Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 25.01.2023

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“), jako host pan Hrouda, p. Toman (First s.r.o.). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). 

 1.         Elektromobilita

Výbor po projednání konstatoval, že zřízení patní přípojky pro dobíjení elektromobilů s ohledem na kompetence musí odsouhlasit shromáždění (toto by měl být jeden z bodů k projednání na následujícím shromáždění). 

 1.       Shromáždění 2023

 Výbor se předběžně domluvil, že shromáždění v tomto roce by mělo být uskutečněno v měsících dubnu nebo květnu, když na následujících schůzích bude připravovat program. 

 1.       Aktuální opravy, úpravy a modernizace + různé
 2.       Výbor informuje, že postupně probíhá výměna všech zářivek v garážích za úsporné LED trubice.
 3.       Výbor rozhodl o realizaci přístupu do všech kočárkáren v našich domech pouze na čip, zároveň se osadí zámky i okna v kočárkárnách – výbor toto jednomyslně přijal usnesením (přijato 3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), což by mělo eliminovat další možnosti krádeží.
 4.       Výbor oznamuje, že na podkladě schválení CN bude v nejbližší době probíhat oprava zámkové dlažby před domem 5I.
 5.       Výbor informuje, že poškození měřidel spotřeby el. energie je řešeno s pojišťovnou jako vandalismus.
 6.       Výbor oznamuje, že na podkladě odsouhlasené CN probíhá postupná instalace optických rozvodů intranetu.
 7.       Výbor informuje, že je již měřena spotřeba spol. T-Systems v našich domech, která pak bude této spol. předložena k proplacení.
 8.       Výbor sděluje, že v suterénních prostorách a místnostech, které jsou využívány jako sklad materiálu jednotlivých dodavatelů bude proveden komplexní úklid nepořádku.
 9.       Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách. Výbor

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 22.2.2023 od 18:00hod. v restauraci Rotondo.

Dne 25.01.2023 zapsal KP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..