Zápis z jednání výboru konaného dne 20.09.2017

Zápis ze schůze výboru č. 57 / 2017

Datum: 20. 9. 2017
Přítomní: Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)
Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM)

1. Jednání
Volba předsedajícího: KP
Volba zapisovatele: TM
Volba ověřovatele zápisu: MZ
Schválení programu jednání

2. Zabezpečení objektu diskuze nad cenovými nabídkami
Výbor vedl diskuzi nad cenovými nabídkami, které zajistil JM.

3. Voda v garážích
Ani kontrola dešťového svodu kamerou 17bm a vysazení čistícího kusu na odpadu v garážích nepomohlo k rozluštění záhady, proč do garáží teče voda. Technik správce dál zjišťuje potřebné.

4. Závady po odborné zkoušce výtahů
Výbor dostal od servisní firmy cenovou nabídku na odstranění závad po odborných zkouškách výtahů. Částky CN jsou 24900 Kč, 27322 Kč, 24900 Kč, 26742 Kč, 25738 Kč, 24838 Kč a 28237 Kč. Výbor CN jednohlasně schválil danou CN.

5. Čištění gajgrů a úpravy proti hnízdění holubů (bodce)
Na základě stížností majitelů bytů v domech výbor jednohlasně schválil cenovou nabídku v částce 21870 Kč na čistění gajgrů a úpravy proti hnízdění holubů (bodce).

6. Motor na vratech K
Bohužel i nadále velká skupina bydlících používají garážová vrata K na pěší průchod, tím pádem je u vrat značně opotřebovaný motor a je nutná jeho výměna. Cenová nabídka na dodávku nového motoru, demontáž starého motoru a montáž nového motoru je 58841 Kč bez DPH 15%. Výbor jednohlasně schválil.

7. Vrata I instalace
Proběhla instalace nových garážových vrat v domě I.

8. Sekačka 17.500 Kč
Domovník zajistí pro výbor nákup nové sekačky na trávu v hodnotě 17500 Kč. Stávající sekačka již nebyla použitelná. Výbor jednohlasně schválil.

Závěr
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.
Termín následující schůze výboru je stanoven na 18. 10. 2017 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 21. 9. 2017 zapsal TM
Dne 22. 9. 2017 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20170920-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.