Tag Archives: elektřina

Výpověď smlouvy u Pražská energetika a.s.

Byly vypovězeny stávající smlouvy s Pražskou energetikou a.s. a od 1.1.2015 bude poskytovatelem elektrické energie Nano Energies Trade, s. r. o. Text dokumentu je ke stažení ve formátu PDF.

Zápis z jednání výboru konaného dne 26.11.2014

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU Č. 26 / 2014 Přítomni: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Miroslava Voříšková (MV), Michal Zamrazil (MZ), Jan Marek (JM) Nepřítomni: Michaela Třísková (MT) Jednání: Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele: MZ Podpis zápisu ze schůze výboru č. 25 / 2014

Záznam z jednání výboru konaného dne 30.04.2014

Záznam ze schůze výboru č. 15/2014 Přítomní: J. S. Marek (JSM), K. Polák (KP), M. Voříšková (MV) Omluvili se: P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Třísková (MT) Neomluvili se: M. Zamrazil (MZ) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.

Zápis z jednání výboru konaného dne 02.04.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Voříšková (MV), M. Zamrazil (MZ) Omluvili se: M. Třísková (MT) Hosté: členové SVJ – Irena Knausová, Markéta Benešová, Zuzana Chaloupková a další (celkem 10 maminek) Jednání: Volba předsedajícího: PK Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: KP Schválení

Zápis z jednání výboru konaného dne 26.02.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Omluveni: K. Polák (KP), M. Třísková (MT) Zápis vytvořil: JSM Termín následující schůzky: 12.03.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: PK Schválení zápisu z předcházejícího

Nano Energies: Speciální nabídka pro obyvatele SVPH

V souvislosti s jednáním se společností Nano Energies o zajištění dodávky elektrické energie pro společné prostory, jsem též firmu požádal, aby nám členům SVPH dala nějakou akční nabídku pro jednotlivé bytové jednotky. Parafrázuji z jejich letáku: Pokud máte zájem, nabízíme obyvatelům Společenství vlastníků Park Hostivař 5% slevu na silovou elektřinu. Stačí při objednávce

Nano Energies: Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

Výbor uzavřel smlouvy se společností Nano Energies Trade, s.r.o. s účinností od 01.05.2014 na dodávku elektrické energie pro společné prostory našich domů. Předpokládaná úspora změnou distributora o proti PRE, a.s. je v řádech 25 až 27000 Kč/rok a to po dobu minimálně dvou let. Texty smluv ve formě PDF: Smlouva

T-Systems: Výzva k součinnosti

Přepis dopisu pro T-Systems Czech Republic a.s. Vážení, s ohledem na revizi dodavatelských vztahů k domu č. p. 3274 v kú. Záběhlice, obec Praha, část obce Záběhlice (dále jen „Dům“), a dále s ohledem na to, že v Domě jsou instalována jistá zařízení, o kterých prohlašujete, že jsou ve Vašem vlastnictví, si Vás

Zápis z jednání výboru konaného dne 08.01.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Třísková (MT) Omluveni: T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Zápis vytvořil: JSM Termín následující schůzky: 23.01.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Revize úkolů z minulého setkání výboru 09/2013. Výměna měřidel studené a teplé vody a tepla

Prohlášení k vlastnictví slaboproudých rozvodů (vč. rozvodů internetu)

V zákoně č. 72/1994 Sb.[1] o vlastnictví bytů dle §2 písmene g) je uvedeno: Společnými  částmi  domu  části  domu  určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště,  chodby,  balkóny,  terasy,  prádelny,  sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody,

Zápis z jednání výboru konaného dne 11.12.2013

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK) Omluven: M. Třísková (MT) Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující schůzky mimořádně: 08.01.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Revize úkolů z minulého setkání výboru 07/2013 a 08/2013. Úkoly z 07/2013: