Tag Archives: kočárkárna

Vyklizení společných prostor

Správce byl výborem pověřen, aby provedl vyklizení společných prostor (garáže, kočárkárny) od věcí, které poručují požární bezpečnost. Drobné věci, které jsou prokazatelným odpadem, budou vyneseny do kontejnerů směsného odpadu. Ostatní budou přesunuty do Skladu 2 – tzv. Kancelář výboru. Pokud zjistíte ztrátu vašich věcí ve společných prostorách, obraťte se na