Záznam z jednání výboru konaného dne 18.2.2015

Záznam ze schůze výboru č. 30 / 2015

Datum: 18. 2. 2015

Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)

Omluveni: Karel Polák (KP), Jan Marek (JM), M. Třísková (MT)

Hosté: Roman Hrouda (RH) – domovník společenství, Petr Bach – člen společenství

 1. Jednání

Volba předsedajícího: PK

Volba zapisovatele: TM

Volba ověřovatele zápisu: MZ

Schválení programu jednání

 1. Termínovaný vklad u J&T Banky

Výbor se jednohlasně rozhodl končící terminovaný vklad u J&T Banky neprodlužovat o další rok a udělat si průzkum trhu, co jsou schopné nabídnout i jiné banky.

 1. Roman Hrouda

Výbor projednával s RH a jednohlasně schválil níže uvedené body – kromě bodu ch):

 1. a) Klíč od trezoru v klubovně výboru bude mít v držení PK a RH, kód k tomuto trezoru bude mít v držení TM a MZ.
 2. b) Proběhne výměna záložních baterií UPS, které již dosloužily, (objekty J a K) a další služby v celkové ceně 43654 Kč bez DPH.
 3. c) Proběhnout potřebné opravy STA v celkové ceně 18388 Kč bez DPH. Objedná RH.
 4. d) Pan Vlasák provede opravu poškozené fasády – termín do konce dubna 2015 – v celkové ceně 55850 Kč (konečná cena, firma není plátcem DPH). V případě, že se vyskytnou požadavky na další opravy fasády způsobené prasknutím, či odfouknutím omítky, budou opravy účtovány podle uvedených cen za 1 metr čtverečný v cenové nabídce. Objedná RH.
 5. e) RH informoval o výměně tabla na objektu I.
 6. f) Ústřední topení – v řešení.
 7. g) Problém s odpadní trubkou – problém získat kontakt na majitele bytu číslo 29 ve vchodě Mattioliho 3, TM se pokusí zajistit kontakt od Jiviš, s. r. o.
 8. h) RH dostal podnět od člena společenství ohledně požadavku distribuce informačního letáčku do schránek všech členů společenství na nutnost dodržovat pořádek v domě a okolo domu, znění letáku zajistí RH a TM na své náklady zajistí tisk letáku, RH distribuci.
 9. ch) RH dostal požadavek od člena společenství na nutnost osazení plotu za domy IJK informativní cedulí ZÁKAZ VSTUPU, v tomto bodě byl výbor jednohlasně proti, podobná cedule již na plotě umístěna je.

 

 1. Pronájem techniky od Zelených Žabáků, a. s.

Výbor jednohlasně schválil pronájem vertikulátoru od úklidové firmy Zelení Žabáci, a. s. vždy na jaře (počínaje rokem 2015) na dobu tří dnů v hodnotě 3x 1000 Kč.

Závěr

Vzhledem k tomu, že výbor nebyl usnášeníschopný, má tento záznam pouze formu doporučení pro další jednání.

Termín následující schůze výboru je stanoven na 25. 3. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20150218-Zaznam_ze_schuze_vyboru

 

2 Responses to Záznam z jednání výboru konaného dne 18.2.2015

 1. avatar Jaroslav Votýpka napsal:

  V mém bytě K33 praskla na dvou místech omítka. Může mi to někdo opravit?

  Děkuji za odpověď. J.Votýpka 606 961 981

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.