Novinky

Všechny novinky

Přeregistrace čipů

Vážení vlastníci BJ v našem Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274. Berte prosím na vědomí, že počínaje 19.11.2018 bude postupně probíhat přeregistrace čipů, které slouží k přístupu do domu hlavním vchodem a též pro vstup do společných prostor z nebo do garáží. Usnesením výboru z 21.11.2018 bylo stanoveno, že náhradní

TIP: Servis žaluzií a oken

Na základě četných dotazů na shromáždění SVJ správní firma doporučuje využít služeb firmy Monastav s.r.o. IČ: 04126980 DIČ: CZ04126980 www.monastav.cz Telefon: +420 777 273 158 (pro domluvení termínu nás kontaktujte v pracovní dny mezi 14 – 19 hod.) Služby této firmy si hradí každý vlastník nebo nájemce sám. S pozdravem

Výzva majitelům bytových jednotek: 3. etapa oprav oken

Tímto vyzýváme majitele bytových jednotek, aby v níže uvedených termínech byli k dispozici a umožnili tak přístup našemu smluvnímu partnerovi, společnosti Lakron, která ve vašich bytech provede plánovanou opravu oken. Vyhledejte se podle čísla vchodu a čísla bytové jednotky! Pokud nejste v tabulce uvedeni, zaregistrujte se! Pokud jste tento formulář již

Výzva majitelům bytových jednotek: 2. etapa oprav oken

Tímto vyzýváme majitele bytových jednotek, aby v níže uvedených termínech byli k dispozici a umožnili tak přístup našemu smluvnímu partnerovi, společnosti Lakron, která ve vašich bytech provede plánovanou opravu oken. Vyhledejte se podle čísla vchodu a čísla bytové jednotky! Pokud nejste v tabulce uvedeni, zaregistrujte se! Pokud jste tento formulář

Výzva majitelům bytových jednotek: 1. etapa oprav oken

Tímto vyzýváme majitele bytových jednotek, aby v níže uvedených termínech byli k dispozici a umožnili tak přístup našemu smluvnímu partnerovi, společnosti Lakron, která ve vašich bytech provede plánovanou opravu oken. Vyhledejte se podle čísla vchodu a čísla bytové jednotky! Pokud nejste v tabulce uvedeni, zaregistrujte se! Pokud jste tento formulář

Závazná registrace: Oprava oken

Využijte níže uvedený formulář pro závaznou registraci pro zajištění opravy vašich oken.

Seřízení topné soustavy v domě

Dne 10.1.2018 bude provedena další kontrola tepla v budovách 1 a 3 a to od 12.00 hod do cca 17.00 hod. Informace jsou ve výtahu a na vchodu do budovy. Opakovaná kontrola bude dopředu znovu nahlášena a vyvěšena ve vchodech. Opakovaná kontrola v budovách 5 a 7 bude provedena 11.1.18 od 15.00 hod. do 17.00 hod za se

Rekonstrukce zabezpečení objektu

Na základě schváleného postupu shromážděním vlastníků jednotek z ledna 2017 a usnesení výboru z října 2017 začal od 21.11.2017 TECHNISERV postupně instalovat nové zabezpečovací technologie řídící přístup do objektu. Postupně bude: vyměněn hardware čteček čipů u oranžových dveří do garáží nainstalovány čtečky čipů i z druhé strany dveří nainstalováno bezkontaktní otevírání garážových vrat

Vrácení přeplatků

Všem majitelům bytů byly na jejich bankovní účty vráceny přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2015, přeplatky z vyúčtování služeb za rok 206 a přeplatky z předpisu ke dni 30.09.2017.

