Pozvánka na shromáždění

Vážení vlastníci,

dovoluji si Vás pozvat na shromáždění SVPH Mattioliho 3274 a požádat Vás o Vaši účast. Bez té nebude shromáždění usnášeníschopné a bude se tak muset svolávat opakovaně, což stojí zbytečné náklady za pronájem prostor.

Shromáždění se koná dne 8. prosince 2015 od 18hod v sále v 1. patře SBD Zahradní Město na adrese Zvonková 3048/2, Praha 10 – Záběhlice. Dostavte se prosím alespoň 15 minut předem kvůli prezenci.

Program schůze:
1. Prezence vlastníků jednotek, případně jejich zástupců (na základě plné moci)
2. Zahájení shromáždění SVJ
3. Volba předsedajícího shromáždění SVJ, skrutátora, ověřovatele, zapisovatele
4. Představení nové správcovské firmy First, s.r.o.
5. Seznámení s hospodařením SVJ za účetní období 2014
6. Seznámení s platební morálkou členů SVJ
7. Diskuze

Děkuji předem za Vaši účast na schůzi. V případě, že se nemůžete zúčastnit, prosím zplnomocněte svého zástupce na základě plné moci (nemusí být úředně ověřena).

Mgr. Pavel Korman, předseda společenství

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení: pozvánka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.