Zápis z jednání výboru konaného dne 17.03.2021

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 17.3.2021

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Situace okolo pandemie tzv. koronaviru (nouzový stav pokračuje)

Výbor stále bedlivě sleduje aktuální situaci a opatření vlády ČR v tomto směru. S ohledem na nepříznivou situaci výbor upozorňuje všechny spoluvlastníky a obyvatele nacházející se v našich domech a společných prostorách, aby se vůči sobě navzájem chovali ohleduplně, nosili roušky a dodržovali od sebe diskrétní odstup. Zároveň výbor žádá, aby mu neprodleně byly sděleny informace o nařízení karantény či covid pozitivních obyvatelích, aby mohl přijmout příslušná mimořádná opatření včetně provedení příp. mimořádného úklidu, dezinfekce a informování členů SVJ o nastalé situaci.

II. Problematika výměny zvonků a domovních telefonů

Na základě opakovaných hlášení poruch obyvatel našeho SVJ, provedla spol. SPL Servis hloubkovou kontrolu domovních telefonů v jednotlivých vchodech. Podle vyjádření techniků jsou naše domovní telefony technologicky zastaralé a čím dál častěji poruchové. Problém začíná být s náhradními díly, které jsou bohužel již hůře dostupné. Výbor připomíná, že zvonky a domovní telefony jsou ještě původní od stavby v roce 2008 (rok kolaudace domu). Výbor v této souvislosti doporučuje řešení výměnou celého systému. Předběžný odhad nákladů jde bohužel za všechny domy do 1 milionu Kč. Z toho důvodu požádal o návrh řešení nejen SPL Servis, ale též TECHNISERV (obě firmy pro nás zajišťují servis slaboproudých technologií) a též požádal správní firmu FIRST, aby doporučila další potenciální dodavatele.

JSM navrhl základní kritéria výběru nové technologie:

 1. Komunikace mezi jednotlivými technologickými prvky musí být digitální (např. VoIP).
 2. Domovní tablo nahradit numerickou klávesnicí. Pro zazvonění se zadá dvojciferné číslo odpovídající číslu bytu v domě.
 3. Technologická příprava pro druhé tablo na spojovacích dveřích mezi schránkami a společnými prostory.
 4. Video telefony na barevný obraz.
 5. Základní diagnostika funkčnosti systému vzdáleně přes počítač/mobilní telefon.
 6. Technologickou výměnu lze provést po jednotlivých vchodech.

JSM v této věci doporučil výboru, aby výměna probíhala postupně po jednotlivých vchodech podle toho, jak moc jsou zvonky a telefony poruchové. Nejvíce závad aktuálně hlásí vchod 7I, 3J, 5I, 1K (seřazeno sestupně). Výbor se jednomyslně (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) usnesl, že o věci bude dále jednat na základě předložených nabídek a dvě nejlepší nabídky předloží výbor společenství k výběru hlasováním.

III. Plánovaný úklid garáží

Výbor obdržel od p. Hroudy dva termíny pro možný úklid garáží, jak bylo informováno v předchozím zápisu a jednomyslně rozhodl (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že termín pro provedení úklidu bude 8. a 9.4.2021.

IV. Webová platforma Sousede.cz a její možné využití

Správní firma FIRST nás informovala, že spolupracuje na vývoji webové platformy sousede.cz pro správu nemovitostí online. Platforma by měla zajistit základní organizační přehled o stavu daného SVJ, přehledu závad a jejich řešení, digitální správu dokumentů a online přehledu vyúčtování služeb na jednotlivé bytové jednotky. JSM a KP informoval výbor, že prošel informačním webinářem, a že systém se jeví do budoucna jako velmi užitečný. Na jeho vývoji se stále pracuje. Za podstatné lze označit, že na samotném vývoji se podílí naše správní firma jako odborný konzultant. Tím by měla být zajištěna kompatibilita s účetním a správním systémem. JSM využil příležitosti a předal vývojářům sousede.cz několik požadavků plynoucích z praxe našeho SVJ. Pokud budou zaintegrovány, můžeme platformu nasadit i u nás. Platforma sousede.cz nenahradí web www.svph.cz, který i na dále zůstane hlavním komunikačním kanálem.

V. Elektromobilita

Na základě podnětu několika obyvatel našeho SVJ výbor začal řešit možnost instalace dobíjecích stanic v prostoru garáží pro elektromobily aj. V současné době výbor naráží na administrativní překážky na straně PRE a čeká na vyjádření ohledně kapacity silových přípojek elektřiny a zpracování základního zadávacího projektu, který je nutný jako podklad pro výběr dodavatele.

VI. Různé

 1. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách, neboť chodby a výtahy jsou bezprostředně v den úklidu znečištěny blátem a bahnem, důsledně je třeba v těchto případech používat venkovních rohoží.
 2. Zároveň Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky, aby neodkládali k odpadovým kontejnerům nábytek apod., které výlučně patří do sběrného dvora. Výbor připomíná, že svozová firma spol. AVE tento „odpad“ neodveze a výbor musí opakovaně (za součinnosti s p. Hroudou) zajišťovat jejich odvoz na náklady společenství.
 3. Výbor informuje, že v týdnu od 29.3.2021 budou v prostorách garáží probíhat instalace kolem žlutých dveří společností TECHNISERV a nebudou tedy zavřené dveře.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 21.4.2021 od 18:30 v místnosti výboru.

Dne 17.3.2021 zapsal KP

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20210317-Zapis_ze_schuze_vyboru

2 komentáře: „Zápis z jednání výboru konaného dne 17.03.2021

 • avatar
  03.04.2021 (07:20)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, vážený výbor!
  Nechtěli byste nejprve znát názor majitelů bytů na instalaci nového systému interkomu? Zase chcete se rozhodnout samostatné jak jste se rozhodli o oplocení popelnic? Vlastníci jednotek nemají vůbec volební právo a jsou potřeba pouze k platbě? Zeptejte se nakonec lidí, které tady bydlí, co MY chceme.
  S úctou,
  majitelka bytu č. 138
  Světlana Kozulya

  Reagovat
  • avatar
   17.05.2021 (15:27)
   Trvalý odkaz

   V zápise je uvedeno, že věc bude řešena na shromáždění SVJ. Výbor považuje věc za natolik zásadní, že finální realizaci by měla rozhodnout většina. Ze je třeba změnu v dohlednu provést je bez diskuse.
   JSM

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..