Změna dodavatele havarijní služby

Vzhledem k několika stížnostem, které jsme v poslední době dostali na havarijní firmu ELVOSTAV (dříve 3+S) měníme dodavatele. Novým partnerem pro havarijní výjezdy je spol. JANPE s.r.o. Kontakt na dispečink mezi  7:30 – 16:00 je 271 960 434-5, případně nonstop linka 602 667 667. Kontakt na havarijní službu změníme i na našem

Výbor: Jsme pro otevřenou diskusi

Vážení obyvatelné našeho domu, rádi bychom Vám připomněli možnost obracet se na výbor se vším, s čím by podle Vás mohl výbor pomoci, aby se nám společně žilo lépe. Buď je možné napsat na vybor@svph.cz, nebo přijít na kterékoli zasedání (prosíme o předchozí informaci na uvedený mail, někdy máme na

Navýšení fondu oprav

Chtěli bychom informovat všechny vlastníky bytů v našich bytových domech Mattioliho 3274, že v těchto dnech obdrží poštou nové výpočtové listy a to z toho důvodu, že na shromáždění vlastníků, které se konalo dne 24.01.2017, bylo nadpoloviční většinou všech přítomných vlastníků či vlastníků zastoupených na základě plné moci odsouhlaseno navýšení fondu oprav z 10

Výzva k vyklizení společných prostor

Na společných chodbách nesmí být z důvodu požárních předpisů umístěny kočárky, skříňky, květiny a další předměty. V opačném případě může být SVJ vyčíslena pokuta. Žádáme tak vlastníky, aby tyto předměty ze společných chodeb odstranili. V případě, že se tak nestane do konce února 2017, budou tyto předměty zlikvidovány. Děkujeme za pochopení. Výbor SVPH

Máte koutule ve vašem bytě?

Muška Clogmia albipunctata z čeledi koutulovití je tropický a subtropický druh řádu dvoukřídlích, který se v posledním desetiletí relativně rychle a nepozorovaně rozšířil do oblastí mírného pásu včetně střední Evropy. Muška je velká zhruba čtyři milimetry. Samotná muška nebo její larvy se většinou mohou nacházet v blízkosti odpadního potrubí nebo kanálů

Podklady pro diskusi k zabezpečení objektu

Na základě podnětů členů SVJ (a usnesení výboru č, 52/2016 bod 5) z posledních shromáždění členů v říjnu 2016 výbor znovu projednal a prodiskutoval otázky možného zlepšení zabezpečení objektu. JSM ostatní členy výboru informoval o aktualizovaných nabídkách, aktuálním stavu našich technologií a možných řešeních. Téma se skládá z několika bodů, které jsou popsány

Nová výstavba Central Group za Intersparem

Aktuální stav je smutným výsledkem včerejšího jednání na Magistrátu, který se týká pozemků (v režimu sport a rekreace) vedle hřiště HC Hostivař, na kterých chce developer stavět další sídliště. Zároveň tímto zdravíme příznivce a zástupce developera, kteří tuto zprávu obdrží také a mají ze situace jistě větší radost než my.

Poškozená garážová vrata

Garážová vrata K byla zhruba před měsícem poškozena jedním z majitelů bytu v našem domě. Nešťastnou náhodou nacouval do vrat služebním vozem a tím vrata vysadil z pantů a poškodil je. Byla objednána nová vrata. V současnosti čekáme na náhradní díly, které se vyrábějí na míru v Německu. Je to

Ventilační turbíny na domě Mattioliho 3274/7

Firma REA Company nainstalovala na dům Mattioliho 3274/7 ventilační turbíny, které by měly zabránit šíření zápachu z digestoří do jednotlivých bytů vlastníků. Výbor by chtěl tímto jednotlivé vlastníky z domu Mattioliho 3274/7 požádat o zpětnou vazbu na níže uvedený formulář výboru do termínu 31.8.2016, v případě kladné zpětné vazby by

Dětské hřiště

Vážení přátelé, rádi bychom Vás seznámili se současným děním okolo našeho společného dětského hřiště. Mezi našimi výbory domů  B, C, D, E, F, G, H a IJK došlo k domluvě, že přispějí určitou částkou na dětské prvky. Od našich přispěvatelů z dětského dne a transparentního účtu se vybralo celkem cca

Zablokujme výstavbu nového sídliště NZM II.

Milí přátelé – sousedé, obyvatelé Prahy 15 a Prahy 10, obracíme se na vás s velmi naléhavou záležitostí. Developerská společnost Central Group usiluje o změnu územního plánu a má záměr zastavět v podstatě celou volnou plochu mezi Novým Zahradním městem a OC Hostivař. Projekt se jmenuje Park Hostivař II. Na