Nástěnka

Články umístěné vpravém sloupci na „nástěnce“

Informace o výměně vodoměrů

Dobrý den, prosíme o trpělivost při výměně měřičů a uzávěrů, může dojít k časovému posunutí termínu napouštění a to i po 16.00 hod. Za tyto komplikace se velice omlouváme. S pozdravem Jan Toman technik FIRST s.r.o., středisko Zahradní město Jahodová 2889/42, 106 00 Praha 10 Email : technik20@firstsro.cz Tel. : 272652580, 607572154 www.firstsro.cz

Výměna měřičů tepla a vodoměrů 3274/5 a 3274/7

Oznámení o výměně měřičů tepla a vodoměrů SV, TUV, včetně kulových uzávěrů u vodoměrů Dne: 4. 12. 2019 od 8:00 – 16:00 Ulice: Mattioliho 3274 / 5 Byty č. : 12, 13, 14, 27, 28, 29, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 58, 59, 60. Dne: 5. 12. 2019 od

Výměna měřičů tepla a vodoměrů Mattioliho 3274/1

Oznámení o výměně měřičů tepla a vodoměrů SV, TUV, včetně kulových uzávěrů u vodoměrů Dne: 29. 11. 2019 od 8:00 – 16:00 Ulice: Mattioliho 3274 / 1 Byty č. : 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 53, 54. Dne: 2.

Výměna měřičů tepla a vodoměrů Mattioliho 3274/3

Oznámení o výměně měřičů tepla a vodoměrů SV, TUV, včetně kulových uzávěrů u vodoměrů Dne: 26. 11. 2019 od 8:00 – 16:00 Ulice: Mattioliho 3274 / 3 Byty č. : 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 48 a 52. Dne: 27.

Závazná registrace: Oprava oken

Využijte níže uvedený formulář pro závaznou registraci pro zajištění opravy vašich oken.

Navýšení fondu oprav

Chtěli bychom informovat všechny vlastníky bytů v našich bytových domech Mattioliho 3274, že v těchto dnech obdrží poštou nové výpočtové listy a to z toho důvodu, že na shromáždění vlastníků, které se konalo dne 24.01.2017, bylo nadpoloviční většinou všech přítomných vlastníků či vlastníků zastoupených na základě plné moci odsouhlaseno navýšení fondu oprav z 10

Záznam z jednání výboru konaného dne 30.04.2014

Záznam ze schůze výboru č. 15/2014 Přítomní: J. S. Marek (JSM), K. Polák (KP), M. Voříšková (MV) Omluvili se: P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Třísková (MT) Neomluvili se: M. Zamrazil (MZ) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.