Časté otázky

Nouzové otevření vrat směr Interspar

Jestliže dojde k výpadku proudu, je třeba překontrolovat jističe. V takovém případě postupujte podle návodu, který je uveden v článku Jak postupovat, pokud nefungují garážová vrata?. Vždy když jsou vrata zaseknutá, volejte na telefonní číslo 776 670 306. Jestliže se nedovoláte, napište alespoň SMS. Nová garážová vrata 1.PP směr OC

Kryt detektoru kouře

Vážení sousedé, při kontrole EPS bylo zjištěno, že některé detektory kouře jsou zakryty. Takový detektor samozřejmě nemůže plnit svou protipožární funkci. Pokud vlastníte uzavřené garážové stání nebo sklepní kóji, zkontrolujte si prosím, zda váš senzor kouře má sejmutý kryt. Krytem byl detektor chráněn při montáži a je možné, že některé

Transparentní účet pro dětské hřiště a časté otázky

Pro provoz a správu dětského hřiště na našem sídlišti jsme zřídili speciální transparentní účet u FIO Banky: 2600585945/2010. Na tomto účtu můžete sledovat finanční přesuny spojené s provozem dětského hřiště. Je tento účet zřízen pro jednorázovou akci a nebo pro pravidelné příspěvky? Účet je zřízen pro pravidelný provoz každoroční provoz hřiště.

Prohlášení k vlastnictví slaboproudých rozvodů (vč. rozvodů internetu)

V zákoně č. 72/1994 Sb.[1] o vlastnictví bytů dle §2 písmene g) je uvedeno: Společnými  částmi  domu  části  domu  určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště,  chodby,  balkóny,  terasy,  prádelny,  sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody,

CZNet.cz: Příjem kódovaných TV stanic běžnou anténou

Od 04.12.2013 nabízí CZNet.cz (kromě internetu) v našem domě příjem TV stanic, které jsou běžně dostupné buď jen přes satelit nebo skrze kabelové televize. Příjem stanic je možný skrze běžný TV kabel na R23 až R27 kanálu. K rozkódování signálu je potřeba televize s tunerem MPEG4 HD a nebo set top box, který

Aktuální přehled dostupných TV stanic

Od 04.12.2013 máte možnost s využitím společné antény naladit následující TV stanice. Pro  naladění níže uvedených programů   je potřeba TV přijímač s digitálním tunerem nebo Set Top Box. Pro zaručení správné funkce TV je nutné uvedené programy naladit. Nejdříve doporučujeme odstranit staré programy a až poté provést manuální, případně

Jak se připojit do internetu?

V každém bytě našeho domu je alespoň jedna zásuvka pro připojení do internetu. Zdířky od internetu vypadají tak, jako na ilustračním obrázku. Od listopadu 2013 jsou v našem domě k dispozici dva poskytovatelé internetu CZNet.cz a T-Systems mezi, kterými můžete volit podobně jako mezi mobilními operátory. Doporučuji velice pečlivě prostudovat jejich cenové

Omezení výšky pro vjezd do garáží blok 7I

Výbor na své poslední schůzi rozhodl o změně maximální povolené výšky pro vjezd vozidel do garáží 7I2.PP. Maximální povolená výška byla snížena z 2,1 metru na 1,95 metrů. Důvodem tohoto opatření je opakované poškození izolace na teplovodech. V jednom případe dokonce došlo k havárii na potrubí, následkem které se uvolnily některé ventily a

Zákaz parkování mimo vyhrazená místa

V souladu s provozním řádem garáží a platnými dopravními předpisy České republiky je zakázáno zastavovat mimo vyhrazená parkovací nebo garážování stání a to zejména v místech označeních podélným dopravním značením Zákaz zastavení. Důvody tohoto opatření: Plynulost provozu. Nebezpeční srážky vozidel. V případě špatného zajištění vozidla a jeho následné havárie do konstrukce domu, může

Satelitní příjem TV programů

V našem domě lze přijímat signál ze satelitní družice Astra 3A. Signál vysílaný touto družicí přijímá společná anténa – parabola umístěná na střeše našeho objektu. Samotný satelitní přijímač si musí uživatel bytu vybrat a zakoupit sám. Přijímač se připojí do prostřední dírky anténní zásuvky pomocí příslušného koaxiálního kabelu se šroubovacími konektory.

Kouření nejen zabíjí, ale může způsobit požár(ní poplach)

V souladu s domovním řádem dle článku 16 o požární bezpečnosti je přísně zakázáno kouřit a používat otevřený oheň ve všech společných prostorách domu, zejména v parkovacích a garážových stání. Objekt je vybaven kouřovými čidly a systémem EPS. Nedodržením zákazu kouření je možné způsobit falešný poplach s výjezdem Hasičského sboru. Je též

Jak postupovat, pokud nefungují garážová vrata?

Vjezd do garáží pod blokem K

Tento postup vás provede všemi úkony, které byste měli vyzkoušet k obnovení provozu garážových vrat. Není-li uvedeno jinak, pak postup obecně platí pro vrata jak pod blokem I, tak blokem K. Pokud přijedete k vratům zvenku a nereagují na stisk tlačítka na dálkovém ovládání, zkontrolujte si, že při stisknutí se současně na

Nefungující světelná křižovatka

Pokud zjistíte, že na světelné křižovatce ulic Kamelova a Práčská bliká výstražné oranžové světlo, nahlaste prosím poruchu správci – společnosti ELTODO, a.s. skrze formulář na jejich internetových stránkách. Závada je většinou odstraněna do 24 hodin.

Jak nahlásit závadu?

Pokud zjistíte, že ve společných prostorách došlo k nějaké závadě nebo v okolí našeho domu, napište zprávu o této události prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Nebo pokud si nejste jistí závažností problému, napište nám do diskusního fóra. Určitě budeme rádi, když nám nahlásíte: prosakování vody nefungující světla prasklá omítka poruchy ve

Jak postupovat při požárním poplachu?

Pokud slyšíte sirénu domovního protipožárního poplachu, pak postupujte následujícím způsobem: Zkontrolujte, že ve vašem okolí není cítit kouř a není vidět otevřený oheň. V případě požáru volejte hasiče na telefonním čísle 150 a informujte je o situaci v domě. Kontaktujte výbor. Pult centrální ochrany zajišťující výjezd hasičů: M-Con Security Solutions, telefon na