Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ konaného dne 24.1.2017

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 konaného dne 24.1.2017 od 18:00 na adrese Zvonková 3048/2, Praha 10 – Záběhlice

Program shromáždění:

1. Prezence vlastníků jednotek, případně jejich zástupců (zákonných, či na základě plné moci)
Dedera Jiří a Dederová Hana 397/205800, Chaloupka Radek a Chaloupková Zuzana 417/68600, Götzová Petra Ing. a Minár Stanislav 61/10290, Pogrebnyak Sergiy a Pogrebnyak Iryna 593/102900, Lexa Václav Ing. a Lexová Hana 239/41160, Vagadayová Hana 163/51450, NOV COMPANY s.r.o. 449/102900, Marek Jan Ing. 33/6860, Hladík Lukáš Mgr. 263/51450, SIZIM s.r.o. 727/102900, Strnadová Natália 69/9800, Chudoba Jan 351/68600, Klinčok Karel Ing. a Klinčoková Helena 113/29400, Kuttler Milan a Kuttlerová Jana 1193/205800, Novák Martin Ing. a Nováková Jitka PhDr. 299/51450, Bach Petr Ing. 103/17150, Huvar Ivan prim. MUDr. a Huvarová Marie MUDr. 461/102900, Majíř Antonín Ing. Ph.D. 37/6860, Beneš Karel Ing. a Benešová Markéta Ing. 1459/205800, Mencl Miloslav Ing. a Menclová Silvie 209/29400, Drga Jan a Moudrý Tomáš 659/205800, Med Martin a Medová Pavla 2221/205800, Hajšl Jiří Ing. a Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. 1207/205800, Med Martin a Medová Pavla 149/34300, Voříšek Jiří prof. Ing. CSc. a Voříšková Miroslava JUDr. 61/8575, FinDream Level s.r.o. 62/8575, Malý Jakub a Malá Zuzana 447/68600, Hajšl Martin MUDr. 689/102900, Koláček Petr 1087/205800, Palas Zdeněk Ing. 1241/205800, Mládek Jan a Mládková Eva 181/34300, Sekava Jiří 1123/205800, Boutineau Dominique a Boutineau Lenka Ing. 41/4116, Mazánek Václav 2057/205800, Jozíf Vladimír RNDr. a Jozífová Irena Mgr. 121/51450, Zanin consulting s.r.o. 1541/205800, Knaus Roman a Knausová Irena Mgr. 53/7350, Raboch Pavel Mgr. 163/51450, Goliáš Oldřich a Goliášová Radmila 1541/205800, Novokreshchenov Andrey 2309/205800, Outlá Anna 2/343, Holická Marta 451/102900, IZ TOUR s.r.o. 5/1176, LYUKA s.r.o. 389/51450, Vetesnik Susan 59/13720, Mašlej Miroslav a Mašlejová Petra Mgr. 421/68600, Jukl Karel 2/343, Vodička Jan 181/41160, Vašák Jindřich a Weinbergerová Lenka 291/68600, Dědinová Mária 194/25725, Šimek Milan a Šimková Miluše 779/102900, Vavryčuková Jana MUDr. 31/6860, Čepelák Pavel 479/205800, Militká Dagmar 1249/205800, Michálek Petr a Michálková Martina 2/343, Pykalová Jana 899/205800, Polák Karel JUDr. 307/68600, Somrová Hana 311/68600, Peroutková Petra Miriel Ing. 1553/205800, NOV COMPANY s.r.o. 479/205800, Korpoš Michal 423/68600, Borovka Pavel a Borovková Eva 57/9800, Bindzar Jan Ing. a Bindzarová Dana 8/1715, Männel Volkmar a Männelová Alena 19/4116, Maček Ivo 167/25725, Kozulya Svetlana 311/68600, Romanyuk Nikolay 89/14700, Hurník Michal Ing. a Hurníková Soňa Mgr. 559/51450, Troják Jiří 67/14700, Túčková Kateřina 17/7350, Zamrazil Michal a Zamrazilová Naděžda 597/68600, Bartel Petr a Bartlová Monika 1709/205800, Vlček Libor a Vlčková Magdalena 2197/205800, Stryapunina Tatyana 877/205800, Kříž Emil a Křížová Ludmila 557/205800, Klugarová Marie 169/29400, Korček Andrej Bc. a Korčeková Veronika Bc. 279/68600, Rainskaya Larisa 871/205800, Jindra Marek Ing. M.A. Ph.D. 1529/205800, Chendju.Kim s.r.o. 767/102900, Feoktistova Natalia 437/102900, Hudec Peter 229/51450, Suchánek Ondrej 67/29400, Zamora Lyman 297/68600, Krbeček Josef a Krbečková Jitka 37/8232, Grelichová Věra 2/735, Vjatkin Vladimir Mgr. 1531/205800, Hanusek Viktor Ing. a Vaňková Jana Ing. 116/25725, Med Martin a Medová Pavla 22/3675, Panić Zlatko a Panićová Suzana 1/175, Jančík Stanislav Ing. 149/34300, Vršinský Jan 451/102900, Hilčer Aleš Ing. a Hilčerová Lenka 1313/205800, Nývlt Tomáš a Nývltová Eliška 31/6860, Fialová Zuzana 61/13720, Třísková Michaela 59/10290, Hezinová-Ptáčková Alena MUDr. 153/34300, Chládek Jiří Ing. a Chládková Alexandra MUDr. 803/205800, Honzíková Jana 407/68600, Chládek Jiří Ing. a Chládková Alexandra MUDr. 803/205800, Vrbová Marcela 151/34300, Velartová Ludmila 223/25725, Goncharova Galina 158/25725, Zítková Eva 1691/205800, Velartová Ludmila 377/68600

2. Zahájení shromáždění vlastníků
Shromáždění bylo zahájeno v 18:15, kdy bylo přítomno 59,5% vlastníků (dle spoluvlastnického podílu, viz výše bod 1).
Shromáždění bylo prohlášeno za usnášeníschopné.

