T-Systems: Výzva k součinnosti

Přepis dopisu pro T-Systems Czech Republic a.s.

Vážení,

s ohledem na revizi dodavatelských vztahů k domu č. p. 3274 v kú. Záběhlice, obec Praha, část obce Záběhlice (dále jen „Dům“), a dále s ohledem na to, že v Domě jsou instalována jistá zařízení, o kterých prohlašujete, že jsou ve Vašem vlastnictví, si Vás dovolujeme vyzvat k následujícímu:

1. jelikož jsou zařízení Vaší společnosti zapojena do rozvodů elektrické energie pro společné prostory Domu, a jelikož, jak se zdá, nebyla mezi Společenstvím vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 (dále jen „SVJ“) a Vaší společnosti uzavřena jakákoli smlouva, na jejímž základě by Vaše společnost byla oprávněna odebírat elektrickou energii z rozvodů pro společné části domu, dovolujeme si Vás vyzvat, abyste bezodkladně, nejpozději však do 28. 02. 2014, na vlastní náklady na všechna Vaše zařízení nainstalovali podružné elektroměry, a oznámili nám formou e-mailové zprávy na níže uvedenou e-mailovou adresu odečty z těchto elektroměrů k 28. 02. 2014, k 31. 03. 2014, k 30. 06. 2014, k 31. 12. 2014, a poté vždy k 30. 6. a 31. 12. každého kalendářního roku. Účelem je zajistit, aby Vaší společnosti mohla být přefakturovávána Vašimi zařízeními takto odebíraná energie.

2. jelikož jsou zařízení Vaší společnosti umístěna ve veřejnosti běžně nepřístupných prostorách, kde se nacházejí i zařízení jiných společností, a zařízení SVJ, důrazně Vás žádáme, aby byl před každou návštěvou jakýchkoli pracovníků Vaší společnosti, a před jakýmkoli zásahem do jakékoli součásti, nebo příslušenství Domu, o tomto vyrozuměn Výbor SVJ nejméně 24 hodin předem, a to na tel. č. 776 670 306, a to buď telefonicky, a pro případ, že by hovor nebyl zvednut, formou SMS. V opačném případě nebude pracovníkovi Vaší společnosti umožněn přístup do prostor Domu.

3. Dále si Vás dovolujeme upozornit na to, že veškeré RACK skříně v Domě i PATCH panely v těchto RACK skříních a též slaboproudé kabely vedoucí z bytů do těchto PATCH panelů jsou součástí společných prostor Domu. SVJ příslušným způsobem učinilo rozhodnutí, že RACK skříně nebudou uzamykány. Uzamykány budou pouze místnosti se slaboproudými rozvody, kde jsou RACK skříně umístěny. Dále si dovolujeme deklarovat, že nebudeme zasahovat, ani neumožníme jiným dodavatelům zásah, do instalací vašich SWITCHů a záložných zdrojů UPS.

4. Zároveň si dovolujeme deklarovat, že umožníme pracovníkům Vaší společnosti provést zásah do kteréhokoli PATCH panelu pro připojení vlastníka bytu v Domě za účelem poskytování služeb Vaší společnosti, ovšem až poté, co příslušným způsobem osvědčíte, že jste ve smluvním vztahu s daným vlastníkem bytu v Domě (např. smlouvou nebo písemným požadavkem vlastníka a nebo jeho hlasovým záznamem). Dáváme též na vědomí, že obdobným způsobem musí postupovat i jakýkoliv jiný poskytovatel internetu, který je v domě přítomen.

5. Veškerá stávající propojení mezi vašichmi SWITCHy a našimi PATCH panely nejsou výše uvedenými rozhodnutími nikterak dotčena, pokud vlastník bytu neurčí jinak (Viz. bod 4.). Výše uvedená rozhodnutí též nemají žádný vliv na platné smluvní vztahy mezi Vámi a Vašimi klienty v našem Domě.

Věříme, že při respektování výše uvedených zásad a pravidel, a po instalaci podružným měřidel elektrické energie, bude možno pokračovat v dosavadní více-méně bezproblémové spolupráci

V případě nutnosti projednání výše uvedeného jsme k dispozici na uvedeném telefoním čísle 776670306, případně, na e-mailu vybor@svph.cz.


Plné znění dokumentu ve formátu PDF ke stažení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..