Zápis z jednání výboru konaného dne 20.01.2021

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 20.1.2021

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Situace okolo pandemie tzv. koronaviru (nouzový stav pokračuje)

Výbor stále bedlivě sleduje aktuální situaci a opatření vlády ČR v tomto směru. S ohledem na nepříznivou situaci výbor upozorňuje všechny spoluvlastníky a obyvatele nacházející se v našich domech a společných prostorách, aby se vůči sobě navzájem chovali ohleduplně, nosili roušky a dodržovali od sebe diskrétní odstup. Zároveň výbor žádá, aby mu neprodleně byly sděleny informace o nařízení karantény či covid pozitivních obyvatelích, aby mohl přijmout příslušná mimořádná opatření včetně provedení příp. mimořádného úklidu, dezinfekce a informování členů SVJ o nastalé situaci.

II. Přeplněnost kontejnerů (aktuální stav a další postup)

Výbor v návaznosti na svou předchozí diskuzi přijal jednomyslně toto usnesení (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že schválil přidání kontejneru na směsný odpad k domu I7, a to z důvodu přeplněnosti stávajících odpadových kontejnerů, tedy aby nedocházelo ke znečišťování okolí kontejnerů odpadky, a zároveň podává žádost na MČP10 o přidání dalších kontejnerů na papír a plast. Nyní bude třeba vyčkat MČP10 na přidělení dalších finančních prostředků od magistrátu na svoz odpadu o čemž budeme následně vyrozuměni.

III. SPL servis – revize a opravy

Výše uvedenou společností byla instalována chybějící siréna ve vchodu I7 6NP.

Dále byla provedena pravidelná revize EPS a byly zjištěny závady na několika požárních tlačítkách a sirénách. Tyto budou vyměněny za nové a byly již objednány. Zároveň byl výbor touto společností informován, že staré elektronické zámky Abloy již nelze repasovat a budou vyměněny za  nové, toto se týká žlutých dveří v domu J -1 a -2PP a I5 -2PP. Staré zámky budou uloženy do skladu jako záložní pro případ poruchy. Jednomyslně usnesením výboru odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

IV. Různé

  1. KP informoval výbor na podkladě předchozího usnesení, že proběhlo vyúčtování související s dětským hřištěm (zpracováno v součinnosti se správcem) o čemž byly informováni i ostatní SVJ v naší lokalitě a zároveň byly tito vyzváni k úhradě zálohových faktur pro jeho provoz v roce 2021.
  2. MZ informoval výbor, že na pozemku mezi domy J a I5 bylo opraveno veřejné osvětlení. Aby se zabránilo opětovnému odcizení světla a čidla byl prodloužen sloupek pro jejich uchycení.
  3. MZ dále informoval výbor, že dne 11.1.2021 došlo ze strany našeho pozemku k vloupání do jedné garáže v domu -1PP. Pachatel zničil plot na našem pozemku a odstranil mříž na okně garáže. Po zadokumentování události PČR pracovníci údržby správce opravili plot, upevnili a opravili zničenou mříž a zpevnili i ostatní mříže, které se někdo pokusil vypáčit. Až PČR zašle příslušné dokumenty, bude událost nahlášena pojišťovně.
  4. S ohledem na aktuální situaci ohledně Covidu (nouzový stav) není možné ani v následujících měsících konat shromáždění vlastníků SVJ, kdy se pravidelně každoročně koná shromáždění vlastníků našeho SVJ, výbor tuto situaci bude řešit se správcovskou společností. O aktuální situaci bude výbor informovat.
  5. Trvající úkoly:

– zveřejnění srovnávací tabulky ke klecovému oplocení kontejnerů.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 17.2.2021 od 18:30 v místnosti výboru.

Dne 20.1.2021 zapsal KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20210120-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..