Tag Archives: městská část

Dohoda o poskytnutí pozemku pro výsadbu stromů

Abstrakt smlouvy: Městská část Praha 10 poskytuje pozemek pro výsadbu stromů za nově narozené děti. ÚMČ Praha 10 po dohodě s vlastníkem pozemku stanovuje tyto podmínky ÚMČ bude zabezpečovat údržbu po dobu 5 let po dobu 20 let nesmí být stromy pokáceny pozemek nesmí být v budoucnu oplocen Text dohody

Zápis z jednání výboru konaného dne 14.11.2013

Přítomní: M. Voříšková, K. Polák, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil Omluven: M. Třísková, P. Korman Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující schůzky mimořádně: 20.11.2013 v 18:00, Pizzerie Rotondo Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Karel Polák Volba zapisovatele jednání výboru – Jan S. Marek Volba ověřovatele zápisu

Zápis z jednání výboru konaného dne 07.10.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Třísková, M. Zamrazil Omluven: K. Polák Zápis vytvořila: M. Třísková Termín následující řádné schůze: 21.10.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Pavel Korman       J.S.Marek se zdržel hlasování. Volba zapisovatele jednání výboru

Městská policie: Žádost o kontroly v okolí retenční nádrže a dětského hřiště

Na základě Vaší žádosti ze dne 12.9.2013 ve věci zvýšení dohledu strážníků v okolí retenční nádrže a dětského hřiště v ulici Mattioliho, Praha 10, kde dochází ke znečišťování prostoru, byl u Obvodního ředitelství MP Praha 10 zpracován písemný plán zvýšené kontrolní činnosti pro strážníky hlídkové služby a místně příslušné okrskáře

Úklid pozemků v KU Hostivař, p.č. 1768 a 1805

MUDr. Dědinová (členka SVJ) dala podnět na Krajský pozemkový úžad pro hl. m. Praha za účelem úklidu a posekání travin na pozemcích s parcelními čísly 1768 a 1805. Abstrakt: Dáváme na vědomí odpověď Úřadu městské části Praha 15, který celou situaci úklidu pozemků v k.ú. Hostivař, parc. č. 1768 a 1805 spolu

Nefungující světelná křižovatka

Pokud zjistíte, že na světelné křižovatce ulic Kamelova a Práčská bliká výstražné oranžové světlo, nahlaste prosím poruchu správci – společnosti ELTODO, a.s. skrze formulář na jejich internetových stránkách. Závada je většinou odstraněna do 24 hodin.

Doklad o přidělení čísla popisného a orientačního

Odbor Živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy rozhodl dne 20.3.2008 podle ustanovení §14 odst. 5 a § 81 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějích předpísu a ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, o