Zápis z jednání výboru konaného dne 14.11.2013

Přítomní: M. Voříšková, K. Polák, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil
Omluven: M. Třísková, P. Korman
Zápis vytvořil: J. S. Marek
Termín následující schůzky mimořádně: 20.11.2013 v 18:00, Pizzerie Rotondo
Body jednání:

 1. Volba předsedajícího jednání výboru – Karel Polák
 2. Volba zapisovatele jednání výboru – Jan S. Marek
 3. Volba ověřovatele zápisu jednání výboru – Tomáš Moudrý
 4. Další jednání výboru se uskuteční mimořádně ve středu 20.11.2013, v 18:00 v Pizzerii Rotondo za účasti zástupců správcovské firmy JiViŠ, s.r.o.
 5. J. S. Markovi uložen úkol – zajistit nabídku statika (alespoň 2 nabídky pro srovnání) na posouzení narušení vnějších nosných konstrukcí vchodu č. 7.
  1. Vyjádření statika: Pokud neprasknou kontrolní terče, pak  je dům stabilizován. Oprava fasády se pak může bezpečně realizovat až na jaře 2014.
 6. Diskuse k autorizacím plateb z BÚ – požadavek na paní Šímovou, aby nepravidelné a nezálohové platby zadávala vždy samostatně, nikoliv v dávce.
  1. P. Korman zkontroluje plnění úkolu. Pošle screenshot. J. S. Marek ověří správnost plateb. Na základě toho provede P. Korman schválení plateb.
   1. Problém stále trvá. P.K. nechť se vyjádří.
  2. T. Moudrý dodá informace k certifikátu P. Kormanovi. P. Korman se pokusí zajistit přístup T. Moudrému pro čtení z BÚ.
   1. P. Korman a T. Moudrý se setkají v KB a domluví se. Problém trvá.
 7. Výbor SVJ jménem SVJ pověřuje společnost JiViŠ, s.r.o. k vymáhání vrácení neodůvodněného navýšení faktury společností SOMATI Systems a.s. za revizi a servis garážových protipožárních vrat ve výši 28.009,00 Kč – 25.685,88 Kč = 2.323,12 Kč. Správce nebude za tuto akci účtovat SVJ žádnou odměnu nad rámec odměny podle platné Mandátní smlouvy.
  1. SOMATI nabízí, že dá slevu v dlužné částce na další revizi.
  2. Výbor zkusí zajistit konkurenční nabídky nejpozději do 18.12.2013.
 8. Výbor hlasoval o zřízení telefonního paušálu pro SVJ za 699,- Kč / měsíc vč. DPH (nabídka od Vodafone)
  1. Výbor pověřuje P. Kormana a J. S. Marka k provedení převodu tlf. čísla 776670306 na SVJ.
   1. Problém trvá. Žádost o převod čeká na potvrzení P. Kormanem.
  2. Výbor pověřuje P. Kormana a J. S. Marka k uzavření smlouvy na tlf. 699,- Kč + poplatek za převod.
   1. Problém trvá.
 9. Zelení žabáci, a.s. nechť předloží nabídku na servis našeho uklízecího stroje plus případné nacenění, pokud by se výbor rozhodl jej prodat.
  1. Výbor souhlasí s nabídkou o prověření stavu čistícího stroje. Předpokládaný náklad na dopravu a zjištění kalkulace nákladů na opravu do 1000 Kč bez DPH.
 10. Nechť TECHNISERV, s.r.o. předloží návrh smlouvy na servis a správu CO.
  1. Požadavek trvá.
 11. Cenová nabídka na opravu světelných čidel firmou SPL Servis, s.r.o.: 3921 Kč s DPH.
  1. Výbor odsouhlasil realizaci.
 12. Cenová nabídka na výměnu el. mechanického zámku ABLOY firmou SPL Servis, s.r.o.: 11084 Kč s DPH
  1. Výbor souhlasí s realizací.
 13. Cenová nabídka na upgrade STA firmou SPL Servis, s.r.o.: 44809 Kč s DPH
  1. Výbor souhlasí s realizací.
  2. Po zrealizování uveřejnit na webu a nástěnkách přehled nově dostupných kanálů.
