Novinky

Všechny novinky

Zatečení vody do elektroinstalace na 3J1PP

Dne 02.11.2021 zhruba kolem 20:00 natekla voda do rozvaděče elektřiny v objektu 3J1PP.  Přestalo fungovat osvětlení na chodbách, vypnuly se čtečky čipů a odblokovaly se protipožární vrata v garážích a přestal fungovat internet od T-Systems (T-Mobile). Obyvatelé domu informovali člena výboru J. S. Marka (JSM) a požádali jej o pomoc.

Vytopení prostoru garáží v 1K2PP

Vjezd do garáží pod blokem K

V noci z 08. na 09.07.2021 došlo k vytopení garáží v našem objektu v prostoru 1K2PP. Důvodem byl velmi silný přívalový déšť a čerpadlo v jímce umístěné v prostoru garáží 1K2PP nestačilo vodu odčerpat do kanalizace. Následnou prověrkou bylo ověřeno, že čerpadlo fungovalo správně a že tedy opravdu přítok vody

Vyúčtování za služby 2020 – vodoměry, kalorimetry

Na podkladě vlastního šetření a i z podnětů vlastníků se dne 20.4.2021 uskutečnilo jednání výboru a zástupců spol. First s.r.o. (Mgr. Hájek, Ing. Lepková a p. Toman), kde bylo diskutováno na téma vysoké ceny vodoměrů a kalorimetrů, které se objevily v našich vyúčtováních. Po obsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto tak, že

Aktuální situace KORONAVIRUS a základní doporučení

Příloha k zápisu z jednání výboru ze dne 18.3.2020      Výbor touto cestou apeluje na všechny vlastníky bytových jednotek našeho SVJ a veškeré osoby v nich žijící, aby zcela dodržovali veškerá omezení stanovená příslušnými státními nařízeními vážícími se ke karanténním opatřením a nouzovému stavu týkající se tzv. koronavirové nákaze a zároveň žádá,

Mimořádná dezinfekce veřejných prostor

Na základě podnětu členů společenství výbor zajistil na neděli, 15.03.2020 mimořádný úklid společných prostor z důrazem na dezinfekci. Týká se zejména dveří, klik, chodeb a výtahů. Současně bude v budově 7I na chodbách zajištěno intenzivní větrání.

GV7I: Využívejte parkovací karty

Dne 11.12.2019 byla dokončena instalace proudových smyček u garáží GV7I a jejich zapojení místo nespolehlivých pobytových detektorů. Též byly na zem namalovány šipky, které vás navádějí, kudy máte jezdit. Vrata GV7I se otevírají na parkovací kartu po průjezdu vozidla přes místo proudové smyčky a to platí jak při výjezdu z

Informace o výměně vodoměrů

Dobrý den, prosíme o trpělivost při výměně měřičů a uzávěrů, může dojít k časovému posunutí termínu napouštění a to i po 16.00 hod. Za tyto komplikace se velice omlouváme. S pozdravem Jan Toman technik FIRST s.r.o., středisko Zahradní město Jahodová 2889/42, 106 00 Praha 10 Email : technik20@firstsro.cz Tel. : 272652580, 607572154 www.firstsro.cz

Výměna měřičů tepla a vodoměrů 3274/5 a 3274/7

Oznámení o výměně měřičů tepla a vodoměrů SV, TUV, včetně kulových uzávěrů u vodoměrů Dne: 4. 12. 2019 od 8:00 – 16:00 Ulice: Mattioliho 3274 / 5 Byty č. : 12, 13, 14, 27, 28, 29, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 58, 59, 60. Dne: 5. 12. 2019 od

Výměna měřičů tepla a vodoměrů Mattioliho 3274/1

Oznámení o výměně měřičů tepla a vodoměrů SV, TUV, včetně kulových uzávěrů u vodoměrů Dne: 29. 11. 2019 od 8:00 – 16:00 Ulice: Mattioliho 3274 / 1 Byty č. : 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 53, 54. Dne: 2.

Výměna měřičů tepla a vodoměrů Mattioliho 3274/3

Oznámení o výměně měřičů tepla a vodoměrů SV, TUV, včetně kulových uzávěrů u vodoměrů Dne: 26. 11. 2019 od 8:00 – 16:00 Ulice: Mattioliho 3274 / 3 Byty č. : 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 48 a 52. Dne: 27.

