Tag Archives: odpad

JiViŠ: sběrné nádoby

Abstrakt smlouvy: Počet a frekvence odvozu sběrných nádob je stanovena takto: objekt 3274/1 – jsou přistaveny 2 sběrné nádoby a jsou vyváženy 3x týdně objekt 3274/3 – jsou přistaveny 2 sběrné nádoby a jsou vyváženy 3x týdně objekt 3274/7 – jsou přistaveny 3 sběrné nádoby a jsou vyváženy 2x týdně