  3. Výbor rozhodl o modernizaci stávajícího STA v našem bytovém komplexu, aby byly k dispozici všechny současně dostupné TV kanály před vánočními svátky v maximální možné kvalitě.
 14. Návrh na schválení mimořádných výdajů pro SPL Servis.cz, s.r.o. Do 1000 Kč stačí souhlas domovníka a jednoho člena výboru. Od 1001 Kč do 5000 Kč souhlas domovníka a dvou členů výboru. Od 5001 Kč je třeba věc projednat na výboru.
 15. Poskytovatel Nano Energies N.E. Podepsání smlouvy.
  1. Odloženo, neboť originály smluv jsou uloženy u předsedy výboru a ten nebyl přítomen.
 16. CZNet.cz: V současné době probíhá instalace technologií. Náklady s tím spojené jsou plně hrazeny dodavatelem. SVPH s tímto nevzniknou žádné mimořádné náklady.
 17. Výbor již nebude reflektovat na spolupráci s panem Svatošem a jeho subdodavateli, protože služby jím realizované jsou pokryty novými smluvními dodavateli na základě výběrových řízení. Z toho titulu budou na schůzce s JiViŠ s.r.o. dne 20.11.2013 vypořádány veškeré závazky s p. Svatošem, včetně předání klíčů a čipů.
 18. Výbor požaduje od správce všechny originály smluv. Pokud správce vyžaduje smlouvy i pro sebe, nechť si vyhotoví fotokopie. Pokud to není možné, pak prosíme o dodání kopií.
 19. Domovník: prosba o schválení výdajů na barvu pro namalování vodorovného značení a čísel v garáži. Cena: 7500 Kč. Dále tmel na opravu spár podlahy v garáži: 500 Kč. Dobré koupit najednou. Cena celkem: 8000 Kč s DPH.
  1. Výbor souhlasí s realizací a proplacením hotovostní pokladnou.
 20. Domovník Roman Hrouda – proplácení svátků: smlouva neřeší vyplácení honoráře v době svátků práce. Stanovisko výboru k dané věci je:
  1. Odměna domovníkovi se řídí ustanovením Smlouvy o dílo č. 201310/01 ze dne 10.10.2013 podle článku IV.
  2. Svátky se neproplácí.
  3. Daná problematika se nebude řešit zpětně.
 21. Ve 20:29 odešel Michal Zamrazil.
 22. Prosíme o vyjádření místostarostku MČ P10 paní Cabrnochovou, zda případná výsadba stromů bude v souladu se současnou zahradní koncepcí a zda jsou schopni předložit studii zahradního architekta o začlenění stromů do koncepce naší zahrady?
 23. Výbor souhlasí s provedením pravidelné kontroly zařízení požární ochrany (hasící přístroje, hydranty aj.) za 24820 Kč bez DPH.
 24. Výbor pověřil M. Voříškovou jednáním s vlastníkem retenční nádrže, kterým je CG. Požadujeme zajištění:
  1. Údržby zeleně okolo nádrže
  2. Zajištění plotu okolo nádrže proti pádu osob do nádrže
 25. Instalace světla mezi vchody 1+3, 3+5: Za účelem zvýšení bezpečnosti členů SVJ na málo osvětlených místech chodníků k domům, výbor rozhodl o instalaci halogenového osvětlení s čidlem detekujícím pohyb. Technické řešení: Kabel bude veden podzemí v úrovni 30 cm. Po fasádě v rozích v liště. Předpokládané náklady na materiál do 5000 Kč/jedno světlo. Práci zrealizuje domovník, R. Hrouda. Elektrikářské práce provede SPL Servis.cz. Lišty budou dodatečně natřeny fasádní barvou. Upřesnění sdělí panu Hroudovi člen výboru J. S. Marek:
  1. V případe vchodu č. 3 a 5 umístit světlo do rohu blíže soukromému trávníku na roh travnatého pozemku.
  2. V případě vchodu č. 1 a 3 umístit světlo do rohu blíže soukromého trávníku u vchodu č. 1.

   

Celý zápis včetně Seznamů úkolů a Závěru ke stažení ve formátu PDF: 2013/11/14 – Zapis ze schuze vyboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..