Tag Archives: údržba zeleně

Zápis z jednání výboru konaného dne 07.10.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Třísková, M. Zamrazil Omluven: K. Polák Zápis vytvořila: M. Třísková Termín následující řádné schůze: 21.10.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Pavel Korman       J.S.Marek se zdržel hlasování. Volba zapisovatele jednání výboru

Smlouva s domovníkem – Romanem Hroudou

Dne 10.10.2013 opět nastoupil do našeho objektu (staro)nový domovník, pan Roman Hrouda. Výbor se rozhodl přímo s ním uzavřít Smlouvu o dílo. Oproti dřívější praxi bude domovník na objektu každý pracovní den. V případě neschopnosti, nebo pracovního volna pošle za sebe zástupce. Ze smlouvy vyplývá následující rozsah činností: drobné zednické práce drobné

Výkaz práce domovníka k 31.07.2013

S ohledem na časté dotazy ohledne efektivity funkce domovníka, se výbor rozhodl vyžádat si každý měsíc výkazy práce. Ty budou počínaje dneškem pravidelně předkládány na tomto webu ve formátu PDF. Pokud zjistíte ve výkazech činnosti nějaké nesrovnalosti, kontaktujte prosím výbor. 20130805 – Vykaz prace domovnika  

Katastrální mapy našich pozemků

Objekt patřící SVHP se nachází na několika pozemcích katastrálního území Záběhlice (okres Hlavní město Praha);732117. Přinášíme vám náhled z katastrálních map. 669/4 – travnatá plocha směrem k Botiči Výměra: 5354 m2 Vlastnická práva: členové SVPH   669/121 – zastavěná plocha (garáže a budovy I, J, K) Výměra: 4525 m2 Vlastnická

Úklid pozemků v KU Hostivař, p.č. 1768 a 1805

MUDr. Dědinová (členka SVJ) dala podnět na Krajský pozemkový úžad pro hl. m. Praha za účelem úklidu a posekání travin na pozemcích s parcelními čísly 1768 a 1805. Abstrakt: Dáváme na vědomí odpověď Úřadu městské části Praha 15, který celou situaci úklidu pozemků v k.ú. Hostivař, parc. č. 1768 a 1805 spolu

Urgence na Magistrát: Údržba komunikací a úprava a údržba zeleně

Adresováno: Ing. Radek Svoboda Ved. odboru evidence, správy a využití majetku Nám. Franze Kafky 1 11000 Praha 1 Věc:  Lokalita Nové Zahradní Město, Praha 10  – údržba komunikací a úprava a údržba zeleně Urgence  odpovědi na dopis ze dne 3.6.2013 V Praze dne  22.7.2013 Vážený  pane, počátkem měsíce června jsme

Jak nahlásit závadu?

Pokud zjistíte, že ve společných prostorách došlo k nějaké závadě nebo v okolí našeho domu, napište zprávu o této události prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Nebo pokud si nejste jistí závažností problému, napište nám do diskusního fóra. Určitě budeme rádi, když nám nahlásíte: prosakování vody nefungující světla prasklá omítka poruchy ve

Zprovozněno diskusní fórum

Vážení sousedé! Zřídili jsme pro Vás diskusní fórum na adrese forum.svph.cz. Na tomto fóru můžete komunikovat přímo s výborem. Můžete zde zasílat podněty, připomínky a hlášení závad. Ve vláknu Jaké informace na webu postrádáte? nám můžete dát zpětnou vazbu, které informace o chodu Společenství vlastníků Park Hostivař nejvíce postrádáte? Co

Zápis z jednání výboru konaného dne 16.07.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. Marek,  K. Polák, T. Moudrý, M. Třísková Omluven: M. Zamrazil Body jednání: Organizace setkání – dohodli jsme se, že na budoucí schůze stanovíme vždy předem termín pro sestavení agendy schůze. Termín a návrh agendy bude zadán předsedou výboru, ostatní členové do stanoveného termínu dodají

Neposekaná tráva

Dne 8.7.2013 správce nahlásil, že dne 26.6.2013 byla poškozena sekačka a z toho důvodu nemohla být dokončena seč trávníku přiléhajícího k našim vchodům podél ulice Mattioliho. Správce navrhl, aby seč byla provedena externím dodavatelem jako více náklad. Předseda výboru dne 10.7.2013 urgoval správce s tím, že nechť seč zajistí v rámci smluveného fixního paušálu.

Zápis ze shromáždění SVPH dne 13.11.2012

Výtah: Schůze byla neusnášeníschopná neboť se dostavilo jen 70 z 182 vlastníků jednotek s celkovým vlastnickým podílem 37,49%. Probíhala pouze diskuse na některá témata. Seznámení se stavem domu Projednání nových záloh na služby a provoz domu Kočárkárna Popínavé rostliny poškozující fasádu domů Kačírek u zdí domu Stížnost na znečišťování terasy

Central Group: dohoda o nákladech na údržbu hřiště

Abstrakt smlouvy: Firma CENTRAL GROUP se bude polovinou nákladů spolupodílet na nákladech na kontrolu a údržbu dětského hřiště. Text smlouvy je ke stažení ve formátu PDF.