Tag Archives: magistrát

Urgence na Magistrát: Údržba komunikací a úprava a údržba zeleně

Adresováno: Ing. Radek Svoboda Ved. odboru evidence, správy a využití majetku Nám. Franze Kafky 1 11000 Praha 1 Věc:  Lokalita Nové Zahradní Město, Praha 10  – údržba komunikací a úprava a údržba zeleně Urgence  odpovědi na dopis ze dne 3.6.2013 V Praze dne  22.7.2013 Vážený  pane, počátkem měsíce června jsme

Doklad o přidělení čísla popisného a orientačního

Odbor Živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy rozhodl dne 20.3.2008 podle ustanovení §14 odst. 5 a § 81 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějích předpísu a ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, o