese forum.svph.cz. Na tomto fóru můžete komunikovat přímo s výborem. Můžete zde zasílat podněty, připomínky a hlášení závad. Ve vláknu Jaké informace na webu postrádáte? nám můžete dát zpětnou vazbu, které informace o chodu Společenství vlastníků Park Hostivař nejvíce postrádáte? Co