Kontejnerová stání: stanovisko MČP10 k záměru stavby

Hlavní město Praha, zastoupené oborem evidence majetku MHMP… souhlasí s realizací stavby za předpokladu splnění podmínek: Dodržení zásad pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů Investor uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s HMP Pořadujeme, aby min. jeden měsíc před zahájem prací na pozemku k. ú. Záběhlice

GV1K: ukončení fungování ovladačů

Dne 02.10.2019 po 10:00 byla definitivně zrušena možnost otevírat garážová vrata GV1K dálkovým ovladačem nebo najetím na proudovou smyčku. Vrata budou dále průjezdná pouze s použitím platné parkovací karty. Parkovací karty vydané do 30.09.2019 byly dnes 01.10.2019 ve 22:00 aktivovány. Vrata GV7I budou nouzově fungovat na ovladač ještě minimálně do

Aktivace parkovacích čipových karet (3. vlna)

Vážení sousedé, tímto vám oznamujeme, že všechny parkovací karty vydané do 21.08.2019 byly dne 23.08.2019 v 17:00 aktivovány. Připomínám, že kartu je třeba v autě umístit podle instrukcí uvedených v níže uvedeném formuláři! Pokud máte dotazy přístupovým oprávněním, kontaktujte mne na adrese vybor@svph.cz Do zprávy pro příjemce uveďte „čip“ nebo „parkovací karta“, ať

Změny ve vyúčtování služeb

Po mnoha letech došlo k podrobném rozboru předpisu služeb, který provedla správní firma za účasti výboru SVJ a bylo zjištěno, že v minulosti nastavené předpisy v některých položkách neodráží účely, pro které jsou zálohy používány. Proto, při zachování stejné výše předpisu, došlo od ledna 2019 k přejmenování položky Provozní zálohy

Kontrola protipožárních hlásičů v garážových stáních

Výbor vyzývá majitele garážových stání k součinnosti a zpřístupnění svých stání v termínu stanoveném v kalendáři na 25.09.2019 v čase od 07:30 nebo od 16:00. Týká se zejména těch, kteří tak ještě neučili během řádné kontroly. Připomínáme, že kontrola je nutná, jinak našemu společenství hrozí až pěti milionová pokuta za

Výjezd z garáží 2PP skrze vrata GV7I

V pátek, 19.07.2019 byla do prostor garáží nainstalována další čtecí panelová anténa pro snímání parkovacích karet ve vašich vozidlech. Čtecí zařízení je umístěno těsně nad zlomem (viz. foto v perexu), když vyjíždíte z podzemí 2PP. Na tomto místě je třeba zpomalit, aby vás čtecí zařízení zaznamenalo. Vrata se začnou pak

Výzva k registraci a vyzvednutí parkovacích karet

Výbor usnesením z 17.07.2019 vyzývá opět majitele parkovacích a garážových stání, aby 21.08.2019 využili zatím poslední možný termín k vyzvednutí parkovacích karet. Pokud jste se ještě neregistrovali, pak využijte na stránkách společenství www.svph.cz formulář Žádost o vydání parkovací karty. Pokud jste se již registrovali, dostavte se prosím 21.08.2019 v čase od

Aktivace parkovacích čipových karet (2. vlna)

Vážení sousedé, tímto vám oznamujeme, že všechny parkovací karty vydané do 15.05.2019 byly dne 22.05.2019 aktivovány. Připomínám, že kartu je třeba v autě umístit podle instrukcí uvedených v níže uvedeném formuláři! Pokud máte dotazy přístupovým oprávněním, kontaktujte mne na adrese vybor@svph.cz Do zprávy pro příjemce uveďte „čip“ nebo „parkovací karta“, ať víme, čeho

Reevidence čipů: poslední možnost

Dne 20.3.2019 od 17:30 do 18:15 proběhne v garážích v 5I1PP  (Mattioliho 3274/5) poslední kolo reevidence čipů a poté budou všechny čipy, které nebyly reevidované, zablokovány. Pokud se v tento termín nedostavíte, vaše čipy budou k 10.04.2019 zablokovány a dostanete do vaší poštovní schránky 1 ks náhradní. Zablokované čipy nevyhazujte, zavolejte

Aktivace parkovacích čipových karet (1. vlna)

Vážení sousedé, tímto vám oznamujeme, že všechny parkovací čipové karty vydané do 09.01.2019 byly dne 18.01.2019 aktivovány. Prosíme za odpuštění, že tento proces na poprvé trval delší dobu. Byla závada na softwaru, kterou jsme intenzivně řešili s naším dodavatelem. Připomínám, že kartu je třeba v autě umístit podle instrukcí uvedených v níže