Tag Archives: správce

Novou správní firmou je FIRST, s. r. o.

Na základě usnesení výboru ze dne 22.07.2015 byla vybrána jako nová správní firma FIRST, s.r.o. S touto firmou byla ke dni 22.07.2015 uzavřena smlouva a současně podána výpověď stávající správní firmě Jiviš, s.r.o. Výpověď byla doručena k 30.07.2015. Výpovědní doba je 2 měsíce, takže správní firma FIRST, s.r.o. nastupuje k

Zápis z jednání výboru konaného dne 22.7.2015

Zápis ze schůze výboru č. 37 / 2015 Datum: 22. 7. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM) Hosté: Roman Hrouda – domovník 1. Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: KP Schválení programu jednání 2.

Zápis z mimořádného jednání výboru konaného dne 17.6.2015

Zápis z mimořádné schůze výboru č. 35 / 2015 Datum: 17. 6. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM) Neomluveni: M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH) 1. Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: KP

Zápis z jednání výboru konaného dne 27.5.2015

Zápis ze schůze výboru č. 34 / 2015 Datum: 27. 5. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM) Neomluveni: M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH) Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: MZ Schválení programu

Vyúčtování záloh 2014 a náklady na nová měřidla

Distribuce vyúčtování bude provedena dne 2.6.2015. Připomínáme, že do vyúčtování byly promítnuty náklady nákup a výměnu měřidel TV, SV a T. Na základě usnesení shromáždění vlastníků z roku 2013 má každý majitel bytu možnost v případě měřidel požádat účetní o individuální splátkový kalendář. Ten nesmí přesáhnout délku jednoho roku.

Zápis z jednání výboru konaného dne 22.4.2015

Zápis ze schůze výboru č. 32 / 2015 Datum: 22. 4. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM) Neomluveni: M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH), Zuzana Malá (ZM) Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu:

Zápis z jednání výboru konaného dne 25.3.2015

Zápis ze schůze výboru č. 31 / 2015  Datum: 25. 3. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM) Neomluveni: M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH)   Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: MZ Schválení

Záznam z jednání výboru konaného dne 18.2.2015

Záznam ze schůze výboru č. 30 / 2015 Datum: 18. 2. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Karel Polák (KP), Jan Marek (JM), M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH) – domovník společenství, Petr Bach – člen společenství Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele:

Zápis z jednání výboru konaného dne 21.1.2015

Zápis ze schůze výboru č. 29 / 2015 Datum: 21. 1. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM), M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH) – domovník společenství Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: KP

Zápis z jednání výboru konaného dne 7.1.2015

Zápis ze schůze výboru č. 28 / 2015 (mimořádná schůze) Datum: 7. 1. 2015 Přítomní: J. Marek (JM), M. Zamrazil (MZ), K. Polák (KP), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM) Omluveni: M. Voříšková (MV) Neomluveni: M. Třísková (MT) Hosté: —   Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: JM Volba ověřovatele

Zápis z jednání výboru konaného dne 26.11.2014

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU Č. 26 / 2014 Přítomni: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Miroslava Voříšková (MV), Michal Zamrazil (MZ), Jan Marek (JM) Nepřítomni: Michaela Třísková (MT) Jednání: Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele: MZ Podpis zápisu ze schůze výboru č. 25 / 2014

Zápis z jednání výboru konaného dne 29.10.2014

Zápis ze schůze výboru č. 25/2014 Datum: 29. 10. 2014 Přítomní: M. Třísková (MT), J. Marek (JM), M. Voříšková (MV), M. Zamrazil (MZ), K. Polák (KP), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM) Omluveni: — Neomluveni: — Hosté: — Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: JM Volba ověřovatele zápisu: TM Bereme

Záznam z jednání výboru konaného dne 8.10.2014

Záznam ze schůze výboru č. 23/2014 Datum: 08.10.2014 Přítomní:J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), M. Zamrazil (MZ) Omluveni:M. Třísková (MT), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP) Neomluven: P. Korman (PK) Hosté: PragoStav, RegiaFacility, First S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.  

Záznam ze shromáždění SVPH dne 24.9.2014

Záznam z 8. shromáždění vlastníků jednotek Park Hostivař Mattioliho 3274, konaného dne: 24.09.2014 v sále SBD Zahradní Město, Zvonková 2 Přítomní členové výboru:J. S. Marek (JSM), K. Polák (KP) , T. Moudrý (TM), M. Voříšková (MV) Omluvení členové výboru:M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), M. Třísková (MT) Hosté shromáždění: Roman Hrouda (domovník),

Pohledávky SVJ k 17.9.2014

Pohledávky SJV Rezidence park Hostivař – zpráva pro Shromáždění vlastníků SJV Nejprve bych začal konstatováním velice pozitivního faktu, a to, že ve spolupráci s naší advokátní kanceláří Mgr. Ing. Jana Drobného, advokáta (dále jen „advokát“), aktivní účasti jednotlivých členů výboru a naší správcovské firmy byl oproti stavu k lednu 2014 dluh za

Zápis z jednání výboru konaného dne 22.9.2014

Zápis ze schůze výboru č. 22/2014 Datum: 22.09.2014 Přítomní:J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), P. Korman (PK), M. Voříšková (MV), Omluveni:M. Třísková (MT), K. Polák (KP), M. Zamrazil (MZ) Hosté: — Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: MV Bereme na vědomí záznam z předcházejícího jednání, podpis záznamu

Záznam z jednání výboru konaného dne 10.9.2014

Záznam ze schůze výboru č. 21/2014 Datum: 10.09.2014 Přítomní:J. S. Marek (JSM), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK) Omluveni:M. Třísková (MT), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP) , T. Moudrý (TM) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.  

Zápis z jednání výboru konaného dne 5.8.2014

Zápis ze schůze výboru č. 20 / 2014 Termín: 5. 8. 2014 od 18:30, pizzerie a kavárna Rotondo, Mattioliho 2, Praha 10 Přítomni: M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP) Omluveni: M. Voříšková (MV), M. Třísková (MT), J. Marek (JM) Jednání: Volba předsedajícího: PK Volba

Zápis z jednání výboru konaného dne 23.7.2014

Zápis ze schůze výboru č. 19 / 2014 Termín: 23. 7. 2014 od 18:30, pizzerie a kavárna Rotondo, Mattioliho 2, Praha 10 Přítomni: J. Marek (JM), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), M. Třísková (MT) Omluveni: M. Voříšková (MV) Hosté: Roman Hrouda – domovník,

Zápis z jednání výboru konaného dne 25.06.2014

Datum: 25. 6. 2014 Přítomní: Michal Zamrazil (MZ), Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP), Miroslava Voříšková (MV) Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM), Michaela Třísková (MT) Hosté: Irena Knausová, Jana Jurašová Jednání Volba předsedajícího: zvolena všemi přítomnými MV Zapisovatele: zvolen všemi přítomnými TM Ověřovatel zápisu: zvolen všemi přítomnými KP