Účetní doklady

Účetní závěrky, doklady o hospodaření

Zpráva o stavu dlužníků a jejich vymáhání k 11.2021

Dne 1.10.2009 byla naším společenstvím, resp. konkrétními představiteli výboru SVJ podepsána Smlouva o poskytování právní pomoci s Mgr. Ing. Janem Drobným, advokátem, se sídlem:  Šaldova 466/34, 186 00 Praha 8 – Karlín, ve věci vymáhání pohledávek za neuhrazené služby spojené s užíváním jednotlivých bytů a společných prostor v domě Mattioliho 3274. Od této

Pohledávky SJV Rezidence park Hostivař – zpráva pro Shromáždění vlastníků SJV

Pohledávky SJV Rezidence park Hostivař – zpráva pro Shromáždění vlastníků SJV Dne 1. 10. 2009 byla naším společenstvím, resp. konkrétními představiteli výboru SJV podepsána Smlouva o poskytování právní pomoci s Mgr. Ing. Janem Drobným, advokátem, se sídlem: Šaldova 466/34, 186 00 Praha 8 – Karlín, ve věci vymáhání pohledávek za neuhrazené

Zpráva o hospodaření k 31.12.2017

Předkládáme vám k nahlédnutí kompletní soubor dokumentů popisující stav hospodaření v SVPH k 31.12.2017. 20171231-Vysledovka_analyticky 20171231-Vysledovka_analyticky_dokladove 20171231-Rozvaha_analyticky 20171231-Podil_vlastniku_na_fondu_oprav 20171231-Podil_vlastniku_na_vynosech 20171231-Podil_vlastniku_na_nakladech

Zpráva o hospodaření k 31.12.2015

Předkládáme vám k nahlédnutí kompletní soubor dokumentů popisující stav hospodaření v SVPH k 30.12.2015. 20151231-Vysledovka_analyticky 20151231-Vysledovka_analyticky_dokladove 20151231-Rozvaha_analyticky 20151231-Podil_vlastniku_na_fondu_oprav 20151231-Podil_vlastniku_na_nakladech 20151231-Podil_vlastniku_na_vynosech

Zpráva o hospodaření k 30.9.2014

Předkládáme vám k nahlédnutí kompletní soubor dokumentů popisující stav hospodaření v SVPH k 30.09.2014. 20140930-Zpráva o hospodaření 20140930-Obratová předvaha 20140930-Kniha faktur 20140930-Fond oprav

Pohledávky SVJ k 17.9.2014

Pohledávky SJV Rezidence park Hostivař – zpráva pro Shromáždění vlastníků SJV Nejprve bych začal konstatováním velice pozitivního faktu, a to, že ve spolupráci s naší advokátní kanceláří Mgr. Ing. Jana Drobného, advokáta (dále jen „advokát“), aktivní účasti jednotlivých členů výboru a naší správcovské firmy byl oproti stavu k lednu 2014 dluh za

Přehled dlužníků k 17.9.2014

Dáváme vám k nahlédnutí seznam dlužníků a výši jejich dluhu k 17.9.2014. Pokud se na seznamu najdete, žádáme vás, abyste svůj dluh neprodleně uhradili na účet společenství. Informace pro platbu: Bankovní účet: 43 – 1417 030 277/0100 Variabilní symbol: RRRRBBB (R = dluh v roce, B = číslo bytu) Neuhrazené platby jsou

Přehled dlužníků k 31.12.2013

Dáváme vám k nahlédnutí seznam dlužníků a výši jejich dluhu k 31.12.2013. Pokud se na seznamu najdete, žádáme vás, abyste svůj dluh neprodleně uhradili na účet společenství. Informace pro platbu: Bankovní účet: 43 – 1417 030 277/0100 Variabilní symbol: RRRRBBB (R = dluh v roce, B = číslo bytu) Neuhrazené

Zpráva o hospodaření k 30.06.2013

Předkládáme vám k nahlédnutí kompletní soubor dokumentů popisující stav hospodaření v SVPH k 30.06.2013. 20130630 – Zpráva o hospodaření 20130630 – Obratová predvaha 20130630 – Kniha faktur 20130630 – Fond oprav

Přehled výdajů za rok 2012

Předkládáme vám přehled nákladů za rok 2012. Postupně zveřejníme všechny účetní doklady, aby kdokoliv z SVJ mohl v elektronické podobně nahlížet do hospodaření SVPH. K dispozici je kniha faktur za 2012 a přehled odměn členů výboru. K odměnám jen připomínáme, že shromáždění vlastníků jednotek schválilo výboru (jako celku) odměny ve výši 15.000 Kč hrubého