Tag Archives: světlo

Zápis z jednání výboru konaného dne 21.1.2015

Zápis ze schůze výboru č. 29 / 2015 Datum: 21. 1. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM), M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH) – domovník společenství Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: KP

Záznam z jednání výboru konaného dne 10.9.2014

Záznam ze schůze výboru č. 21/2014 Datum: 10.09.2014 Přítomní:J. S. Marek (JSM), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK) Omluveni:M. Třísková (MT), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP) , T. Moudrý (TM) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.  

Zápis z jednání výboru konaného dne 25.06.2014

Datum: 25. 6. 2014 Přítomní: Michal Zamrazil (MZ), Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP), Miroslava Voříšková (MV) Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM), Michaela Třísková (MT) Hosté: Irena Knausová, Jana Jurašová Jednání Volba předsedajícího: zvolena všemi přítomnými MV Zapisovatele: zvolen všemi přítomnými TM Ověřovatel zápisu: zvolen všemi přítomnými KP

Zápis z jednání výboru konaného dne 04.06.2014

Datum: 04.06.2014 Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Třísková (MT), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP) Omluveni: M. Voříšková (MV) Hosté: — Jednání: Volba předsedajícího: PK Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: KP Schválení zápisu z předcházejícího jednání, podpis zápisu z předcházejícího jednání. Schválení programu jednání

Zápis z jednání výboru konaného dne 14.05.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Omluvili se: M. Třísková (MT), K. Polák (KP) Hosté: Roman Hrouda, domovník (RH), Hnízdil – TECHEM (PH), Koutský – TECHEM. Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: TM Schválení zápisu z předcházejícího

Záznam z jednání výboru konaného dne 30.04.2014

Záznam ze schůze výboru č. 15/2014 Přítomní: J. S. Marek (JSM), K. Polák (KP), M. Voříšková (MV) Omluvili se: P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Třísková (MT) Neomluvili se: M. Zamrazil (MZ) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.

Zápis z jednání výboru konaného dne 02.04.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Voříšková (MV), M. Zamrazil (MZ) Omluvili se: M. Třísková (MT) Hosté: členové SVJ – Irena Knausová, Markéta Benešová, Zuzana Chaloupková a další (celkem 10 maminek) Jednání: Volba předsedajícího: PK Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: KP Schválení

Zápis z jednání výboru konaného dne 17.03.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Voříšková (MV), M. Třísková (MT), M. Zamrazil (MZ) Omluvili se: nikdo Hosté: TECHEM, s.r.o.: pan Koutský a pan Hnízdil Termín následující schůze: 02.04.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele

Zápis z jednání výboru konaného dne 26.02.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Omluveni: K. Polák (KP), M. Třísková (MT) Zápis vytvořil: JSM Termín následující schůzky: 12.03.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: PK Schválení zápisu z předcházejícího

Stropní světla v mezipatrech

Z úsporných důvodů bylo domovníkem omezeno svícení světel v mezipatrech na schodištích jednotlivých domů. Světlo by se nyní mělo zapínat pouze v případě, kdy je v prostoru opravdu tma. V případě, že zjistíte, že nastavení není pro dané místo optimální, obraťte se prosím přímo na pana domovníka Hroudu.

Zápis z jednání výboru konaného dne 23.01.2014

Datum: 23.01.2014 Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Omluveni: M. Třísková (MT) Zápis vytvořil: JSM Termín následující schůzky: 12.02.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Jednání: Volba předsedajícího: PK Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: KP Schválení zápisu

Zápis z jednání výboru konaného dne 08.01.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Třísková (MT) Omluveni: T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Zápis vytvořil: JSM Termín následující schůzky: 23.01.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Revize úkolů z minulého setkání výboru 09/2013. Výměna měřidel studené a teplé vody a tepla

Prohlášení k vlastnictví slaboproudých rozvodů (vč. rozvodů internetu)

V zákoně č. 72/1994 Sb.[1] o vlastnictví bytů dle §2 písmene g) je uvedeno: Společnými  částmi  domu  části  domu  určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště,  chodby,  balkóny,  terasy,  prádelny,  sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody,

Zápis z jednání výboru konaného dne 11.12.2013

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK) Omluven: M. Třísková (MT) Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující schůzky mimořádně: 08.01.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Revize úkolů z minulého setkání výboru 07/2013 a 08/2013. Úkoly z 07/2013:

Smlouva s domovníkem – Romanem Hroudou

Dne 10.10.2013 opět nastoupil do našeho objektu (staro)nový domovník, pan Roman Hrouda. Výbor se rozhodl přímo s ním uzavřít Smlouvu o dílo. Oproti dřívější praxi bude domovník na objektu každý pracovní den. V případě neschopnosti, nebo pracovního volna pošle za sebe zástupce. Ze smlouvy vyplývá následující rozsah činností: drobné zednické práce drobné