Zápis z jednání výboru konaného dne 20.02.2019

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 20.2.2019

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Tomáš Moudrý (dále jen „TM“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“), jako host pak domovník Roman Hrouda (dále jen „RH“) a jednatel společnosti SPL servis.cz pan Lukáš Pokorný (dále jen LP).

MZ dále navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl TM, a ověřovatelem a zároveň předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. SPL servis.cz
Odsouhlasení cenových nabídek (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti):

a) Opravy kabelů, které jsou součástí žlutých dveří do garáží a jsou nezbytně nutné pro správnou funkčnost, 6 kusů dveří, cena 17086 Kč bez DPH.
b) Výměny záložních zdrojů (akumulátorů) UPS, objekt I 48 ks, objekt J 32 ks a objekt K 32 ks včetně ekologické likvidace starých akumulátorů, cena 169945 Kč bez DPH.
c) Opravy nouzového osvětlení, 31 ks, cena 29517 Kč bez DPH.

Debata ohledně potřeby přečíslování garáží, čísla garáží předaná developerem Central Group, a.s. nesouhlasí s číslováním, které má k dispozici HZS, technik správní firmy First, s.r.o. se pokusí zjistit u M connections, s.r.o. reálná čísla garáží a v případě, že se toto podaří, tak proběhne přečíslování garáží (bylo by řešeno tak, že by původní označení garáží zůstalo nějakým způsobem zachováno a to kvůli tomu, že jsou tato čísla garáží uvedena v jednotlivých kupních smlouvách a nově by byly garáže označeny také novým číslem z důvodu potřebných pro HZS).

II. Odpadní trubky
Na objektu jsou 3 kritická místa, kde dochází k ucpávání odpadní trubek, jelikož tento problém není možné vyřešit stavebními úpravami, bude docházet 2x ročně k pravidelnému preventivnímu čištění těchto míst, cena 16000 Kč. Toto bylo jednomyslně schváleno (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

III. Stavební úpravy kvůli havárii
Na objektu J došlo ke kompletnímu vybourání koupelny v jednom z bytů kvůli havárii na společných rozvodech domu. Proběhla oprava a vrácení koupelny do původního stavu. Majitel bytu neměl možnost po dobu oprav bydlet v bytě, výboru předložil fakturu za ubytování po nezbytně nutnou dobu v termínu oprav. Výbor jednomyslně schválil (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) proplacení dané faktury, majitel předloží výboru fakturu adresovanou na SVJ, částka do 7000 Kč.

IV. Bezpečnost
Žádáme všechny majitele a nájemníky, aby dbali na bezpečnost v objektu, při odchodu ze společných prostor sklepů po sobě zhasínali a zamykali žluté dveře. V průběhu února 2019 opakovaně došlo k vloupání do společných prostor sklepů a ke krádežím a fakt, že po sobě majitelé a nájemníci společné sklepní prostory nezamykají, zlodějům bohužel pomáhá.
RH ve spolupráci se zámečníkem nechá vyrobit ochranné mříže na světlíky na všech objektech, cena 38765 Kč bez DPH, dále opraví plot, cena 3850 Kč bez DPH, a nainstaluje ostnatý drát, cena 2800 Kč bez DPH, v místech za objektem K. Výbor jednomyslně schválil (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

V. Vstupní čipy a karty na ovládání vrat
V případě nefunkčnosti čipu nebo karty volejte telefonní číslo 228 226 309 v pracovní dny 10:00 – 16:00.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 20.3.2019 od 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 20.2.2019 zapsal TM.
Dne 21.2.2019 ověřil MZ.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20190220-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.