Tag Archives: poplach

Pravidelná kontrola požárního systému EPS

V pátek 24. ledna bude provedena pravidelná kontrola požárního systému EPS. Během tohoto dne dojde k vyhlášení několika zkušebních poplachů včetně akustické zkoušky sirén. Prosíme všechny majitele uzavřených garážových stání a uzavřených samostatných sklepů o jejich zpřístupnění. Dne 24.1.2013 v době  8:00 – 8:30 nebo 16:00 – 16:30 Kontrola jedné garáže

Smlouva o dílo na revize a servis slaboproudých technologií

Výbor dne 07.10.2013 uzavřel smlouvu se společností SPL Servis.cz, s.r.o. na servis některých slaboproudých technologií: EPS – elektronický protipožární systém (požární poplachy) ACS – systém řízení přístupů do objektu pomocí čipů STA – televizní a satelitní systém (antény) DT – domovní telefon UPS – záložní zdroje GV – garážová vrata

Zápis z jednání výboru konaného dne 27.08.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. Marek,  K. Polák, T. Moudrý, M. Třísková, M. Zamrazil Zápis vytvořil: M. Třísková Termín následující schůze: 11. 9. 2013  18:30, Rotondo Body jednání: Zveřejnit na web: Byla provedena bezplatná kampaň formou poštovních obálek informující o novém výboru a nových internetových stránkách. Jednací řád: Důrazně

Plané požární poplachy

Dnes přibližně v 10:30 došlo k vyhlášení požárního poplachu, který byl iniciován senzorickým tlačítkem v bloku K a to buď ve 2 nebo 2.PP podlaží. Přivolaní hasiči v součinnosti s panem domovníkem (R. Hrouda) a zástupcem výboru (J.S. Marek) konstatovali, že šlo nejspíš o falešní poplach. Po vzájemné domluvě, pan Hrouda přislíbil

Kouření nejen zabíjí, ale může způsobit požár(ní poplach)

V souladu s domovním řádem dle článku 16 o požární bezpečnosti je přísně zakázáno kouřit a používat otevřený oheň ve všech společných prostorách domu, zejména v parkovacích a garážových stání. Objekt je vybaven kouřovými čidly a systémem EPS. Nedodržením zákazu kouření je možné způsobit falešný poplach s výjezdem Hasičského sboru. Je též

Domovní řád

Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v obytném bytovém domě, v zájmu lepšího sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů, společných prostorů a zařízení domu vydává Společenství vlastníků Park Hostivař se sídlem Mattioliho 3274 tento domovní řád: Část I.: OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1: Užívání bytů (místností nesloužících

Jak nahlásit závadu?

Pokud zjistíte, že ve společných prostorách došlo k nějaké závadě nebo v okolí našeho domu, napište zprávu o této události prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Nebo pokud si nejste jistí závažností problému, napište nám do diskusního fóra. Určitě budeme rádi, když nám nahlásíte: prosakování vody nefungující světla prasklá omítka poruchy ve

Jak postupovat při požárním poplachu?

Pokud slyšíte sirénu domovního protipožárního poplachu, pak postupujte následujícím způsobem: Zkontrolujte, že ve vašem okolí není cítit kouř a není vidět otevřený oheň. V případě požáru volejte hasiče na telefonním čísle 150 a informujte je o situaci v domě. Kontaktujte výbor. Pult centrální ochrany zajišťující výjezd hasičů: M-Con Security Solutions, telefon na