Zápis z jednání výboru konaného dne 24.04.2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 24.4.2019

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). Omluven byl Tomáš Moudrý (dále jen „TM). Jako host pak domovník Roman Hrouda (dále jen „RH“).

MZ dále navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze a zároveň předsedajícím byl MZ, a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Karty na ovládání garážových vrat I a K

Vzhledem k tomu, že je v současné době vydána cca polovina karet na ovládání garážových vrat, výbor vyzývá vlastníky bytových jednotek, kteří si ještě karty nevyzvedli, k registraci na webu a následnému vyzvednutí karet. Termín, kdy dojde k vypnutí původního systému s dálkovými ovladači, byl plánován na červen 2019, s ohledem na aktuální situaci výbor uvažuje o jeho posunutí (konečný termín bude projednán na květnové schůzi výboru).

II. Popelnice na směsný odpad

Již delší dobu výbor řeší problém s popelnicemi na směsný odpad. Popelnice jsou neustále přeplněné a je u nich nepořádek, protože je používají obyvatelé jiných objektů. Tato situace je nejhorší u popelnic u objektu J. Výbor rozhodl, že požádá několik firem o nabídku na instalaci uzamykatelných kójí na tyto popelnice u všech vchodů. Zároveň budou místa na popelnice opatřena upozorněním, že tyto popelnice jsou pouze pro náš objekt a výbory ostatních objektů budou požádány, aby své obyvatele informovali, že mají používat popelnice u svých domů.

III. Ostatní

1)           Výbor jednomyslně schválil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) vlastníkovi bytu, který užívá garáž č. G14, výměnu stávajících vrat za vrata s elektrickým pohonem. Výměnu si bude vlastník hradit sám.

2)           Výbor jednomyslně schválil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) Dodatek č.2 k servisní smlouvě s firmou Techniserv ke správě čipů.

3)           Výbor jednomyslně schválil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) opravu teras v 8.patře ve vchodu č.7. Okamžitá oprava je nutná z důvodu zatékání do společných prostor.

4)           V případě zájmu dostatečného množství vlastníků o nátěr oken, je možné dojednat s firmou, která nátěry realizovala v minulém roce další etapu. Zájemci prosím pište vybor@svph.cz.

5)           Dle nové informace PčR dojde obvinění pí Šímové z trestného činu zpronevěry a SVJ se připojuje v rámci tohoto řízení k náhradě škody. Zároveň SVJ bude vzniklou škodu vymáhat civilní cestou po firmě Jiviš.

6)           Výbor konstatoval, že:

  • probíhá bezplatná výměna vadné série žárovek osvětlení veřejných prostor
  • proběhl úklid garáží
  • Hrouda pokračuje v malování společných prostor v přízemí a obou suterénech

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 15.5.2019 od 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 24.4.2019 zapsal MZ.
Dne 26.4.2019 ověřil KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20190424-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.