Kontejnerová stání: stanovisko MČP10 k záměru stavby

Hlavní město Praha, zastoupené oborem evidence majetku MHMP… souhlasí s realizací stavby za předpokladu splnění podmínek:

  • Dodržení zásad pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů
  • Investor uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s HMP
  • Pořadujeme, aby min. jeden měsíc před zahájem prací na pozemku k. ú. Záběhlice uzavřel krátkodobou nájemní smlouvu se správcovskou firmou URBIA, s.r.o.

Tento souhlas nezakládá žádné majetkové vztahy. Je pouze podkladem pro územní a stavební řízení a realizaci akce.

Text redakčně zkrácen. Plné znění textu v přiložených dokumentech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.