Pozvánka na shromáždění vlastníků bytových jednotek 12.01.2022 per-rollam

Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 IČ: 285 19 256 se sídlem: Mattioliho 3274/7, Praha 10 (dále jen „společenství“) Za výbor společenství: předseda výboru Ing. Michal Zamrazil, nar. 11.4.1955, bytem: Střelničná 1971/32, 182 00 Praha 8 – Libeň svolává v souladu s ust. § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Zpráva o stavu dlužníků a jejich vymáhání k 11.2021

Dne 1.10.2009 byla naším společenstvím, resp. konkrétními představiteli výboru SVJ podepsána Smlouva o poskytování právní pomoci s Mgr. Ing. Janem Drobným, advokátem, se sídlem:  Šaldova 466/34, 186 00 Praha 8 – Karlín, ve věci vymáhání pohledávek za neuhrazené služby spojené s užíváním jednotlivých bytů a společných prostor v domě Mattioliho 3274. Od této

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 24.11.2021

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v 1K1PP, a to na podkladě dříve stanoveného termínu (výbor se v důsledku státního svátku dne 17.11. nesešel), kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“) a Ing. Jan S. Marek (dále jen

Zatečení vody do elektroinstalace na 3J1PP

Dne 02.11.2021 zhruba kolem 20:00 natekla voda do rozvaděče elektřiny v objektu 3J1PP.  Přestalo fungovat osvětlení na chodbách, vypnuly se čtečky čipů a odblokovaly se protipožární vrata v garážích a přestal fungovat internet od T-Systems (T-Mobile). Obyvatelé domu informovali člena výboru J. S. Marka (JSM) a požádali jej o pomoc.

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 07.10.2021

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu (výbor se o prázdninách z důvodu dovolených nesešel a dubnová, květnová, červnová i zářijová schůze byla z důvodu nemoci členů výboru zrušena), kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák

Varování před podomními dealery a prodejci

Výbor byl některými obyvateli našeho SVJ informován, že se po objektech IJK pohybují neznámé osoby, které někdo musel pustit dovnitř. Mají údajně jmenný seznam a čísla bytových jednotek. (Tyto informace lze získat volně z katastru.) Osoba se představí jménem nějaké firmy (v jednom případě nabízela seřízení oken) a tváří se,

Vytopení prostoru garáží v 1K2PP

Vjezd do garáží pod blokem K

V noci z 08. na 09.07.2021 došlo k vytopení garáží v našem objektu v prostoru 1K2PP. Důvodem byl velmi silný přívalový déšť a čerpadlo v jímce umístěné v prostoru garáží 1K2PP nestačilo vodu odčerpat do kanalizace. Následnou prověrkou bylo ověřeno, že čerpadlo fungovalo správně a že tedy opravdu přítok vody

Vyúčtování za služby 2020 – vodoměry, kalorimetry

Na podkladě vlastního šetření a i z podnětů vlastníků se dne 20.4.2021 uskutečnilo jednání výboru a zástupců spol. First s.r.o. (Mgr. Hájek, Ing. Lepková a p. Toman), kde bylo diskutováno na téma vysoké ceny vodoměrů a kalorimetrů, které se objevily v našich vyúčtováních. Po obsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto tak, že

Zápis z jednání výboru konaného dne 17.03.2021

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 17.3.2021 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek

Zápis z jednání výboru konaného dne 17.02.2021

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 17.2.2021 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek

Zápis z jednání výboru konaného dne 20.01.2021

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 20.1.2021 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek

Zápis z jednání výboru konaného dne 16.12.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 16.12.2020 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek

Zápis z jednání výboru konaného dne 18.11.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 18.11.2020 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek

Zápis z jednání výboru konaného dne 21.10.2020

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní

Zápis z jednání výboru konaného dne 23.09.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 23.9.2020 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JSM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní

Zápis z jednání výboru konaného dne 17.06.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 17.6.2020 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“) a jako host technik správní firmy

Zápis z jednání výboru konaného dne 20.05.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 20.5.2020 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), omluven byl Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). MZ dále navrhl,

Zápis z jednání výboru konaného dne 15.04.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 15.4.2020   Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). MZ dále navrhl, aby předsedající

Zápis z jednání výboru konaného dne 18.03.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 18.3.2020 Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní

Aktuální situace KORONAVIRUS a základní doporučení

Příloha k zápisu z jednání výboru ze dne 18.3.2020      Výbor touto cestou apeluje na všechny vlastníky bytových jednotek našeho SVJ a veškeré osoby v nich žijící, aby zcela dodržovali veškerá omezení stanovená příslušnými státními nařízeními vážícími se ke karanténním opatřením a nouzovému stavu týkající se tzv. koronavirové nákaze a zároveň žádá,