Zápis z jednání výboru konaného dne 16.12.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 16.12.2020

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Situace okolo pandemie tzv. koronaviru (nouzový stav pokračuje)

Výbor stále bedlivě sleduje aktuální situaci a opatření vlády ČR v tomto směru. S ohledem na nepříznivou situaci výbor upozorňuje všechny spoluvlastníky a obyvatele nacházející se v našich domech a společných prostorách, aby se vůči sobě navzájem chovali ohleduplně, nosili roušky a dodržovali od sebe diskrétní odstup. Zároveň výbor žádá, aby mu neprodleně byly sděleny informace o nařízení karantény či covid pozitivních obyvatelích, aby mohl přijmout příslušná mimořádná opatření včetně provedení příp. mimořádného úklidu, dezinfekce a informování členů SVJ o nastalé situaci.

II. Přeplněnost kontejnerů (aktuální stav a další postup)

Výbor v návaznosti na své předchozí usnesení z minulého měsíce diskutuje přidání kontejneru na směsný odpad k domu I7, a to z důvodu přeplněnosti stávajících odpadových kontejnerů, tedy aby nedocházelo ke znečišťování okolí kontejnerů odpadky. A zároveň dále vede diskuzi k možnosti podání žádosti na MČP10 o přidání dalších kontejnerů na papír a plast.

III. Různé

  1. MZ informoval výbor, že byla odstraněna závada na systému zvonků u domu J a byla vyměněna část tabla s kamerou.
  2. Správní firmou bylo provedeno přeštítkování zvonků v jednotném formátu, u některých zvonků to nebylo pro nečitelnost jmen možné,
  3. S ohledem na aktuální situaci ohledně Covidu (nouzový stav) není možné ani v následujících měsících konat shromáždění vlastníků SVJ, kdy se pravidelně každoročně koná shromáždění vlastníků našeho SVJ, výbor tuto situaci bude řešit se správcovskou společností. O aktuální situaci bude výbor informovat.
  4. Trvající úkoly:

– zveřejnění srovnávací tabulky ke klecovému oplocení kontejnerů.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 20.1.2021 od 18:30 v místnosti výboru.

Dne 16.12.2020 zapsal KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20201216-Zapis_ze_schuze_vyboru

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..