Základní listiny

Základní provozní listiny fungování SVPH

Platné znění stanov

Platné znění stanov, jak byly schváleny na shromáždění SVJ v lednu 2017 a jsou k dispozici v ARES: Stanovy platné od 2017 (PDF)

Odstoupení člena výboru

Členka výboru Bc. Michaela Třísková se rozhodla odstoupit z funkce člena výboru. Její členství zaniklo dne 24.6.2015. Zápis o odstoupení najdete v záznamu ze schůze výboru 24.6.2015

Odstoupení člena výboru

Členka výboru JUDr. Miroslava Voříšková se rozhodla odstoupit z funkce člena výboru. Celé znění dokumentu ve formátu PDF: MV-odstoupeni-z-vyboru  

Oprávnění nového výboru jednat

Stávající členové Výboru jsou oprávněni jednat za Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 na základě níže přiložených dokumentů. Pověření členů Výboru upravují platné stanovy a zápisy z jednání. Podepsané fotokopie Zápisu ze shromáždění výboru konaného dne 11.06.2013 a Zápis se zasedání výboru konaného dne 18.06.2013, který je navíc notářsky ověřen.

Katastrální mapy našich pozemků

Objekt patřící SVHP se nachází na několika pozemcích. Přinášíme vám přehled katastrálních map. 669/4 – travnatá plocha směrem k Botiči Výměra: 5354 m2 Vlastnická práva: členové SVPH   669/121 – zastavěná plocha (garáže a budovy I, J, K) Výměra: 4525 m2 Vlastnická práva: členové SVPH   669/126 – příjezdová cesta

Domovní řád

Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v obytném bytovém domě, v zájmu lepšího sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů, společných prostorů a zařízení domu vydává Společenství vlastníků Park Hostivař se sídlem Mattioliho 3274 tento domovní řád: Část I.: OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1: Užívání bytů (místností nesloužících

Provozní řád podzemních garáží

I. Úvodní ustanovení 1.         Zaparkování vozidel je umožněno na očíslovaném otevřeném či uzavřeném garážovém stání, které je umístěno v prvním podzemním a druhém podzemním podlaží domů na adrese Mattioliho 3274/1, 3, 5 a 7. 2.         Garážovým stáním se rozumí otevřené parkovací stání nebo

Stanovy platné do 2016

Stanovy Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 3274,  zaps. v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 13101 pro obec Praha, k. ú. Záběhlice (dále jen společenství) je právnickou osobou. Název společenství: Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 Sídlo společenství: Mattioliho 3274/7, Praha 10, PSČ 101

Doklad o přidělení čísla popisného a orientačního

Odbor Živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy rozhodl dne 20.3.2008 podle ustanovení §14 odst. 5 a § 81 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějích předpísu a ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, o