Zápis z jednání výboru konaného dne 21.06.2017

Zápis ze schůze výboru č. 56 / 2017

Datum: 21. 6. 2017
Přítomní: Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)
Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM)

1. Jednání
Volba předsedajícího: KP
Volba zapisovatele: TM
Volba ověřovatele zápisu: MZ
Schválení programu jednání

2. Návnady proti krysám
Výbor zajistí u technika správce objednání výměny návnad proti krysám, stávající staničky jsou již prošlé.

3. Koutule
Byla provedena deratizace proti koutulím v těch bytech, které reagovaly na výzvu výboru.

4. Servis oken viz zápis z března 2017
Byl proveden servis oken ve společných prostorách domu K.

5. Vrata I
MZ zajistil cenovou nabídku na dodávku a montáž nových garážových vrat v domě I. Cenová nabídka je na 96870 Kč bez DPH a je od firmy JaP Jacina. Všechny ostatní nabídky nesplňovaly shromážděním vlastníků schválený maximální limit 120 tisíc bez DPH. Výbor odhlasoval jednohlasně tuto cenovou nabídku.

6. Voda v garážích
Technik správce se i nadále snaží řešit záhadu se zatékající vodou do garáží, bude objednána kontrola dešťového svodu kamerou 17bm a vysazení čistícího kusu na odpadu v garážích. Výbor odhlasoval jednohlasně tuto činnost. Cena bude maximálně do 10 tisíc Kč.

 Závěr
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.
Termín následující schůze výboru je stanoven na 19. 7. 2017 v 18:30 v pizzerii Rotondo.
Dne 22. 6. 2017 zapsal TM
Dne 23. 6. 2017 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20170621-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.