Zápis z jednání výboru konaného dne 21.1.2015

Zápis ze schůze výboru č. 29 / 2015

Datum: 21. 1. 2015

Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)

Omluveni: Jan Marek (JM), M. Třísková (MT)

Hosté: Roman Hrouda (RH) – domovník společenství

 1. Jednání

Volba předsedajícího: PK

Volba zapisovatele: TM

Volba ověřovatele zápisu: KP

Schválení programu jednání

 1. Ústřední topení

Výbor debatoval s přítomnými členy společenství o nízké teplotě, kterou propouští ústřední topení. PK se pokusí zjistit více informací ohledně dané věci.

 1. Roman Hrouda

Výbor projednával s RH a jednohlasně schválil níže uvedené body:

 1. Je potřeba objednat pravidelnou revizi protipožárních světlíků, objedná TM.

 2. Přetrvávají problémy s kanalizační trubkou ve vchodě Mattioliho 3, je potřeba objednat u pana Vlasáka opravu odpadové stoupačky mezi přízemím a 2. patrem, objedná RH.

 3. Přetrvávající problémy s fasádou na domě Mattioliho 7 (u paní Chaloupkové), RH objedná u pana Vlasáka cenovou nabídku na opravu fasády na domě Mattioliho 7.

 4. Bude potřeba vyměnit záložní baterie v domě Mattioliho 1 a Mattioliho 3, RH objedná u SPL Servis.cz, s. r. o. cenový návrh.

 5. Problémy se společnou anténou by měly být vyřešeny.

 6. JM je povinen ve středu 28. 1. 2015 ve 20:00 přinést do místnosti výboru všechny klíče a čipy společenství, které má v držení, pro případ nesplnění úkolu budou vyměněny všechny zámky k těmto klíčům k tíži JM, RH připraví seznam těchto klíčů a čipů. RH se postará o nákup a montáž příručního trezoru, do kterého budou klíče umístěny.

 7. RH nakoupí tmel potřebný k opravám ve společných prostorech, limit 5 tisíc Kč.

 8. RH předal firmě Zelení žabáci, a. s. úklidový stroj, smlouvu k prodeji firma připravuje.

 1. Internetové stránky www.svph.cz

Výbor jednohlasně požaduje po JM provedení převedení vlastnického práva k této doméně na Společenství vlastníků Park Hostivař s termínem nejdéle do 28. 2. 2015.

 1. Mobilní telefon Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274

Výbor jednohlasně odsouhlasil, že mobilní telefon společenství s telefonním číslem 776 670 306 bude od 26. 1. 2015 užívat výhradně RH, v případech mimořádných událostí budou jednotliví členové výboru používat své soukromé telefony.

 1. Debata ohledně výběru nové správcovské firmy

Výbor vedl rozsáhlou debatu ohledně výběru nové správcovské firmy, cenové nabídky poslaly do dnešního dne pouze 2 správcovské firmy ze všech oslovených správcovských firem, proto výbor pověřuje PK k opětovnému oslovení ostatních správcovských firem.

Závěr

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM).

Termín následující schůze výboru je stanoven na 18. 2. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 21. 1. 2015 zapsal TM

Dne 28. 1. 2015 ověřil KP

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20150121-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..