Časté otázky

Transparentní účet pro dětské hřiště a časté otázky

Pro provoz a správu dětského hřiště na našem sídlišti jsme zřídili speciální transparentní účet u FIO Banky: 2600585945/2010. Na tomto účtu můžete sledovat finanční přesuny spojené s provozem dětského hřiště. Je tento účet zřízen pro jednorázovou akci a nebo pro pravidelné příspěvky? Účet je zřízen pro pravidelný provoz každoroční provoz hřiště.

Prohlášení k vlastnictví slaboproudých rozvodů (vč. rozvodů internetu)

V zákoně č. 72/1994 Sb.[1] o vlastnictví bytů dle §2 písmene g) je uvedeno: Společnými  částmi  domu  části  domu  určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště,  chodby,  balkóny,  terasy,  prádelny,  sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody,

CZNet.cz: Příjem kódovaných TV stanic běžnou anténou

Od 04.12.2013 nabízí CZNet.cz (kromě internetu) v našem domě příjem TV stanic, které jsou běžně dostupné buď jen přes satelit nebo skrze kabelové televize. Příjem stanic je možný skrze běžný TV kabel na R23 až R27 kanálu. K rozkódování signálu je potřeba televize s tunerem MPEG4 HD a nebo set top box, který

Aktuální přehled dostupných TV stanic

Od 04.12.2013 máte možnost s využitím společné antény naladit následující TV stanice. Pro  naladění níže uvedených programů   je potřeba TV přijímač s digitálním tunerem nebo Set Top Box. Pro zaručení správné funkce TV je nutné uvedené programy naladit. Nejdříve doporučujeme odstranit staré programy a až poté provést manuální, případně

Jak se připojit do internetu?

V každém bytě našeho domu je alespoň jedna zásuvka pro připojení do internetu. Zdířky od internetu vypadají tak, jako na ilustračním obrázku. Od listopadu 2013 jsou v našem domě k dispozici dva poskytovatelé internetu CZNet.cz a T-Systems mezi, kterými můžete volit podobně jako mezi mobilními operátory. Doporučuji velice pečlivě prostudovat jejich cenové

Omezení výšky pro vjezd do garáží blok 7I

Výbor na své poslední schůzi rozhodl o změně maximální povolené výšky pro vjezd vozidel do garáží 7I2.PP. Maximální povolená výška byla snížena z 2,1 metru na 1,95 metrů. Důvodem tohoto opatření je opakované poškození izolace na teplovodech. V jednom případe dokonce došlo k havárii na potrubí, následkem které se uvolnily některé ventily a

Zákaz parkování mimo vyhrazená místa

V souladu s provozním řádem garáží a platnými dopravními předpisy České republiky je zakázáno zastavovat mimo vyhrazená parkovací nebo garážování stání a to zejména v místech označeních podélným dopravním značením Zákaz zastavení. Důvody tohoto opatření: Plynulost provozu. Nebezpeční srážky vozidel. V případě špatného zajištění vozidla a jeho následné havárie do konstrukce domu, může

Satelitní příjem TV programů

V našem domě lze přijímat signál ze satelitní družice Astra 3A. Signál vysílaný touto družicí přijímá společná anténa – parabola umístěná na střeše našeho objektu. Samotný satelitní přijímač si musí uživatel bytu vybrat a zakoupit sám. Přijímač se připojí do prostřední dírky anténní zásuvky pomocí příslušného koaxiálního kabelu se šroubovacími konektory.

Kouření nejen zabíjí, ale může způsobit požár(ní poplach)

V souladu s domovním řádem dle článku 16 o požární bezpečnosti je přísně zakázáno kouřit a používat otevřený oheň ve všech společných prostorách domu, zejména v parkovacích a garážových stání. Objekt je vybaven kouřovými čidly a systémem EPS. Nedodržením zákazu kouření je možné způsobit falešný poplach s výjezdem Hasičského sboru. Je též

Jak postupovat, pokud nefungují garážová vrata?

Vjezd do garáží pod blokem K

Tento postup vás provede všemi úkony, které byste měli vyzkoušet k obnovení provozu garážových vrat. Není-li uvedeno jinak, pak postup obecně platí pro vrata jak pod blokem I, tak blokem K. Pokud přijedete k vratům zvenku a nereagují na stisk tlačítka na dálkovém ovládání, zkontrolujte si, že při stisknutí se současně na

Nefungující světelná křižovatka

Pokud zjistíte, že na světelné křižovatce ulic Kamelova a Práčská bliká výstražné oranžové světlo, nahlaste prosím poruchu správci – společnosti ELTODO, a.s. skrze formulář na jejich internetových stránkách. Závada je většinou odstraněna do 24 hodin.

Jak nahlásit závadu?

Pokud zjistíte, že ve společných prostorách došlo k nějaké závadě nebo v okolí našeho domu, napište zprávu o této události prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Nebo pokud si nejste jistí závažností problému, napište nám do diskusního fóra. Určitě budeme rádi, když nám nahlásíte: prosakování vody nefungující světla prasklá omítka poruchy ve

Jak postupovat při požárním poplachu?

Pokud slyšíte sirénu domovního protipožárního poplachu, pak postupujte následujícím způsobem: Zkontrolujte, že ve vašem okolí není cítit kouř a není vidět otevřený oheň. V případě požáru volejte hasiče na telefonním čísle 150 a informujte je o situaci v domě. Kontaktujte výbor. Pult centrální ochrany zajišťující výjezd hasičů: M-Con Security Solutions, telefon na