Pohledávky SVJ k 17.9.2014

Pohledávky SJV Rezidence park Hostivař

zpráva pro Shromáždění vlastníků SJV

Nejprve bych začal konstatováním velice pozitivního faktu, a to, že ve spolupráci s naší advokátní kanceláří Mgr. Ing. Jana Drobného, advokáta (dále jen „advokát“), aktivní účasti jednotlivých členů výboru a naší správcovské firmy byl oproti stavu k lednu 2014 dluh za vymáhání pohledávek za neuhrazené služby spojené s užíváním jednotlivých bytů a společných prostor v domě Mattioliho 3274 ponížen o částku necelých 148.000,- Kč, a to konkrétně z částky cca 560.000,-Kč na částku cca 412.000,- Kč k červnu roku 2014. A dále pozitivní tendence pokračuje – postupně se dluh k datu 15.9.2014 ponížil na částku 370.000,- Kč. Všechny částky zahrnují jistinu, náklady řízení a úroky z prodlení (jen u již pravomocně přiznaných pohledávek).

Navíc k výše uvedenému dluh z vyúčtování roku 2013 činí ke konci srpna celkem částku 178.712,- Kč, která připadá na 15 dlužníků.

Do této částky se nezahrnuje dosud nesplatná částka dluhu za rok 2014, neboť tento není ještě účetně vypořádán.

Pohledávky splatné za roky 2008-2013

Za rok 2008 stále evidujeme pohledávku v celkové výši 28.336,-Kč za dvěma dlužníky, kteří již ani byty v našich domech nevlastní. Ve spolupráci s advokátem byl již podán návrh na exekuci těchto pravomocně přiznaných pohledávek, dlužná částka bude tedy navýšena o úrok z prodlení, náhradu nákladů řízení včetně nákladů advokáta a náhradu exekučního řízení.

Za rok 2009 bohužel v důsledku pomalého postupu soudu stále probíhá spor o věcnou příslušnost ohledně posouzení sporu o částku ve výši 20.000,- Kč. Ostatní dluhy, které dlužníci stále dobrovolně neuhradili, jsou již vymáhány v exekučním řízení. Žaloby byly podány na 12 dlužníků, nyní je tedy jedna stále v soudním řízení, 4 v exekučním, zbytek dluhů byl uhrazen.

Co se týká roku 2010, bylo odesláno celkem 19 předžalobních pokusů o smír advokátem. Žaloby byly podány na 7 dlužníků. Soudní řízení stále probíhá u dvou dlužníků, pohledávky dvou dlužníků jsou vymáhány exekučně, nyní v počátečním stádiu. Tři dlužníci dluh uhradili.

Ohledně roku 2011 zde jsou evidováni celkem 2 dlužníci, jeden dluh činí částku 392,- Kč a z důvodu nepatrné výše tohoto dluhu je advokátem vymáhán pouze mimosoudně. Další dluh byl již zažalován a je stále v soudním řízení.

Za rok 2012 byla předžalobní výzva zasílána advokátem 10 dlužníkům. Dva dluh uhradili, žalováno jich tedy bylo 8. Poté dluh uhradili tři dlužníci, s jedním dlužníkem se o výši úhrady jedná, dluhy tří dlužníků projednává soud po podané žalobě a žaloba na uhrazení dluhu jednoho dlužníka již je soudem rozhodnuta a tento dluh bude vymáhán v exekučním řízení.

Nutno podotknout, že 74% z dluhů z let 2008-2012, které jsou ve většině již exekučně vymáhány, tvoří dluhy třech vlastníků a to společnosti M Impaex II, s.r.o., GDT Group, s.r.o. a Jana Invest Project s.r.o. Tito společně dluží cca 240.000,- Kč a to bez příslušenství.

Za rok 2013 neuhradilo dluh z vyúčtování 15 dlužníků. Během následujícího měsíce jim bude advokátem zaslána předžalobní výzva.

Výbor závěrem touto cestou apeluje na všechny dlužníky-neplatiče, aby své závazky, a to včetně záloh, hradili řádně a včas tak, aby nemuselo dojít k jejich soudnímu nárokování, když zároveň tyto neplatiče upozorňuje na to, že svým neplacením neúměrně zatěžují finanční stránku společenství jako takového, když dluhy za ně je nutno uhradit a pak nezbývají finanční prostředky, kterých by se dalo použít účelněji.

Upozorňujeme i na skutečnost, že dluh je v nemalé části případů dlužníky uhrazen ihned po zažalování, ale i přesto toto se dlužníkům navýší dlužná částka o nemalé soudní výlohy.

Zpracoval: JUDr. Karel Polák, místopředseda výboru

Přehled dlužníků k 17.9.2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..