Zápis z jednání výboru konaného dne 22.11.2017

Zápis ze schůze výboru č. 59 / 2017

Datum: 22. 11. 2017
Přítomní: Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ), Pavel Korman (PK)
Nepřítomný: Jan Marek (JM)

  1. Jednání

Volba předsedajícího: předsedajícím zasedání výboru byl jednomyslně zvolen KP.
Volba zapisovatele: zapisovatelem zasedání výboru byl jednomyslně zvolen TM.
Volba ověřovatele zápisu: ověřovatelem zápisu byl jednomyslně zvolen MZ.
Schválení programu jednání: Program byl jednomyslně schválen tak, jak následuje.

  1. Garážová vrata I

MZ vedl jednání s dodavatelem nových garážových vrat ohledně předávacího protokolu a servisní smlouvě. Předávací protokol bude MZ podepsán a předán dodavateli. MZ dále vyjedná podpis servisní smlouvy dodavatelem, poté podepíše výbor.
Přítomní členové výboru tento bod jednání jednohlasně schválili.

  1. Plánované opravy oken

Výbor děkuje všem dotyčným majitelům bytů Mattioliho 1 – 7, kteří reagovali na výzvu výboru ohledně hlášení stavu oken. Výbor prosí i ostatní majitele bytů Mattioliho 1 – 7, kteří mají okna ve svých bytech z venkovní strany ve špatném stavu, aby se nahlásili na email výboru. Na rok 2018 je plánována oprava špatných oken.
Přítomní členové výboru tento bod jednání jednohlasně schválili.

  1. Informace vlastníkům ohledně dopravní situace na našem sídlišti

Sousední výbor by chtěl posílit bezpečnost na silnicích v našem sídlišti, a proto se obrátil na úřad MČ Prahy 10 ohledně zjednosměrnění ulice Mikanova směrem k ulici Mattioliho. Poslední dobou je opravdu problém bezpečně tímto úsekem projet kvůli zaparkovaným vozům a obousměrnému provozu. Bohužel, je to proces zdlouhavý a velmi by sousednímu výboru pomohlo, kdyby se do iniciativy zapojila ostatní SVJ. Bude třeba oslovit vlastníky s informací o tomto snažení – ideálně hromadně na shromáždění SVJ v roce 2018 formou hlasování. Komplexní Informace bude podána na nejbližší schůzi shromáždění.

  1. Rezignace PK na post předsedy výboru

PK při dnešním jednání rezignoval na funkci předsedy výboru, s tím, že zůstane řadovým členem. Výboru tuto informaci projednal a souhlasil s tím, že funkce předsedy výboru PK končí k dnešnímu dni. Proběhla volba nového předsedy, kterým byl jednomyslně zvolen MZ, který své zvolení přijal a souhlasí se svým zápisem do rejstříku SVJ. PK zařídí potřebné kroky ke změně u Městského soudu v Praze.

  1. Termíny řádných jednaní výboru v roce 2018

PK přednesl návrh termínů řádných jednání výboru v roce 2018: 17.1.2018, 21.2.2018, 21.3.2018, 18.4.2018, 16.5.2018, 20.6.2018, 18.7.2018, 15.8.2018, 19.9.2018, 17.10.2018, 21.11.2018 a 12.12.2018.
Přítomní členové výboru tento bod jednání jednohlasně schválili.

  1. Odměny členům výboru v roce 2018

PK přednesl návrh odměn členům výboru v roce 2018 v hrubém s nelineární výplatou: MZ – 5450 Kč/měsíčně, KP – 3400 Kč/měsíčně, TM – 3400 Kč/měsíčně, PK – 2750 Kč/měsíčně a JM 0 Kč/měsíčně. Platba za leden 2018 bude v hrubém pro MZ – 38010 Kč, KP – 13410 Kč, TM – 13410 Kč a PK – 5610 Kč. Platba za únor 2018 až prosinec 2018 bude měsíčně v hrubém pro MZ – 2490 Kč, KP – 2490 Kč, TM – 2490 Kč a PK – 2490 Kč.
Přítomní členové výboru tento bod jednání jednohlasně schválili.

Závěr
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý z přítomných členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.
Termín následující schůze výboru je stanoven na 13. 12. 2017 v 18:30 v pizzerii Rotondo.
Dne 26. 11. 2017 zapsal TM
Dne 27. 11. 2017 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20171122-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.