Zápis z jednání výboru konaného dne 31.8.2016

Zápis ze schůze výboru č. 50 / 2016

Datum: 31. 8. 2016
Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ), Karel Polák (KP)
Omluveni: Jan Marek (JM)
Přizvaná osoba: Roman Hrouda (RH)

Schůze výboru začala v 19:00.

1. Jednání
Volba předsedajícího: PK
Volba zapisovatele: PK
Volba ověřovatele zápisu: MZ
Schválení programu jednání

2. Konstatování dosavadních událostí a svolání jednání
Pravidelné jednání Výboru SVJ plánované na 17. 8. 2016 bylo s ohledem na nahlášené omluvy předem odročeno na 24. 8. 2016. Při tomto jednání nebylo jednání usnášeníschopné, proto PK emailem z 24. 8. 2016 svolal mimořádné jednání na 31. 8. 2016, kde programem má být zejména organizace schůze Shromáždění SVJ.

3. Organizace Shromáždění
Výbor schválil následující program shromáždění, jež se bude konat v prvním týdnu měsíce října:
1. Volba orgánů shromáždění
2. Schválení programu shromáždění
3. zpráva o stavu domu
4. zpráva o platební morálce vlastníků jednotek
5. zpráva o aktuálním stavu dětského hřiště
6. schválení nových stanov SVJ (znění stanov tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu)
7. Navýšení příspěvku do fondu oprav z 10 Kč / m2 na: a) 20 Kč / m2, nebo b) 30 Kč / m2.

Výbor pověřil předsedu výboru svoláním shromáždění, na první týden v říjnu 2016. Místo a čas určí předseda po dohodě s First. First zajistí součinnost notáře a formuláře plných mocí.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

4. UPC
Výbor opětovně projednal žádost společnosti UPC o možnost instalovat své rozvody do společných částí domu. Výbor na základě technických souvislostí a konstatování spokojenosti s dosavadními dodavateli rozhodnul žádosti UPC nevyhovět.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

5. Různé
Výbor konstatuje, že společnost Jiviš (bývalý správce) dosud nesplnila svoji povinnost předat v dostatečném rozsahu a formě podklady novému správci (First) za účelem předání podkladů AK pro vymáhání dlužných příspěvků do fondů SVJ a rozúčtovaných nákladů.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

Závěr
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.
Termín následující schůze výboru je stanoven na 21. 9. 2016 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 2. 9. 2016 zapsal PK
Dne 5. 9. 2016 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20160831-Zapis_ze_schuze_vyboru

Návrh nových stanov ve formátu PDF ke stažení: Stanovy_Mattioliho

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..