Zápis z jednání výboru konaného dne 13.12.2017

Zápis z mimořádné schůze výboru č. 60/2017

Datum: 13.12.2017
Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Zamrazil (MZ), K. Polák (KP), T. Moudrý (TM)
Omluveni: P. Korman (PK)
Neomluveni:
Hosté: Marcel Koláček – TECHNISERV (MKT)

 1. Jednání
  1. Volba předsedajícího: MZ
  2. Volba zapisovatele: JSM
  3. Volba ověřovatele zápisu: MZ
  4. Bereme na vědomí záznam z předcházejícího jednání.
  5. Schválení programu jednání.
 1. Instalace nového zabezpečení objektu: pan Koláček (technik spol. TECHNISERV) informoval výbor o aktuálním stavu:
  1. V minulém týdnu byly nainstalovány nové čtečky ke vchodovým dveřím do objektu a testovány. Čtečky byly následně dočasně odpojeny, neboť nebylo jasné, zda je třeba přiložit čip jen na starou nebo novou nebo obě čtečky. Pan Koláček výbor informoval, že novou čtečku není z technických důvodů možné nainstalovat přímo do zvonkového tabla. Je příliš velká a malé čtečky do našeho zvonkového tabla se již nevyrábějí.
  2. Byly instalovány čtečky čipů z vnitřní strany žlutých dveří spojujících garáže a prostor výtahů. Čtečky jsou v testovacím režimu. Obyvatelé jsou vývěskou vyzýváni, aby na ně přikládali své čipy. Dveře budou postupně uzamčeny po 08.01.2018.
  3. Do 05.01.2018 budou postupně vyměněny čtečky čipů u žlutých dveří ze strany garáží.
  4. Následně budou uzamčeny na čip spojovací dveře mezi 5I a 7I. Termín uzamčení bude vyhlášen s týdenním předstihem
  5. Následně budou nainstalovány čtečky čipových karet pro otevírání garážových vrat.
  6. Bylo odsouhlaseno, že oproti smluvně dohodnutému termínu a s ohledem na výše prováděné úpravy, výbor akceptuje posunutí termínu dodání celé zakázky na konec ledna 2018. Výbor upřednostnil kvalitu a spolehlivost před rychlostí.
 1. Natření oken: Členové výboru se navzájem informovali o aktuálním stavu zamýšlené opravy vnější strany oken. Výboru byla zatím předložena jedna cenová nabídka. Výbor očekává další. Výbor současně znovu vyzývá obyvatele našeho SVJ, aby výbor informovali o aktuálním stavu nátěru laku na vnější straně oken. Stále sbíráme čísla bytů, kde bude nutné provést jejich rekonstrukci (oprava laku). Předpokládaný termín realizace je přelom jaro/léto 2018.
 1. Teplo a topení v bytech: Během druhé poloviny prosince 2017 a na počátku roku 2018 bude provedena důkladná kontrola otopné soustavy ve všech objektech SVJ. Obyvatelé domu budou včas informováni vývěskami na vchodových dveřích o konkrétních řádných a mimořádných termínech.
 1. Garáže: příčné značení STOP: V souvislosti s plánovanými instalacemi nového dálkového ovládání garážových vrat na čipové karty informoval JSM výbor o nutnosti namalování nového dopravního značení odpovídajícímu ve vyhlášce uvedeném jako V6b – příčná čára souvislá s nápisem STOP. Toto dopravní značení bude umístěno z obou stran garážových vrat (G1K, G7I) ve směru jízdy na hranici čtecí zóny pro čipové karty. Přesné umístění určí MKT ve spolupráci s JSM a domovníkem. Zajištění barvy a namalování provede domovník. Termín bude vyhlášen předem.
 1. Permanentní cedule z vnitřní strany dveří do sklepa: JSM předložil výboru návrh, aby na vnitřní straně žlutých dveří vedoucích do společných prostor sklepů byla umístěna více jazyčná výzva majitelům sklepů, aby po sobě tyto žluté dveře zamykali! Cedule nechat vyrobit na samolepku. Odůvodnění: Dveře jsou protipožární s bezpečnostním zámkem. Zámek je účinný, jen pokud je zamčen. Výbor: návrh byl jednosmyslně schválen. JSM navrhl text na dveřích: „Při odchodu prosím zhasněte a zamkněte dveře! Chráníte tak svůj majetek.“. Text přeložit do AJ a RJ.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM) a jeho stručná verze bude zveřejněna na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM).
Termín následující schůze výboru je stanoven na 17. 1. 2018 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 27. 12. 2017 zapsal Jan S. Marek
Dne 10. 01. 2018 ověřil Michal Zamrazil

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20171213-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.