Zápis ze schůze výboru SVPH Mattioliho 3274 ze dne 31.03.2022

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“), jako host Jan Toman ze správní firmy FIRST, sro. (JT). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem KP a ověřovatelem MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

 1. Problematika výměny zvonků, domovních videotelefonů a vnějších tabel

Na podkladě podepsané smlouvy a s ohledem na havarijní stav došlo neprodleně k vybudování a instalaci zvonkového tabla v domu 7I. Dále bude pokračováno v domech 5I, 3J a 1K – postupně. O průběhu prací vás budeme informovat na webu www.svph.cz a vývěskách v příslušných vchodech. V této souvislosti vyzývá výbor všechny majitele BJ, aby si zvolili jméno na zvonku (v telefonním seznamu) prostřednictvím formuláře Zvonek.

 

 1. Aktuální opravy, úpravy a modernizace a jiné
 2. Výbor informuje, že došlo správní firmou k prořezání stromu před vchodem 5I.
 3. Dále byla provedena výměna starého betonového žlabu a instalace nového pro odtok dešťové vody před vjezdem k vratům GV1K. Výbor doufá, že by to mohlo výrazně pomoci při řešení každoročních záplav.
 4. Taktéž byl správcovskou firmou proveden odvoz veškerého odpadu ze společných prostor.
 5. Byla provedena oprava vchodových dveří 1K. Pokud se úprava osvědčí, pak stejný postup (bezdrátové připojení zámku) bude instalováno na ostatních dveří 3J, 5I, 7I
 6. JSM a JT informovali, že předběžný termín instalace měřidel spotřeby elektrické energie ve společných prostorách jednotlivých garážových stání (GS) proběhne v druhé polovině 05.2022. Termín bude postupně upřesněn v kalendáři.
 7. Výbor též projednal nabídku E.ON na instalaci dobíjecích stanic pro e-auta, e-motorky, e-kola. Výbor pověřil JSM, aby si vyžádal podrobný rozklad rozpočtu na realizaci. O dalším postupu vás budeme informovat.
 8. Z důvodů nedostatku náhradních dílů a nepříznivého počasí, je již od 11.2022 poškozena proudová smyčka u vjezdu GV1K. JSM informoval, že ve spolupráci s JT neustále upomíná servisní firmu ALTOMA, aby zjednala co nejdříve nápravu, neboť je snížena bezpečnost objektu.
 9. Z důvodů snadnější údržby rozvodů SV, byla naplánována instalace samostatných ventilů pro vchody 5I a 7I.
 10. Sklad údržby zahradní techniky vedle technické místnosti 7I bude osazen novými protipožárními dveřmi, aby zde bylo možné i nadále uskladnit nový zahradní traktor.
 11. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách, neboť chodby a výtahy jsou bezprostředně v den úklidu znečištěny blátem a bahnem, důsledně je třeba v těchto případech používat venkovních rohoží.

 Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 18.5.2022 od 18:00hod. V restauraci Rotondo.

Dne 31.03.2022 zapsal KP, Ověřili: MZ, JSM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..