Zápis z jednání výboru konaného dne 27.5.2015

Zápis ze schůze výboru č. 34 / 2015

Datum: 27. 5. 2015

Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)

Omluveni: Jan Marek (JM)

Neomluveni: M. Třísková (MT)

Hosté: Roman Hrouda (RH)

 1. Jednání

Volba předsedajícího: PK

Volba zapisovatele: TM

Volba ověřovatele zápisu: MZ

Schválení programu jednání

 1. Správcovská firma

Výbor pokračoval v debatě nad výběrem nové správcovské firmy, na příští schůzi bude výbor probírat jednotlivé nabídky na novou správcovskou firmu.

 1. Objednávka čipů

Výbor jednohlasně schválil objednávku náhradních čipů od vchodových dveří u firmy SPL Servis.cz, s.r.o. v celkové hodnotě (včetně dopravy) 3220 Kč bez DPH. Tyto čipy budou sloužit pro případné budoucí zájemce z řady majitelů bytových jednotek, kteří by si chtěli čip zakoupit. Objedná RH.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

 1. SPL Servis.cz, s.r.o.

Výbor jednohlasně schválil, že se aktuálně platná smlouva s firmou SPL Servis.cz, s.r.o. na servis garážových vrat vypoví, nově by se o servis garážových vrat starala firma Hörmann Česká republika s.r.o. Na příští schůzi výboru bude pověřen vybraný člen výboru k zajištění cenových nabídek.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

 1. Objednávka klíčů

Výbor jednohlasně schválil objednávku náhradních klientských klíčů, od každého druhu se objednají 3 ks do zásoby pro případné budoucí zájemce z řady majitelů bytových jednotek, kteří by si chtěli klientský klíč zakoupit. Objedná RH.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

 1. Energetické průkazy budov

Výbor má k dispozici energetické štítky pro bytové domy Mattioliho 3274/1, Mattioliho 3274/3, Mattioliho 3274/5,7, bližší informace budou zveřejněny na webu www.svph.cz (informace na web zveřejní JM), TM zařídí od každého energetického štítku 3 ks ověřených kopií pro případné budoucí zájemce z řady majitelů bytových jednotek, kteří by si chtěli ověřenou kopii energetického štítku zakoupit z důvodu prodeje bytové jednotky.

 1. Stavební úřad

Výbor pověřuje PK, aby se pokusil vyžádat od stavebního úřadu MěÚ Praha 10 technické dokumentace skutečného provedení stavby k bytovým domům IJK.

 1. Faktury

Výbor jednohlasně schválil, že veškeré faktury adresované SVJ budou nově chodit na poštovní adresu výboru (případně na emailovou adresu vybor@svph.cz), tímto tedy žádá správcovskou firmu Jiviš, s.r.o., aby tuto informaci předala všem dodavatelům.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

 1. Odměna RH

Výbor jednohlasně schválil, že RH obdrží mimořádnou odměnu ve výši 27 tisíc Kč za plnění velkého množství nadstandartních úkolů (velké množství dlouhodobých činností na našich objektech nad rámec sjednané smlouvy) a za hodiny strávené navíc na našem objektu. RH zašle SVJ fakturu.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

 1. Retardéry

Výbor diskutoval o požadavcích členů SVJ na prodloužení retardérů, které jsou nově instalovány u garážových vrat K, výbor toto prodloužení jednohlasně schválil (do částky 15 tisíc Kč). RH zajistí, dále výbor vedl diskuzi nad požadavky členů SVJ o instalaci dalších retardérů v garážích na konkrétní místa (hlavně u vchodů do garáží) a to z důvodů zpomalení rychlosti a bezpečnosti dětí a obyvatel, RH zajistí do příští schůze výboru cenovou nabídku na ostatní retardéry.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

 1. ČPP

ČPP proplatila z pojistky našeho bytového domu našemu SVJ pojistnou událost – „silným větrem poškozená střecha na objektu K“. Dále RH objedná u SPL Servis s.r.o. cenovou nabídku na opravu nabouraných garážových vrat na objektu K a poté výbor případně tuto opravu schválí, toto by též mělo být proplaceno ČPP na základě předložené cenové nabídky za opravu.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

 1. Mimořádný výjezd

RH pošle SVJ fakturu v hodnotě 1750 Kč za mimořádný výjezd a opravu mimo pracovní dobu z důvodů poničeného elektronického zámku u vchodových dveří na budově Mattioliho 3274/3, RH dále objedná u SPL Servis.cz, s.r.o. jeden tento zámek do rezervy v hodnotě 9022 Kč bez DPH. Obojí výbor jednohlasně schválil.

