Zápis z jednání výboru konaného dne 22.4.2015

Zápis ze schůze výboru č. 32 / 2015

Datum: 22. 4. 2015

Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)

Omluveni: Jan Marek (JM)

Neomluveni: M. Třísková (MT)

Hosté: Roman Hrouda (RH), Zuzana Malá (ZM)

 1. Jednání

Volba předsedajícího: PK

Volba zapisovatele: TM

Volba ověřovatele zápisu: KP

Schválení programu jednání

 1. Správcovská firma

Výbor pokračoval v debatě ohledně nové správcovské firmy. Nová správcovská firma by měla pro SVJ navrhovat subdodavatele a výbor by rozhodoval o tom, zda SVJ subdodavatele najme či nenajme. Výbor bude v debatě pokračovat na další schůzce.

 1. Praskliny na domech IJK, technická dokumentace našich domů

Výbor zjistit, že Ing. Josef Rott, Ph. D. nesplňuje podmínku soudního znalec v oboru statika, proto mu výbor nemůže zadat úkol zjistit příčiny prasklin.

 1. Stavební úřad

Výbor pověřuje PK, aby se pokusil vyžádat od stavebního úřadu MěÚ Praha 10 technické dokumentace k domům IJK.

 1. Energetický průkaz

Výbor jednohlasně schválil objednávku energetického průkazu pro naše bytové domy v ceně 13500 Kč včetně DPH od firmy Comfort Space, a. s., v případě, že by muselo dojít k opravě zaměření, dojde k navýšení ceny o 4000 Kč včetně DPH, objedná RH.

 1. Stavební práce RH

Výbor jednohlasně schválil stavební práce, které provede na našem objektu RH do částky 15000 Kč jednorázově.

 1. Oprava STA

Výbor jednohlasně schválil opravu STA v částce 4826 Kč bez DPH. Jedná se o opravu vadného zesilovače ve vchodu Mattioliho 5, objedná RH u firmy SPL servis.cz, s. r. o.

 1. Oprava střechy na objektu K

Výbor jednohlasně schválil opravu poškozené střechy na objektu K po silné vichřici, která střechu poničila. Celková částka opravy je 26150 Kč, dodavatel není plátcem DPH.

 1. Informace

V 19:30 odešel s omluvou ze schůzky MZ.

 1. ČPP

TM informoval výbor, že škodná událost číslo 2144023455 ze dne 17. 9. 2014 (nabouraná nová garážová vrata na objektu K bydlícím) nemůže být pojišťovnou uznána. TM nahlásí pojišťovně další dvě škodné události (podruhé nabouraná nová vrata na objektu K a havárii na střeše na objektu K).

 1. Dětské hřiště

Výbor vedl debatu se ZM ohledně dětského hřiště, mimo jiné ZM zajistí písemný souhlas všech přispěvovatelů peněžními prostředky na transparentní účet, aby jimi zaslané peněžní prostředky na transparentní účet 2600585945/2010 sloužily pro účely nákupu herních prvků a jiného rozvoje nebo údržby dětského hřiště.

Závěr

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.

Termín následující schůze výboru je stanoven na 20. 5. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 1. 5. 2015 zapsal TM

Dne 2. 5. 2015 ověřil KP

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20150422-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.