Základní listiny

Základní provozní listiny fungování SVPH

Platné znění stanov

Platné znění stanov, jak byly schváleny na shromáždění SVJ v lednu 2017 a jsou k dispozici v ARES: Stanovy platné od 2017 (PDF)

Odstoupení člena výboru

Členka výboru Bc. Michaela Třísková se rozhodla odstoupit z funkce člena výboru. Její členství zaniklo dne 24.6.2015. Zápis o odstoupení najdete v záznamu ze schůze výboru 24.6.2015

Odstoupení člena výboru

Členka výboru JUDr. Miroslava Voříšková se rozhodla odstoupit z funkce člena výboru. Celé znění dokumentu ve formátu PDF: MV-odstoupeni-z-vyboru  

Oprávnění nového výboru jednat

Stávající členové Výboru jsou oprávněni jednat za Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 na základě níže přiložených dokumentů. Pověření členů Výboru upravují platné stanovy a zápisy z jednání. Podepsané fotokopie Zápisu ze shromáždění výboru konaného dne 11.06.2013 a Zápis se zasedání výboru konaného dne 18.06.2013, který je navíc notářsky ověřen.

Katastrální mapy našich pozemků

Objekt patřící SVHP se nachází na několika pozemcích katastrálního území Záběhlice (okres Hlavní město Praha);732117. Přinášíme vám náhled z katastrálních map. 669/4 – travnatá plocha směrem k Botiči Výměra: 5354 m2 Vlastnická práva: členové SVPH   669/121 – zastavěná plocha (garáže a budovy I, J, K) Výměra: 4525 m2 Vlastnická

Domovní řád

Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v obytném bytovém domě, v zájmu lepšího sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů, společných prostorů a zařízení domu vydává Společenství vlastníků Park Hostivař se sídlem Mattioliho 3274 tento domovní řád: Část I.: OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1: Užívání bytů (místností nesloužících

Provozní řád podzemních garáží

I. Úvodní ustanovení 1.         Zaparkování vozidel je umožněno na očíslovaném otevřeném či uzavřeném garážovém stání, které je umístěno v prvním podzemním a druhém podzemním podlaží domů na adrese Mattioliho 3274/1, 3, 5 a 7. 2.         Garážovým stáním se rozumí otevřené parkovací stání nebo

Stanovy platné do 2016

Stanovy Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 3274,  zaps. v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 13101 pro obec Praha, k. ú. Záběhlice (dále jen společenství) je právnickou osobou. Název společenství: Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 Sídlo společenství: Mattioliho 3274/7, Praha 10, PSČ 101

Doklad o přidělení čísla popisného a orientačního

Odbor Živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy rozhodl dne 20.3.2008 podle ustanovení §14 odst. 5 a § 81 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějích předpísu a ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, o