Hlasování: pro návrhy – PK, TM, KP a MZ, proti návrhům – nikdo, zdržel se – nikdo.

 1. Písek na dětské hřiště

RH zašle SVJ fakturu za doplnění nového písku na dětském hřišti včetně dopravy a to v hodnotě 2500 Kč, tato faktura bude uhrazena z transparentního účtu ve  FIO bance. Výbor jednohlasně schválil.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

 1. Tabule na dětském hřišti

RH zašle SVJ fakturu v hodnotě 3875 Kč za přemístění a ukotvení psací tabule na dětském hřišti, tabule byla přemístěna z toho důvodů, aby splňovala dané normy dle revizní správy, tato faktura bude uhrazena z transparentního účtu ve  FIO bance. Výbor jednohlasně schválil.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

 1. Vzduchotechnika

Máme zde problém systému vlhkosti v garážích, RH toto řešil s firmou Techniserv, s.r.o. V rámci reklamace zajistí a dodá firma Techniserv, s.r.o. venkovní vlhkoměry, poté zprovozní a doladí venkovní vlhkost s vlhkostí v garážích (jedná se o – 2PP), aby zde nedocházelo k zbytečnému spouštění vzduchotechniky, když je vlhkost uvnitř stejná jako venku.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

 1. Kamery

Výbor na základě požadavku člena SVJ hlasoval o instalaci kamer na místech XY (z důvodu bezpečnosti není v zápise uvedeno požadované místo instalace kamer), návrh nebyl schválen.

Hlasování: pro návrh – nikdo, proti návrhu – PK, TM, KP a MZ, zdržel se – nikdo.

 1. Plot

Výbor na základě požadavku člena SVJ hlasoval o instalaci nového plotu do určitého prostoru za bytovými domy Mattioliho 3274/5 a 3274/7 v zadním traktu budovy, návrh nebyl schválen.

Hlasování: pro návrh – nikdo, proti návrhu – PK, TM, KP a MZ, zdržel se – nikdo.

 1. Kontejner

Výbor na základě požadavku člena SVJ hlasoval o objednání dalšího kontejneru na třídění odpad (papír) před bytový dům Mattioliho 3274/1. Návrh nebyl schválen, kontejnery u našeho objektu bohužel využívají na odpad i členové ostatních SVJ.

Hlasování: pro návrh – nikdo, proti návrhu – PK, TM, KP a MZ, zdržel se – nikdo.

 1. Záhonky

Výbor na základě požadavku člena SVJ hlasoval o objednání a zaplacení jednorázové údržby záhonů u venkovních parkovacích stání před objektem, které dle katastru našemu SVJ nepatří. Návrh nebyl schválen, údržbu má provádět městská část Prahy 10.

Hlasování: pro návrh – nikdo, proti návrhu – PK, TM, KP a MZ, zdržel se – nikdo.

 1. Protipožární ochrana M-CON

Výbor jednohlasně schválil podpis dodatku ke smlouvě s firmou M-CON, zabývající se protipožární ochranou v našich bytových domech.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

Závěr

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.

Termín následující schůze výboru je stanoven na 24. 6. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 27. 5. 2015 zapsal TM

Dne 8. 6. 2015 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20150527-Zapis_ze_schuze_vyboru

Jeden myslel na “Zápis z jednání výboru konaného dne 27.5.2015

 • avatar
  15.06.2015 (07:38)
  Trvalý odkaz

  Dobry den,

  nemohou instalovane retardery narusit statiku budovy? Predpokladam ze strop-podlaha v -1pp nebyl dimenzovan na razy ktere diky retarderum vznikaji…

  Dekuji Antonin Majir

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..