Podklady pro diskusi k zabezpečení objektu

Na základě podnětů členů SVJ (a usnesení výboru č, 52/2016 bod 5) z posledních shromáždění členů v říjnu 2016 výbor znovu projednal a prodiskutoval otázky možného zlepšení zabezpečení objektu. JSM ostatní členy výboru informoval o aktualizovaných nabídkách, aktuálním stavu našich technologií a možných řešeních. Téma se skládá z několika bodů, které jsou popsány dále. Předseda výboru konstatoval, že uvedené částky jsou na hraně mandátu, který má výbor k tomu, aby vylepšoval náš objekt (nejedná se o nutné opravy). Výbor by rád věděl, zda na takovém zlepšení objektu má zájem alespoň nadpoloviční většina členů SVJ. Výbor se shodl na tom, že tento bod předloží na nejbližším shromáždění SVJ a požádá přítomné o mandát, aby mohl samostatně rozhodnout o daných záležitostech i s přihlédnutím k tomu, aby finanční prostředky byly vynaloženy pouze účelným způsobem. Přesto vyzýváme členy SVJ, aby případné podněty/připomínky k tomuto bodu zasílali již nyní na adresu vybor@svph.cz.

 • A) Aktualizace hardware a software pro přístup do objektu pomocí čipů:
  • a. Aktuální stav: Čipy umožňují vstup do objektu hlavními vchody a opuštění  garáží v příslušném vchodě skrze tzv. oranžové dveře. Neexistuje jednoznačná evidence čipů. Je důvod se domnívat, že některé čipy jsou v držení neoprávněných osob nebo jsou ztracené. Představují tedy potenciální bezpečnostní riziko.
  • b. Změna: Aktualizace HW a SW by umožnila provést novou evidenci čipů tak, aby bylo možné určit, které čipy patří kterému bytu nebo i osobě. V případě ztráty nebo změny vlastníka bytu pak bude možné snadno vyřadit čipy z evidence (zamezí se přístup do objektu). Tato aktualizace HW je naprosto nezbytná pro další možnosti popsané v následujících bodech, které lze následně realizovat nezávisle. Cena: 99.682 Kč
 • B) Umístění dalších čteček čipů na tzv. oranžové dveře do garáží ze strany od výtahů:
  • a. Aktuální stav: čtečky jsou umístěny pouze ze strany od garáží do společných prostor k výtahům. V současnosti osoba, která vstoupí hlavním vchodem má neomezený přístup po celém objektu včetně garáží a sklepů.
  • b. Změna: umístění čteček z druhé strany dveří. Tj. ze strany od výtahů. Ke vstupu do garáží bude nutné přiložit čip stejně tak, jako je doposud nutné pro opuštění garáží. Toto opatření nemá žádný vliv na požární zabezpečení a není s ním v rozporu. SPL Servis informoval výbor, že toto řešení bylo instalováno již na několika objektech v rámci sídliště NZM. (Příkladem je SVJ bloku A, které používá i kamerový systém viz. dále.) Cena: 65.495 Kč
 • C) Instalace kamerového systému ve společných prostorách:
  • a. Varianta 1: instalace kamerového systému, který by monitoroval pohyb osob a vozidel v prostoru garáží (společné prostory). Kamery s nočním viděním, rozlišením ve FULL HD, detekcí pohybu a zvuku. Záznamy z kamer by byly ukládány na pevný disk se zálohováním a historií několik dnů zpět. Oprávněná osoba (člen výboru nebo domovník) by mohla nahlížet do záznamů nebo vidět aktuální stav v reálném čase. Případná snaha poškodit kameru nemá vliv na pořízený záznam. 2 kamery monitorující vjezd/výjezd vozidel do garáží včetně dohledu nad fungováním garážových vrat. 7 kamer monitorujících tzv. oranžové dveře umožňující vstup do prostoru garáží včetně stavu, že čtečky/dveře fungují. Cena do: 70.000 Kč (Jde odhad horní meze. Reálná cena bude o několik tisíc nižší.)
  • b. Varianta 2: je rozšířenou verzí Varianty 1. Další 4 kamery by navíc monitorovaly pohyb osob u hlavních vchodových dveří, resp. schránek (celkem 4 vchody) a vidí, zda dveře jsou funkční. Lze udělat dodatečně. Cena do: 25.000 Kč
 • D) Aktualizace hardware a software ovládání garážových vrat:
  • a. Aktuální stav: garážová vrata lze otevřít dálkovým ovladačem, který nemá unikátní kód a lze jej snadno zkopírovat bez možnosti kontroly kolik kopií existuje a zda je osoba oprávněna jej použít. Případná ztráta neumožňuje vyřadit ovladač ze systému.
  • b. Změna: instalace bezdrátového čtecího zařízení u garážových vrat. K v jezdu/výjezdu má každý majitel garážového/parkovacího stání unikátní kartu (velikost kreditní karty) umístěnou za oknem ve vozidle. Karta může být nalepovací a nebo přenosná. Není nutné ji přikládat jako čip. Vzdálenost mezi čtecím zařízením a kartou může být volitelně nastavena až několik metrů. Při změně majitele/odcizení/ztrátě lze kartu vyřadit ze systému a nahradit jinou. Současné dálkové ovladače by se již nepoužívaly. Proudová smyčka v podlaze u vrat bude odpojena. Cena do: 50.000 Kč + 200 Kč/karta

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..