Zápis z jednání výboru konaného dne 21.08.2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 21.8.2019

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). Jako host pak domovník Roman Hrouda (dále jen „RH“).

MZ dále navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze a zároveň předsedajícím byl MZ, a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Ovládání garážových vrat K

Firmami Altoma a Techniserv a s pomocí p.Hroudy byla dokončena instalace a zprovoznění druhých čteček karet pro ovládání vrat.

Tímto je nový systém připraven k plnému provozu a jeho spuštění je plánováno od 1.10.2019. Zároveň dojde k vypnutí původního systému otvírání vrat dálkovými ovladači.

Výbor znovu vyzývá vlastníky bytových jednotek, kteří si ještě nevyzvedli karty k ovládání garážových vrat, k registraci na webu a následnému vyzvednutí karet nejdéle v zářijovém termínu.

II. Zastřešení popelnic na směsný odpad

Výbor obdržel informaci od MHMP o souhlasu s realizací zastřešení popelnic na směsný odpad s uvedením podmínek pro realizaci. Na schůzi v září bude výborem projednán další postup.

III. Okna na chodbách domů

Výbor  jednomyslně schválil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) že, všechny kliky oken na chodbách domů budou opatřeny zámkem tak, jak je to již u oken vedoucích na terasy a to z důvodu bezpečnosti a jako prevence proti vytopení chodeb při dešti. Pojišťovna v případě vytopení domu otevřenými okny na chodbách neplní pojistné. Instalaci zámků provede RH.

IV. Výměna měřičů tepla a vody

Výbor odsouhlasil smlouvu s firmou Techem na dodávku a výměnu měřících kapslí měřičů tepla Techem 4 typ 4.5.1 náhradou za demontované staré měřící kapsle. Dále bude součástí dodávky výměna bytových vodoměrů Techem AP vario 3 s jednotnou stavební délkou 110 mm náhradou za demontované staré bytové vodoměry. S firmou Techem spolupracujeme již řadu let, firma dělá každý rok odečty měřičů v našich domech a realizovala výměnu měřičů před pěti lety.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 25.9.2019 od 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 28.8.2019 zapsal MZ.
Dne 28.8.2019 ověřil KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20190821-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.