Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 28.02.2024

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 17:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), jako host p. Toman (First s.r.o.) a p. Hrouda, omluven Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl schválen (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (2 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

 

1. Další postup výboru ohledně klecí na kontejnery směsného odpadu

Výbor po předchozí obsáhlé diskuzi a na podkladě 3 CN na základě výběrového řízení vybral k realizaci díla společnost Konstrukt M-2 s.r.o. s částkou 383207 Kč. Zakázka byla předána k vyhotovení.

Zároveň v součinnosti s výborem bude nutné opětovně vyžádat souhlas magistrátu s realizací, neboť původně udělený byl časově omezený a již vypršel. Bude realizováno až poté, co vybraná společnost bude připravena zakázku zcela dokončit (naskladněný materiál, přesné vymezení časového harmonogramu prací aj.). O dalším postupu budeme infromovat.

 

2.Malování

MZ a p. Toman výbor informovali, že v současné době probíhají opravy vnitřních prostor chodeb (prasklé zdi, poškozené sokly atd.). Následně bude provedeno malování všech společných prostor mimo garáže.

 

3. Proběhlá kontrola HZS hl. m. Prahy

Toman informoval, že na celém objektu byla provedena velká kontrola HZS hl. m. Prahy. Kontrola byla bez závad. Výbor SVPH byl dokonce pochválen za celkový stav. 

V garážích se instalovaly cedulky (nad každou uzamykatelnou garáží), na kterých jsou uvedeny pozice jednotlivých garáží dle projektové dokumentace. Značení na zemi je dle prohlášení vlastníka a neodpovídá tedy požární bezpečnosti. Cedulky bohužel nedrží na zdi a padají. bude proto provedena lepší instalace správní firmou FIRST. Výbor zdvořile žádá, aby pokud cedulka spadne, odložte ji vedle garáže. Nevyhazujte ji!

 

4. Aktuální opravy, úpravy a modernizace + různé

  1. Výbor informuje, že p. Toman zajistí provedení oprav výtahů na všech objektech dle cenové nabídky.
  2. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách. 

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny. 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven předběžně na 21.03.2024 od 17:00 hod. v restauraci Rotondo. 

Dne 28.02.2024 zapsal KP a ověřil MZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..