Tag Archives: shromáždění vlastníků

Zápis z jednání výboru konaného dne 23.7.2014

Zápis ze schůze výboru č. 19 / 2014 Termín: 23. 7. 2014 od 18:30, pizzerie a kavárna Rotondo, Mattioliho 2, Praha 10 Přítomni: J. Marek (JM), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), M. Třísková (MT) Omluveni: M. Voříšková (MV) Hosté: Roman Hrouda – domovník,

Zápis z jednání výboru konaného dne 25.06.2014

Datum: 25. 6. 2014 Přítomní: Michal Zamrazil (MZ), Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP), Miroslava Voříšková (MV) Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM), Michaela Třísková (MT) Hosté: Irena Knausová, Jana Jurašová Jednání Volba předsedajícího: zvolena všemi přítomnými MV Zapisovatele: zvolen všemi přítomnými TM Ověřovatel zápisu: zvolen všemi přítomnými KP

Výzva výboru členům SVJ SVPH

Vážení majitelé bytových jednotek v domech Mattioliho 3274, dne 24. 9. 2014 se uskuteční ve Zvonkové ulici na Praze 10 letošní shromáždění vlastníků. V případě vašeho zájmu posílejte, prosím, již nyní své podněty, návrhy na body programu shromáždění vlastníků na e-mailovou adresu vybor@svph.cz, případně je vhoďte do poštovní schránky výboru. Termín

Najdete nás i na Facebook

Na posledním shromáždění padl i návrh, abychom společně více navzájem komunikovali o tom, co se v domě děje. Jeden ze způsobů sdílení informací jsou sociální sítě. Proto naše společenství má od dneška stránku na sociální síti Facebook: Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274, odkaz: https://www.facebook.com/svphm Pokud Facebook, přijdete si naši stránku

Oprávnění nového výboru jednat

Stávající členové Výboru jsou oprávněni jednat za Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 na základě níže přiložených dokumentů. Pověření členů Výboru upravují platné stanovy a zápisy z jednání. Podepsané fotokopie Zápisu ze shromáždění výboru konaného dne 11.06.2013 a Zápis se zasedání výboru konaného dne 18.06.2013, který je navíc notářsky ověřen.

Zápis z mimořádného jednání výboru konaného dne 20.11.2013

Datum: 20.11.2013 Přítomní: M. Voříšková, K. Polák, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil, M. Třísková, P. Korman Omluven: nikdo Hosté za JiViŠ, s.r.o.: Karel Brož, Vladimíra Šímová, Viktor Šíma Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující schůzky mimořádně: 11.12.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: V. Šíma seznámil členy

Zpráva o hospodaření k 30.06.2013

Předkládáme vám k nahlédnutí kompletní soubor dokumentů popisující stav hospodaření v SVPH k 30.06.2013. 20130630 – Zpráva o hospodaření 20130630 – Obratová predvaha 20130630 – Kniha faktur 20130630 – Fond oprav

Přehled výdajů za rok 2012

Předkládáme vám přehled nákladů za rok 2012. Postupně zveřejníme všechny účetní doklady, aby kdokoliv z SVJ mohl v elektronické podobně nahlížet do hospodaření SVPH. K dispozici je kniha faktur za 2012 a přehled odměn členů výboru. K odměnám jen připomínáme, že shromáždění vlastníků jednotek schválilo výboru (jako celku) odměny ve výši 15.000 Kč hrubého

Domovní řád

Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v obytném bytovém domě, v zájmu lepšího sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů, společných prostorů a zařízení domu vydává Společenství vlastníků Park Hostivař se sídlem Mattioliho 3274 tento domovní řád: Část I.: OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1: Užívání bytů (místností nesloužících

Zprovozněno diskusní fórum

Vážení sousedé! Zřídili jsme pro Vás diskusní fórum na adrese forum.svph.cz. Na tomto fóru můžete komunikovat přímo s výborem. Můžete zde zasílat podněty, připomínky a hlášení závad. Ve vláknu Jaké informace na webu postrádáte? nám můžete dát zpětnou vazbu, které informace o chodu Společenství vlastníků Park Hostivař nejvíce postrádáte? Co

Stanovy platné do 2016

Stanovy Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 3274,  zaps. v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 13101 pro obec Praha, k. ú. Záběhlice (dále jen společenství) je právnickou osobou. Název společenství: Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 Sídlo společenství: Mattioliho 3274/7, Praha 10, PSČ 101

Zápis ze shromáždění SVPH dne 11.6.2013

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274, konaného dne 11. 6. 2013 V průběhu schůze byli přítomni nebo na základě plné moci zastoupeni následující vlastníci: Anmarex s.r.o., Bach Petr Ing., Bartel Petr Ing. a Bartlová Monika Ing. (SJM), Beneš Karel Ing., Benešová Markéta Ing., Bindzar Jan Ing. a

Zápis ze shromáždění SVPH dne 13.11.2012

Výtah: Schůze byla neusnášeníschopná neboť se dostavilo jen 70 z 182 vlastníků jednotek s celkovým vlastnickým podílem 37,49%. Probíhala pouze diskuse na některá témata. Seznámení se stavem domu Projednání nových záloh na služby a provoz domu Kočárkárna Popínavé rostliny poškozující fasádu domů Kačírek u zdí domu Stížnost na znečišťování terasy