3. Volba předsedajícího shromáždění vlastníků, skrutátora, ověřovatele a zapisovatele
Předsedajícím shromáždění vlastníků byl zvolen Ing. Michal Zamrazil, skrutátorem Mgr. Filip Hájek, ověřovatelem JUDr. Karel Polák a zapisovatelem Tomáš Moudrý. Pro bylo 100% přítomných vlastníků. Tento bod byl schválen.

4. Rozhodnutí o programu shromáždění
Pro navržený program shromáždění hlasovalo 100% přítomných vlastníků. Tento bod byl schválen.

5. Schválení nových stanov SVJ
Proběhlo schválení nových stanov SVJ v předloženém znění pouze s tím rozdílem, že v Čl. XVII byla věta „Tyto stanovy byly přijaty shromážděním vlastníků jednotek konaným za přítomnosti notáře dne (bude doplněno podle data konání shromáždění) 2016 a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti.“ nahrazena větou „Tyto stanovy byly přijaty shromážděním vlastníků jednotek konaným dne 24.1.2017 a tímto dnem nabývají platnosti a účinnosti.“. Pro schválení nových stanov bylo 100% přítomných vlastníků. Tento bod byl schválen.

6. Rozhodnutí o použití prostředků z fondu oprav na výměnu garážových vrat v domě Mattioliho 3274/7 (garážová vrata I) za orientační cenu 176664 Kč bez DPH
Po delší debatě bylo navrhnuto to, aby se výbor pokusil zajistit cenovou nabídku v maximální výši 120000 Kč bez DPH. Pokud se výboru podaří takovou cenovou nabídku zajistit, bylo 100% přítomných vlastníků pro to vyměnit garážová vrata I. Tento bod byl schválen do maximální ceny 120000 Kč bez DPH.

7. Rozhodnutí o použití prostředků z fondu oprav do instalace ventilačních turbín na domy Mattioliho 3274/1 (orientační cena 44294 Kč bez DPH), Mattioliho 3274/3 (orientační cena 44294 Kč bez DPH) a Mattioliho 3274/5 (orientační cena 44694 Kč bez DPH)
Pro instalaci ventilačních turbín bylo 100% přítomných vlastníků. Tento bod byl schválen.

8. Zpráva o stavu domu
Roman Hrouda přednesl zprávu o stavu domu. Dále se vedla debata o hmyzu (koutulích), který se v poslední době začal šířit jednotlivými domy.

9. Navýšení příspěvku do fondu oprav
Vedla se debata o navýšení příspěvku do fondu oprav a to z toho důvodu, že již nějakou dobu nejsou naše domy v záruce a ve fondu oprav není dostatečný budget pro případ, když by se stala nějaká nečekaná událost, která nejde pokrýt pojistkou nemovitosti. Pro navýšení fondu oprav z 10 Kč/m2 na 20 Kč/m2 hlasovalo 54,8% přítomných vlastníků. Předsedající rozhodl o tom, že se pro „proti“ a „zdržel se“ hlasovat nebude, jelikož bylo zjevné, že návrh byl přijat. Tento bod byl schválen.

10. Rozhodnutí o delegaci pravomoci na výbor SVJ k použití prostředků z fondu oprav na investici do technického zhodnocení domu
10.1 Aktualizace HW/SW pro čipový systém vstupu do objektu za cenu 99682 Kč s DPH
Pro schválení tohoto bodu bylo 100% přítomných vlastníků. Tento bod byl tedy schválen.
10.2 Instalace čteček čipů z druhé strany oranžových dveří za cenu 65495 Kč s DPH
Proti hlasovalo 5,8% přítomných vlastníků, pro hlasovalo 92,5% přítomných vlastníků a 1,7% přítomných vlastníků se zdrželo hlasování. Tento bod byl schválen.
10.3 Instalace kamerového systému za cenu do 70000 Kč s DPH u základní varianty a za cenu do 95000 Kč s DPH u rozšířené varianty
Proti hlasovalo 55,9% přítomných vlastníků, hlasování se zdrželo se 0,5% přítomných vlastníků a pro bylo 43,6% přítomných vlastníků. Tento bod nebyl schválen.
10.4 Aktualizace systému ovládání garážových vrat za cenu do 50000 Kč s DPH + 200 Kč/karta
Proti hlasovalo 8,4% přítomných vlastníků, hlasování se zdrželo 0% přítomných vlastníků a 91,6% přítomných vlastníků hlasovalo pro. Tento bod byl schválen.

11. Seznámení s platební morálkou členů SVJ
Karel Polák hovořil o platební morálce členů SVJ, dluhy mají dlouhodobě klesající tendenci. Dlužníci budou vyvěšeni na nástěnkách v domech.

12. Seznámení s hospodařením SVJ za účetní období 2014 a 2015
Filip Hájek hovořil o hospodaření SVJ za daná účetní období.

13. Zpráva o aktuálním stavu dětského hřiště
Tomáš Moudrý hovořil o aktuálním stavu dětského hřiště.

14. Diskuze
Vedla se diskuze.

Formální část shromáždění byla ukončena v 20.00 hodin.

Zapsal dne 25.1.2017: Tomáš Moudrý
Ověřil dne 25.1.2017: JUDr. Karel Polák

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20170124-Zapis_ze_shromazdeni

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..