Tag Archives: služby

Zápis z jednání výboru konaného dne 21.10.2020

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní

Reklamní kampaně na připojení nového operátora internetu

Dne 08.02.2017 kontaktoval výbor prostřednictvím emailu zástupce společnosti Rychlý drát, s.r.o. a nabídl našemu domu připojení dalšího operátora internetu. Podobně jako v předchozím případě (operátor UPC) jsem informoval zástupce této společnosti pana Jelínka, že instalace třetího operátora není možná, a že již existence současného druhého operátora vyžadovala značné úsilí, aby se

Zápis z jednání výboru konaného dne 19.10.2016

Zápis ze schůze výboru č. 52 / 2016 Datum: 19. 10. 2016 Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ), Karel Polák (KP), Jan Marek (JM) Hosté: zástupci správní firmy First, s.r.o. (pan Hájek, paní Lepková, paní Matoušková) 1. Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele

Zápis z jednání výboru konaného dne 27.4.2016

Zápis ze schůze výboru č. 46 / 2016 Datum: 27. 4. 2016 Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP) Omluveni: Michal Zamrazil (KP), Jan Marek (JM) 1. Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: KP Schválení programu jednání 2. Jednání ohledně výstavby nových bytových

Zápis z jednání výboru konaného dne 17.12.2015

Zápis ze schůze výboru č. 42 / 2015 Datum: 17. 12. 2015 Přítomní: Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM) 1. Jednání Volba předsedajícího: KP Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: MZ Schválení programu jednání 2. Garážová vrata Výbor jednomyslně schválil

Novou správní firmou je FIRST, s. r. o.

Na základě usnesení výboru ze dne 22.07.2015 byla vybrána jako nová správní firma FIRST, s.r.o. S touto firmou byla ke dni 22.07.2015 uzavřena smlouva a současně podána výpověď stávající správní firmě Jiviš, s.r.o. Výpověď byla doručena k 30.07.2015. Výpovědní doba je 2 měsíce, takže správní firma FIRST, s.r.o. nastupuje k

Zápis z jednání výboru konaného dne 25.3.2015

Zápis ze schůze výboru č. 31 / 2015  Datum: 25. 3. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM) Neomluveni: M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH)   Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: MZ Schválení

Záznam z jednání výboru konaného dne 18.2.2015

Záznam ze schůze výboru č. 30 / 2015 Datum: 18. 2. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Karel Polák (KP), Jan Marek (JM), M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH) – domovník společenství, Petr Bach – člen společenství Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele:

Zápis z jednání výboru konaného dne 26.11.2014

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU Č. 26 / 2014 Přítomni: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Miroslava Voříšková (MV), Michal Zamrazil (MZ), Jan Marek (JM) Nepřítomni: Michaela Třísková (MT) Jednání: Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele: MZ Podpis zápisu ze schůze výboru č. 25 / 2014

Nabízím služby realitního makléře

Narodila jsem se, vyrůstala a studovala architekturu v Petrohradě. Pracovala jsem v oblasti designu interiérů. Po přestěhování do ČR jsem se začala věnovat obchodu s realitami a nasbírala jsem dostatečné množství solidních zkušeností. Od té doby se specializuji na ruský trh a o rusky mluvících klientech vím vše – co

Zápis z jednání výboru konaného dne 29.10.2014

Zápis ze schůze výboru č. 25/2014 Datum: 29. 10. 2014 Přítomní: M. Třísková (MT), J. Marek (JM), M. Voříšková (MV), M. Zamrazil (MZ), K. Polák (KP), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM) Omluveni: — Neomluveni: — Hosté: — Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: JM Volba ověřovatele zápisu: TM Bereme

Záznam z jednání výboru konaného dne 8.10.2014

Záznam ze schůze výboru č. 23/2014 Datum: 08.10.2014 Přítomní:J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), M. Zamrazil (MZ) Omluveni:M. Třísková (MT), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP) Neomluven: P. Korman (PK) Hosté: PragoStav, RegiaFacility, First S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.  

Pohledávky SVJ k 17.9.2014

Pohledávky SJV Rezidence park Hostivař – zpráva pro Shromáždění vlastníků SJV Nejprve bych začal konstatováním velice pozitivního faktu, a to, že ve spolupráci s naší advokátní kanceláří Mgr. Ing. Jana Drobného, advokáta (dále jen „advokát“), aktivní účasti jednotlivých členů výboru a naší správcovské firmy byl oproti stavu k lednu 2014 dluh za

Zápis z jednání výboru konaného dne 22.9.2014

Zápis ze schůze výboru č. 22/2014 Datum: 22.09.2014 Přítomní:J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), P. Korman (PK), M. Voříšková (MV), Omluveni:M. Třísková (MT), K. Polák (KP), M. Zamrazil (MZ) Hosté: — Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: MV Bereme na vědomí záznam z předcházejícího jednání, podpis záznamu

Záznam z jednání výboru konaného dne 10.9.2014

Záznam ze schůze výboru č. 21/2014 Datum: 10.09.2014 Přítomní:J. S. Marek (JSM), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK) Omluveni:M. Třísková (MT), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP) , T. Moudrý (TM) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.  

Techniserv: dodatek č. 2 ke smlouvě

Abstrakt smlouvy: Zhotovitel se zavazuje provádět následující činnosti držet servisní pohotovost a poskytovat 24 hodinovou službu HOT-LINE provádět povinnou roční kalibraci detektorů CO provádět roční kalibraci detektorů vlhkosti provádět roční kontrolu řídících jednotek systému detekce CO provádět roční kontrolu řídících jednotek dálkového monitoringu provádět roční kontrolu funkce odvětrávání provádět roční

Zápis z jednání výboru konaného dne 5.8.2014

Zápis ze schůze výboru č. 20 / 2014 Termín: 5. 8. 2014 od 18:30, pizzerie a kavárna Rotondo, Mattioliho 2, Praha 10 Přítomni: M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP) Omluveni: M. Voříšková (MV), M. Třísková (MT), J. Marek (JM) Jednání: Volba předsedajícího: PK Volba

Výměna měřidel SV, TV a T: II. kolo – náhradní termín

Ulice: Mattioliho 3274 /1 Dne: 27. 8. 2014 od 8:00 do 12:00 Jedná se o tyto byty: 8, 10, 14, 16, 19, 20, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 42, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56 a 61. Ulice: Mattioliho 3274/3 Dne: 27. 8. 2014 od 11:30 do

Zápis z jednání výboru konaného dne 23.7.2014

Zápis ze schůze výboru č. 19 / 2014 Termín: 23. 7. 2014 od 18:30, pizzerie a kavárna Rotondo, Mattioliho 2, Praha 10 Přítomni: J. Marek (JM), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), M. Třísková (MT) Omluveni: M. Voříšková (MV) Hosté: Roman Hrouda – domovník,

Zápis z jednání výboru konaného dne 25.06.2014

Datum: 25. 6. 2014 Přítomní: Michal Zamrazil (MZ), Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP), Miroslava Voříšková (MV) Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM), Michaela Třísková (MT) Hosté: Irena Knausová, Jana Jurašová Jednání Volba předsedajícího: zvolena všemi přítomnými MV Zapisovatele: zvolen všemi přítomnými TM Ověřovatel zápisu: zvolen všemi přítomnými KP