Tag Archives: zálohy

Změnili jsme správní firmu. Kam posílat zálohy?

Současnou správní firmou je First, s.r.o. Bankovní účet pro platbu záloh vedený u Komerční banky zůstává stejný: 43–1417 030 277/0100. Stejně tak transparentní účet pro provoz a údržbu dětského hřiště u FIO Banky: 2600 585 945/2010. Své trvalé příkazy pro platbu záloh tedy ponechejte bez změny.

Zápis z jednání výboru konaného dne 21.10.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil Omluven: M. Třísková, K. Polák Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující řádné schůze: 14.11.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo   Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Pavel Korman Volba zapisovatele jednání výboru – Jan S. Marek Volba

Zápis ze shromáždění SVPH dne 13.11.2012

Výtah: Schůze byla neusnášeníschopná neboť se dostavilo jen 70 z 182 vlastníků jednotek s celkovým vlastnickým podílem 37,49%. Probíhala pouze diskuse na některá témata. Seznámení se stavem domu Projednání nových záloh na služby a provoz domu Kočárkárna Popínavé rostliny poškozující fasádu domů Kačírek u zdí domu Stížnost na znečišťování terasy